Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Osmanlı Kronolojisi
Yazar Mesaj
spider Çevrimdışı
Üye
**

Mesajlar: 203
Üyelik Tarihi: Oct 2007
Rep Puanı: 4
Ruh Halim
Ruh Halim
Zararsiz

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #1
Osmanlı Kronolojisi
[/u]1302
Osman Gazi Koyunhisar Savaşı'nı kazandı.

1302
III. Alaeddin Keykubad öldü.

1312
Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled öldü.

1324
Orhan Gazi tahta geçti.

6Nisan1326
Bursa fethedildi.

1331
İznik fethedildi.

1331
İlk Osmanlı medresesi, İznik'te Orhan Gazi tarafından kuruldu.

1334
Karesi Beyliği Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1337
Kocaeli bölgesi Orhan Gazi tarafından alındı.

1346
Orhan Gazi Kantakuzenos'un kızı ile evlendi.

1352
Bizans'a yardım için Süleyman Paşa Rumeli'ye geçti ve Çimpi Kalesi'nin üs olarak aldı.

1352
Osmanlılar Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı verdiler.

1354
Gelibolu fethedildi.

1362
Orhan Gazi vefat etti ve I. Murat tahta çıktı.

1362
Kadıaskerlik oluşturuldu.

1363
Pençik Kanunu çıktı.

1366
Gelibolu elden çıktı.

1371
I.Murat(Hüdâvendigar) Çirmen Savaşını kazandı.

1376
Bulgar Krallığı Osmanlı hakimiyetini kabul etti.

1377
Gelibolu Osmanlılar'a iade edildi

1386
Niş ve Sofya alındı.

1389
I. Kosova Savaşı kazanıldı.

1389
I. Murat'ın vefat etti ve Yıldırım Bayezid tahta çıktı.

1390
Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beylikleri Osmanlı'ya katıldı.

1390
Gelibolu tersanesi inşa edildi.

1391
İstanbul'un ilk kez kuşatıldı.

1396
Yıldırım Bayezid Niğbolu Savaşı'nı kazandı.

1398
Akçay Zaferiyle beraber ve Karaman Ülkesi Osmanlı hakimiyetini kabul etti.

1398
Karadeniz beylikleri Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1400
Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami' yaptırıldı; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sı Yıldırım Bayezid tarafından inşa edildi.

1402
1413'e kadar süren Fetret Devri başladı.

20Temmuz1402
Yıldırım Bayezit ile Timur’un kuvvetleri arasında Ankara Meydan Muharebesi gerçekleşti.

1Aralık1402
Timur, İzmir’i kuşattı

8Mart1403
4. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezıd vefat etti.

1411
Çelebi Mehmed tahta çıktı.

1413
I. Mehmet duruma hakim olup devleti yeniden kurdu.

1416
Şeyh Bedreddin isyan etti.

1416
I.Mehmet, Macar Seferini dinledi.

1417
Avlonya fethedildi.

1418
Samsun bölgesi zaptedildi.

1421
Çelebi Mehmed öldü ve II. Murad tahta geçti.

1424
Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye yaptırıldı.

1425
Molla Fenarı ilk Şeyhülislam olarak tayin edildi.

1425
1425'te muhasara edilen Tekebeyliği Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1427
1427'de muhasara edilen Germiyanoğlulları Beyliği, 1428'de Osmanlı Devlet'ine katıldı.

1430
Selanik fethedildi.

30Mart1432
II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1434
Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1434
Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1436
Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eseri yazıldı.

1444
II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

1445
II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

1447
Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

1448
II. Kosova Zaferi kazanıldı.

1451
II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

18Şubat1451
Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

1453
İstanbul feth edildi.

5Nisan1453
Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

17Nisan1453
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

29Mayıs1453
İstanbul Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

1459
Ayasofya camiye çevrildi.

1460
Mora ele geçirildi.

1461
Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1461
Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.

1463
Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

1466
II. Mehmed Arnavut seferine çıktı.

1468
Karamanoğulları Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1468
II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.

1470
İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

1470
Eğriboz alındı.

1471
Fatih Külliyesi açıldı.

1472
Topkapı Sarayı inşa edildi.

1473
Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

1475
Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

1476
Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

1478
Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1479
Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

1480
Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

1480
Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

1481
II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.

3Mayıs1481
7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han vefat etti.

20Mayıs1481
II. Bayezit tahta çıktı.

20Haziran1481
İkinci Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı.

1482
Cem Sultan II.Bayezıd karşısında mağlup oldu ve Rodos'a sığındı.

18Aralık1482
Gedik Ahmet Paşa idam edildi.

1483
Sapienza Deniz Zaferi kazanıldı.

1484
Kili ve Akkirman fethedildi.

1485
Osmanlı-Memlük mücadelesi başladı.

1488
Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası yapıldı.

1489
Memlüklere karşı toprak kaybettik.

1491
Osmanlı-Memlük Barışı imza edildi.

1492
Macaristan'a Sefer düzenlendi.

1492
İspanya'dan çıkarılan Yahudiler Osmanlı Devleti'nin himayesine girdi.

1495
Cem Sultan vefat etti.

1497
İlk Rus elçisi İstanbul'a geldi.

1499
İnebahtı alındı.

29Eylül1499
İnebahtı Kalesi fethedildi.

1500
Navarin,Modon,Koron alındı.

1502
Venedikle Sulh yapıldı.

1505
Beyazıd Külliyesi açıldı.

1509
İstanbul'da Küçük Kıyamet adı verilen zelzele oldu.

1511
Şahkulu Baba İsyanı gerçekleşti.

1512
II.Bayezıd tahtan çekildi I.Selim tahta çıktı.

24Nisan1512
I.Selim tahta çıktı.

26Mayıs1512
II. Bayezit vefat etti.

1514
Çaldıran Savaşı yapıldı ve Tebriz'e girildi.

24Ağustos1516
Mercidabık Savaşı yapıldı. I. Selim'e bağlı kuvvetler, Memlük ordusunu yendi.

1517
Piri Reis Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sundu.

6Temmuz1517
Mukaddes Emanetler, Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi.

1519
Anadolu'da Celali isyanları başladı

1519
Cezayir Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1520
Yavuz Sultan Selim vefat etti ve Kanuni Sultan Süleyman başa geçti.

1520
Hattat Şeyh Hamdullah vefat etti.

22Eylül1520
Yavuz Sultan Selim vefat etti.

30Eylül1520
Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı.

1521
Belgrad fethedildi.

1521
Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı eseri hazırlamaya başladı.

1522
Rodos adası Osmanlı Devlet'ine katıldı.

13Aralık1522
Kanuni Sultan Süleyman, Rodos’un teslimini istedi

2Ocak1523
Rodos adası, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı orduları tarafından fethedildi

1524
Mısır'da Hain Ahmet Paşa isyan etti.

1525
İlk Fransız elçisi İstanbul'a geldi.

1525
Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi vefat etti.

1526
Macaristan'a karşı Mohaç Zaferi düzenlendi.

27Kasım1526
Kanuni, Avusturya seferine çıktı

1527
Bosna'nın fethi tamamlandı.

1528
Piri Reis Kanuni'ye ikinci dünya haritasını sundu.

1529
Viyana kuşatması gerçekleşti.

8Eylül1529
I. Süleyman (Kanuni) Budapeşte'yi fethetti.

1533
Barbaros Hayrettin Paşa Omanlı Devletine katıldı ve Cezayir beylerbeyi oldu.

1534
Tebriz'e ikinci defa girilerek Bağdat alındı.

1534
Şeyhülislam İbn-i Kemal vefat etti.

1536
Fransızlara kapütülasyon verildi.

18Şubat1536
İlk Kapitülâsyon hakkı Fransa'ya verildi.

1538
Hadım Süleyman Paşa Hint seferine çıktı.

27Eylül1538
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı (Alman, Portekiz, İspanya, Avusturya, Ceneviz) donanmasına karşı ‘Preveze deniz zaferini’ kazandı. Amiral Andrea Doria, Yunanistan’ın batısındaki Preveze’de yapılan şiddetli çarpışmalar sonrasında yenilerek kaçtı. Osmanlı donanması ise, Haçlı donanmasından 29 gemiyi ele geçirdi.

1540
Venediklere verilmiş olan ticari ayrıcalık kaldırıldı.

1541
Budin Osmanlı'ya bağlanarak Beylerbeylik oldu.

1543
Estergon ve Belgrad fethedildi.

1547
San'a fethedildi.

1548
İkinci İran seferi düzenlendi.

4Temmuz1549
Barboros Hayrettin Paşa vefat etti.

1550
Süleymaniye Külliyesi inşa edildi.

1551
Trablusgarp fethedildi.

1553
Turgut Reis Akdeniz seferine çıktı.

6Mart1554
Ünlü denizcimiz Pirî Reis vefât etti.

1555
Osmanlı Devlet'i ve İran arasında Amasya Anlaşması imzalandı.

1557
Fas fethedildi.

1557
Süleymaniye Külliyesi açıldı.

7Haziran1557
Süleymaniye Camii ibadete açıldı.

1560
Cerbe Adası alındı.

25Kasım1560
Venedikli amiral Andrea Dorya öldü

25Eylül1561
Şehzade Bayezit idam edildi.

1563
Ünlü denizci Seydi Ali Reis vefat etti.

1566
Kanuni Sultan Süleyman Sigetvar seferine çıktı.Ve bu tarihte vefat etti. II.Selim tahta geçti.

24Eylül1566
II. Selim tahta çıktı.

1571
İnebahtı Deniz Savaşı başarısızlıkla sonuçlandı.

1Ağustos1571
Kıbrıs Osmanlılar tarafından fethedildi.

1574
Tunus fethedildi.

1574
II.Selim vefat etti yerine III.Murad çıktı.

3Aralık1574
Sultan II. Selim vefat etti.

21Aralık1574
III. Murat tahta çıktı.

1575
Mimar Sinan II.Selim için Edirne'de Selimiye Camii'ni inşa etti.

1578
Osmanlı ve İran Savaşları başladı.

30Eylül1579
Sokollu Mehmet Paşa hançerlenerek öldürüldü

22Ocak1580
İstanbul Rasathanesi yıktırıldı.

22Aralık1603
I. Ahmet tahta çıktı.

22Kasım1617
Sultan I. Ahmet vefat etti.

20Mayıs1622
Sultan II. Osman öldürüldü.

7Ağustos1648
IV. Mehmet tahta çıktı.

3Aralık1574
Sultan II. Selim vefat etti.

21Aralık1574
III. Murat tahta çıktı.

1575
Mimar Sinan II.Selim için Edirne'de Selimiye Camii'ni inşa etti.

1578
Osmanlı ve İran Savaşları başladı.

30Eylül1579
Sokollu Mehmet Paşa hançerlenerek öldürüldü

22Ocak1580
İstanbul Rasathanesi yıktırıldı.

22Aralık1603
I. Ahmet tahta çıktı.

22Kasım1617
Sultan I. Ahmet vefat etti.

20Mayıs1622
Sultan II. Osman öldürüldü.

7Ağustos1648
IV. Mehmet tahta çıktı.

2Eylül1651
Kösem Sultan öldürüldü.

4Mart1656
Düşük ayarlı para ve alınamayan maaşlar için ayaklanan askerler;IV. Mehmed'in onayıyla bazı saray ağalarını idam ettiler.Tarihimizde Çınar Vakası diye geçer.

1Temmuz1683
Türk ordularının Viyana taarruzu başladı.

5Kasım1683
IV. Murat , Musul’a girdi.

23Ağustos1703
Sultan II. Mustafa'nın yerine kardeşi Şehzade Ahmet (III. Ahmet) tahta çıktı.

22Temmuz1711
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Barış Antlaşması imzalandı.

16Aralık1727
İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika, Damat İbrahim Paşa'nın yardımıyla, kurduğu matbaada faaliyetlerine başladı. "Vankulı Lugati", Müteferrika'nın matbaasında basılan ilk önemli eser oldu.

1Temmuz1736
III. Ahmet vefat etti.

30Mayıs1740
Osmanlı devleti Fransa ile kapütülasyon antlaşması yaptı.

29Nisan1775
Tersane ambarlarındaki bir odada 'Hendese Odası' kuruldu.

7Mayıs1789
I. Abdülhamid vefat etti; III. Selim tahta çıktı.

4Ağustos1791
Osmanlı ile Avusturya arasında Ziştovi Barış Antlaşması imzalandı.

1Temmuz1798
Napolyon Mısır'ı işgal etti.

2Eylül1798
Osmanlı Hükümeti, tarihinde ilk kez Fransa' ya savaş ilan etti.

10Mayıs1799
Cezzar Ahmet Paşa, Akka'da Napolyon'a karşı büyük bir zafer kazandı.

29Mayıs1807
Nizam-ı Cedid kaldırıldı.

28Temmuz1808
II. Mahmut tahta çıktı.

29Temmuz1808
Sultan IV. Mustafa, III. Selim öldürttü.

14Ekim1808
Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu.

14Haziran1826
Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ve Asakir-i Mansure-i Muhammediyye kuruldu.

26Nisan1828
Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti.

14Eylül1829
Rusya ile Osmanlı arasında Edirne Antlaşması imzalandı.

8Nisan1830
Avrupa devletleri, Osmanlı’dan kurulan bağımsız Yunan devletini onaylanmasını istediler.

24Nisan1830
Osmanlı Hükümeti, Yunan devletinin kurulması hususunda hazırlanan protokolü imzalayıp Yunan devletinin varlığını resmen kabul etti.

7Mayıs1830
Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.

28Eylül1830
Patrona Halil İsyanı başladı.

20Şubat1833
Mısır'da çıkan isyanın bastırılması için Rus Filosu
Ýstanbul'a geldi.

26Kasım1837
'Eser-i Hayr' adlı Osmanlı yapımı buharlı gemi, denize indirildi.

14Mayıs1839
Mektebi Şahane-i Tıbbiye açıldı.

1Temmuz1839
II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid tahta çıktı.

3Mart1840
Halkın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için Meclis-i Umur-ı Tıbbiye kuruldu.

15Temmuz1840
Osmanlı, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya arasında Londra Mukavelesi imzalandı. Mukavele hükümlerine göre; Osmanlı Devleti, Mısır'ı veraset, Suriye'nin kaydı hayat şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya vermeyi kabul etti.

24Mayıs1841
İngiltere'nin yardımıyla Mısır meselesi halledildi. Mısır veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakıldı.

10Nisan1845
Polis (zabıta) Teşkilatı kuruldu.

24Ağustos1851
Palmer ve Goloschimid Şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı Hükümeti, borç para aldı.

28Şubat1856
Islahat Fermanı ilan edildi.

21Mayıs1856
İstanbul Tıp Cemiyeti'ne 'Şahane' unvanı verildi ve cemiyetin adı Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değiştirildi.

25Haziran1861
Sultan Abdülmecit vefat etti.

15Haziran1865
1865'te İstanbul'da yoksullar ve yetimler için yatılı lise; Darülşafaka kuruldu.

1Nisan1868
Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrıldı.

10Mayıs1868
Danıştay kuruldu.

11Haziran1868
Hilal-i Ahmer kuruldu.

2Eylül1869
Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi yayınlandı. Nizamname ile ilk ve orta öğretim düzenlendi.

4Haziran1876
Abdülaziz intihar etti.

21Aralık1876
I. Meşrutiyet ilan edildi.

23Aralık1876
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi.

19Mart1877
Osmanlı Devlet'inin ilk Mebusan Meclis'i toplandı.

12Kasım1877
Gazi Osman Paşa, Plevne’de teslim olmayacağını bildirdi

4Aralık1878
Adalet Bakanı Hûrşîd Paşa’nın görevi sona erdi. Yerine Küçük Sa'îd Paşa atandı.

17Mayıs1880
Ziya Paşa öldü.

3Mart1883
Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane Osman Hamdi Bey'in girişimiyle kuruldu.

20Haziran1884
Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

13Kasım1885
Sırp-Bulgar Savaşı başladı

21Mayıs1889
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüsü olarak kabul edilen İttihad-ı Osmani adlı gizli örgüt kuruldu.

16Eylül1889
Abdülhamid'in, Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolunda, Funakora kıyılarında korkunç bir tayfuna tutuldu. Azgın dalgalara dayanamayan yelkenli savaş gemisi kayalara çarparak parçalandı. 581 kişi öldü.

25Mayıs1895
Cevdet Paşa öldü.

15Ağustos1900
Darülfünun-ı Şahane kuruldu.

4Şubat1902
Abdülhamit’in yönetimine karşı örgütlenen Jön Türkler, Paris’te I. Jön Türk Kongresi’ni topladı, Terakki ve İttihat Cemiyeti kuruldu. Jön Türklerin, Federatif Osmanlı İmparatorluğu’nu amaçlayan grubu da, Teşebbüsü-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni kurdular.

10Ocak1903
Makedonya'daki Osmanlı yönetimine karşı gelişen şiddet olayları nedeniyle Sadrazam Sait Paşa azledildi, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Mehmet Ferit Paşa getirildi.

11Ocak1903
Bir Rus torpido botunun gizlice Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

7Şubat1903
Padişah II. Abdülhamid, Makedonya'ya 240 bin kişilik bir ordu gönderilmesini emretti

8Ağustos1903
Makedonya’nın Manastır kenti yakınlarında çıkan çatışmalarda, 50 bin Bulgar çetecinin Osmanlı birliklerince öldürüldüğü öne sürüldü.

1Eylül1904
ABD ve İngiltere'deki tershanelerde yapılan Mecidiye ve Hamidiye kruvazörleri, İstanbul'a getirildi ve donanmaya dahil edildi. Kruvazörler, Abdülhamid döneminde donanmaya katılan ilk modern gemilerdi.

21Temmuz1905
Osmanlı Padişahı ve Halifesi II. Abdülhamid, kendisine karşı Ermeni komitecilerinin rol aldığı bombalı suikast girişiminden kurtuldu.

23Temmuz1907
II. Meşrutiyet’in ilanıyla, Osmanlı İmparatorluğu anayasal yönetime döndü. İstanbul halkı bu olayı sokak gösterileriyle kutladı.

23Temmuz1908
İkinci Meşrutiyet ilan edildi.

5Ekim1908
Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığı ilan etti.

17Aralık1908
İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı.

13Nisan1909
31 Mart Olayı meydana geldi.

19Nisan1909
Hareket Ordusu Yeşilköy'e ulaştı; İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağladı

27Nisan1909
II. Abdülhamid tahttan indirildi; V. Mehmed Reşad tahta çıkarıldı.

28Eylül1910
İtalyanların Libya’ya saldırmasıyla, Trablusgarp Savaşı başladı. Savaş Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlandı. Mustafa Kemal bu savaşa Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle katıldı.

29Eylül1911
İtalyanlar, Trablusgarp'ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

18Nisan1912
II. Dönem Meclis-i Meb'usan toplandı.

23Ocak1913
Sadrazam Kamil Paşa'yı görevinden uzaklaştıran İttihatçılar, yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getirdiler.

30Mayıs1913
I. Balkan Savaşı sona erdi.

11Haziran1913
Sadrazam Mahmud Şevket Paşa öldürüldü. Yeni Sadrazam olarak Said Halim Paşa göreve başladı.

29Haziran1913
Balkan Savaşı başladı.

22Temmuz1913
Edirne Bulgar’lardan kurtarıldı.

14Mayıs1914
III. Dönem Meslis-i Meb'usan açıldı.

18Kasım1914
Bahriye Nazırı Cemal Paşa, -nazırlık görevi üzerinde kalmak üzere- Suriye'deki 4.Ordu Komutanlığ'na atandı.

13Aralık1914
Mesudiye zırhlısı, Çanakkale’de, bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı.

22Aralık1914
Başkumandan Vekili Enver Paşa, Osmanlı ordusunun ağır yenilgisiyle sonuçlanan Sarıkamış harekâtını başlattı.

4Temmuz1917
Sultan Reşat vefat etti.

4Temmuz1918
Vahdeddin Padişah oldu.

30Ekim1918
Osmanlı devletinin ağır teslimiyet koşullarını kabul ettiği anlaşma. Bu mütareke ile Osmanlı toprakları işgal güçlerince paylaşılabilecek ve Osmanlı ordusu fiilen dağıtılacaktı.

11Kasım1918
Ahmet İzzet Paşa'nın istifası üzerine, Tevfik Paşa yeni Osmanlı Hükümetini kurdu.

10Kasım1922
VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık Töreni’ne katıldı.

17Kasım1922
Vahidettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul'u terk etti.

29Şubat1924
Halife Abdülmecit için İstanbul'da son Cuma selamlığı töreni yapıldı.

4Mart1924
Halife Abdulmecit Efendi ve hanedan mensupları yurtdışına çıkarıldı.

22Mayıs1955
Nene Hatun Erzurum'da öldü...

9Ekim1977
Osmanlı tarihine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İstanbul’da öldü

Her canlı birgün mutlaka ölümü tadacaktır
22-12-2007 02:38 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
RuhAdam Dışarıda
Kavgaci

Mesajlar: 3,518
Üyelik Tarihi: Apr 2010
Ruh Halim
Ruh Halim
Soguk

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #2
RE: Osmanlı Kronolojisi
paylasım için tesekkürler.. gülücük
07-07-2010 01:52 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi mail@islamiforum.net adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to mail@islamiforum.net