Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mesajlarım ve iletilerim
Yazar Mesaj
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #21
RE: Mesajlarım ve iletilerim
İSRA SURESİ

Andolsun biz Musaya apaçık dokuz mucize verdik. Musa dedi ki: "Ey Firavun bilirsin ki bu mucizeleri ibret olmak üzere,göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! seni helak olmuş zannediyorum

Firavun, Musa'yı Mısır'dan sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik, O, bütün hakikatleri içinde toplayarak indi.

Ey Peygamber Biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.Sana Kur'ân'ı verdik onu insanlara sindirerek okuyasın diye kısımlara ayırdık biz onu yavaş yavaş indirdik.

Ey Muhammed De ki: İster Kur'ân'a inanın, ister inanmayın o ilim verilenlere okunduğunda yüz üstü secdeye kapanırlar. Derler ki Şüphesiz Rabbimizin vaadi gerçekleşir.

ağlayarak yüz üstü secdeye kapanırlar. Kur'ân'ı işitmek onların Allah'a teslimiyetlerini artırır.

Allah" deyin, "Rahmân" deyin, çağırın. En güzel isimler O'nundur

Namazda sesini yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç.

Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur, aciz olmayıp bir yardımcıya ihtiyacı yoktur. Tekbir getirerek O'nu noksanlıklardan yücelt


KEHF SURESİ

Hamd, Allah'a mahsustur kulu Muhammed'e kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi

şiddetli azaba karşı insanları uyar yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdele

Allah çocuk edindi" diyenleri de uyar Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar, yalandan başka bir şey söylemiyorlar.*

Biz yeryüzünü süs olsun diye yarattık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim.*

Şüphesiz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız.

Ashab-ı Kehf' mağaraya sığınınca şöyle dediler: Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizim için kurtuluş yolu hazırla.

Ashab-ı Kehf' Rablerine iman eden birkaç genç idi. Biz onların hidayetlerini artırdık.*

Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O'ndan başkasına ilâh deyip tapmayız, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.*

Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?*

Ey Muhammed! Allah kime hidayet ederse, o, hakka ulaşmıştır; kimi hidayetten mahrum ederse, ona doğruyu gösterecek dost bulamazsın.*

onlar uykudadırlar. onları sağa sola çevirirdik onları görseydin, arkana bakmadan kaçardın ve için korku ile dolardı.

şehir halkı, sizi taşlayarak öldürür kendi dinlerine çevirirlerse siz dünyada da ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz.
Hiçbir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: "Ben yarın onu yapacağım deme" Ancak Allah dilerse yapacağım de

unuttuğun vakit Allah'ı an ve "Umarım Rabbim beni, doğruya eriştirir." de.

Allah iyi bilir." Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir! O'ndan başka yardımci yoktur. O, hükümranlığına kimseyi ortak etmez.

Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O'ndan başka sığınıak bulamazsın.*

Nefsince de, sabah akşam rıza isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret.

Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma.

de ki hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.

zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki, onları içine alacaktır feryadlarına maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeri
03-06-2018 11:08 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #22
RE: Mesajlarım ve iletilerim
KEHF SURESİ

kıyamet günü Allah kâfirlere şöyle buyuracak: şefaatçılarınız diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın." Müşrikler onları çağırır fakat cevap vermezler. Biz, kâfirlerle ilâhları arasına ateşten bir engel koymuşuzdur.

Günahkârlar ateşi görmüşler ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar.


İnsanları peygamberlere iman etmekten ve Rabblerinden mağfiret istemekten alıkoyan sadece geçmiş felaketlerin kendilerine
gelmesini veya ahiret azabının ansızın çatmasını beklemek olmuştur.*

Kâfir olanlar ise hakkı, batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar, âyetlerimizi ve korkutuldukları azabı alaya almışlardır.

Rabbinin âyetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir?

Biz onların kalblerine ağırlık, kulaklarına sağırlık verdik. onlar asla hidayete ermezler.*

rahmet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır, tevbe eden kullarına rahmeti boldur.

Allah, işledikleri günahlar yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, hemen azab ederdi. Fakat vaad edilen bir zaman vardır o geldiğinde Allah'ın azabından bir kurtuluş yeri bulamazlar.

İşte zulmettikleri için helak ettiğimiz şehirler Biz onların helâklerine belirli bir zaman tayin etmiştik.

NAHL SURESİ

Allah'ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir.buyuruyor: Benden başka ilâh yoktur. Ancak benden korkun.*

Allah gökleri ve yeri hikmet ile yarattı. O, çok yücedir. insanı bir meniden yarattı.Hayvanları da O yarattı.

Hayvanlarda sizi ısıtacak şeyler ve faydalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını yersiniz.sizin için bir güzellik ve zevk vardır.*

hayvanlar, yüklerinizi taşır. kendilerine binesiniz, ve zinet olsun diye atları, katırları, ve merkepleri yarattı. nice şeyler yaratacak. Rabbiniz, çok şefkatli ve merhametlidir.*

Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

gökten su indiren O'dur. İçecek su ondandır; hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler o su ile yetişir.
Allah, sizin için, su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler meyveler bitirir. Şüphesiz bunda düşünen için ibret vardır.


Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize verdi. yıldızlar O'nun emrine boyun eğmişlerdir.bunda aklını kullanan toplum için ibretler vardır.

denizden taze et yiyesiniz ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye, denizi emrinize veren Allah'tır.

Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için Allah böyle yapmıştır.*

Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için nehirler ve yollar birçok âlametler yarattı.

Hiç yaratan Allah yaratmayan putlar gibi olur mu düşünmez misiniz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız.

Muhakkak Allah çok bağışlayıcı çok merhametlidir

Allah, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir.

Kâfirlerin Allah'tan başka yalvardıkları putlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar, yaratılmışlardır.*
putlar, ölüdürler, diri değildirler ve insanların ne zaman dirileceklerini de bilmezler.*

İlâhınız bir tek ilâhtır. ahirete inanmayanların kalbleri inkârcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir.

Şüphesiz ki Allah,gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Allah, kendilerini büyük görüp hakkı kabul etmeyenleri sevmez.

Onlara: "Rabbiniz ne indirdi? denildiğinde " efsane dediler.Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür!tuzak kurdular. Fakat Allah onların binalarını temelinden sarstı, çatı üzerlerine çöktü azap geldi.

kıyamet günü Allah, kâfirleri rezil rüsvay edecek ve diyecek ki: "Hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede ilim verilenler " bugünün rezilliği ve kötülüğü kâfirleredir." diyecekdir.*

kâfirler kendilerine zulmetmiş kimseler olarak, meleklerin, canlarını aldıkları kimselerdir. şöyle diyerek teslim olurlar: "Biz, kötülük yapmıyorduk. Hayır, Allah sizin ne yaptığınızılçok iyi bilendir."

içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin" Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!*

Kötülüklerden sakınanlar "Rabbimiz "Hayır indirdi" derler. dünyada güzel amel işleyenlere güzellik Elbette ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir


NAHL SURESİ

O girecekleri yer, Adn cennetleridir altından ırmaklar akar. Allah'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır.

Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. "Selam size, yaptığınız güzel işlerin mükafatı olarak cennet'e girin derler.


zulmedenler ruhlarını alacak meleklerin gelmesini Rabbinin azab emrinin gelip çatmasını bekliyorlar Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulmetmişlerdi.*

Allah'a ortak koşanların cezası felaket oldu ve alay edip durdukları azap, kendilerini kuşattı.

peygamberlerin vazifesi, ancak açık-seçik bir tebliğden, ibarettir.biz her ümmete, "Allah'a ibadet edin putlara tapmaktan sakının." diye peygamber gönderdik. Allah, ümmetlerden bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur.

Şimdi yer yüzünde bir gezip dolaşın da bakın peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün?

Ey Muhammed kâfirlerin hidayete ermelerini ne kadar istesen Allah, saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların hiçbir yardımcısı yoktur.*

Kâfirler, "Allah ölen kimseyi diriltmez." diye Allah'a yemin ettiler. Hayır, ölüleri diriltmek, Allah'ın bir vaadidir.insanların çoğu bunu bilmezler.*
Allah ölüleri diriltecek ki, kâfirler yalancı olduklarını bilsinler.

Biz bir şeyi dilediğimiz zaman,sözümüz sadece "ol" dememizdir. O da hemen oluverir.*

Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada mutlaka güzel bir yere yerleştiririz. ahiretin mükafatı elbette büyüktür.*

O Muhacirler, müşriklerin eziyetlerine sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.*

Biz peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Kur'ân'ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki düşünürler.

Sinsice kötü tuzaklar kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçiremeyeceğinden, yahut azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular onlar, azabı engelleyici de değillerdir.*

Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli ve merhametlidir.*
Gölgeleri Allah'ın kudretine boyun eğip secde ederek, sağa sola döner, dolaşır.*

Göklerde ve yer yüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, kibirlenmeden Allah'a secde ederler.*
Rabblerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yaparlar.*

Allah, buyurmuştur ki: İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir ilâhdır. yalnız benden korkun.Gök ve yer yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyle iken, Allah'tan başkasından mı korkarsınız?*

Allah bu sıkıntıyı kaldırdığı zaman, Rablerine ortak koşarlar. nimete nankörlük yaparlar. müşrikler rızıktan putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, mutlaka hesaba çekileceksiniz.*

Kendilerine erkek çocuk isnad ederler.kız doğum haberinde içi öfkeyle dolar, yüzü kapkara kesilir.
müjdeyi kötüleyip gizlerler. Şimdi acaba çocuğu saklayacak mı? Yoksa toprağa mı gömecek? verdikleri hüküm ne kötüdür!*

Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlar Allah'ındır. O çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibidir.
04-06-2018 07:06 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #23
RE: Mesajlarım ve iletilerim
NAHL SURESİ

Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryüzünde kımıldayan tek canlı bırakmazdı. Allah onları, belli bir vakte kadar erteler.

ecelleri geldiği zaman, onu ne bir saat erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.

Müşrikler,hoşlanmadıkları şeyleri, Allah'a isnad ediyorlar. Dilleri, en güzel şeylerin kendilerine ait olduğunu yalan yere durmadan söyler. Hiç şüphesiz onlar için, sadece ateş vardır. Oraya en önde gidip kalacaklardır.

şeytan, kâfirlerin dostudur. Onlar için azab vardır.

Ey Resulüm sana Kur'ânı ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik.

Allah gökten bir su indirdi ve yeryüzüne hayat verdi. Şüphesiz dinleyen bir millet için büyük ibret vardır

süt veren hayvanlarda size ibret vardır. kandan meydana gelen, içenlere içimi kolay halis bir süt içirmekteyiz.

Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvalarından güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz aklını kullanan için büyük bir ibret vardır.

Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan kendine evler edin.meyvaların hepsinden ye Rabbinin kolay kıldığı yollara gir,

Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar onda insanlara şifâ vardır. Şüphesiz düşünen millet için, büyük ibret vardır.

Allah, sizi yarattı, sonra da öldürecektir. İçinizden kimi de, biraz bilgiden sonra ömrün en kötü çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz Allah çok bilgili büyük kudret sahibidir.*

Allah, rızık yönünden bir kısmınızı diğerlerinden üstün kıldı. Kendilerine bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki, eşit olsunlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar

NAHL SURESİ

Allah, yarattıklarından size gölgeler yaptı dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler savaşta koruyan zırhlar yarattı.Allah müslüman olasınız diye nimetini tamamlamaktadır.

ey Muhammed (sav) sana düşen sadece açık bir tebliğdir Allah'ın nimetini bilirler yüz çevirirler
onu inkâr ederler. Onlar kâfirdir.

Her ümmetten şahid getireceğimiz gün, artık kâfirlere ne izin verilecek, ne de özür istenecektir.
zulmedenler, azabı gördükleri zaman onlardan ne azab hafifletilir, ne de süre verilir.

Allah'a ortak koşanlar, ortak koştukları putları gördükleri zaman: "Rabbimiz! İşte, seni bırakıp taptığımız ortaklarımız diyecekler. O gün Allah'a teslim bayrağı çekerler uydurdukları şeyler kendilerini bırakıp gitmişlerdir.

İnkâr eden ve insanları Allah yolundan çevirenlere azab üstüne azab arttırdık. Biz her ümmet içinde, şahit göndereceğiz. Seni şahit getireceğiz.

kitabı her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.

Şüphesiz Allah, size adaleti, iyilik yapmayı yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size öğüt verir.

anlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini yerine getirin yeminleri bozmayın. Allah'ı üzerinize şahid tuttuğunuz halde, nasıl olur da bozarsınız Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.

Bir ümmet,çok olduğu için, yeminlerinizi aldatma vasıtası yaparak, ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozmaya çalışan kadın gibi olmayın.

Allah sizi mtihan eder ve şüphesiz ihtilaf ettiğiniz şeyleri kıyamet günü mutlaka açıklayacaktır.*

Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine hidayet verir Şüphesiz kıyamet günü bütün yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız.*

Yeminlerinizi aranızda aldatma ve fesada vasıta edinmeyin, sağlam basmışken bir ayak kayar Allah yolundan saptığınız için, dünyada kötü azabı tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azab olur.*

Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz muhakkak Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.dünya malı tükenir, Allah'ın katındakiler tükenmez. Muhakkak Allah yolunda sabredenleri, mükafatlandıracağız.

mümin olarak kim iyi amel işlerse muhakkak onu güzel bir hayat ile yaşatacağız amellerinin mükafatlarını elbette vereceğiz.

Kur'ân okumak istediğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.*

Şeytanın nüfuzu, Allah'a ortak koşanlaradır.

Ey Muhammed sav. de ki: "Kur'ân'ı Cebrail as. iman edenlere sebat vermek, müslümanlara hidayet ve müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi.Kur'ân apaçık Arapçadır.*

Allah'ın âyetlerine iman etmeyenler Yalan uydurur.
onlar yalancıların ta kendileridir muhakkak onları Allah hidayete erdirmez ve onlara can yakıcı bir azab vardır.

Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, onların üzerine Allah'tan gazab gelir kendilerine çok büyük bir azab vardır.

onlar, dünya hayatını sevmiş ahirete tercih etmişlerdir. Allah kâfirleri hidayete erdirmez.*
kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürler. onlar, gafildir ahirette perişan olup hüsrana uğrarlar

şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret eden, sonra cihad eden ve sabreden kimselerin yardımcısıdır.Rabbin çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

O gün, herkes nefsini kurtarmak için gelir ve herkese yaptığı işin karşılığı ödenir hiç kimseye zulmedilmez.

Allah bir şehri misal verdi şehir güvenli ve huzurlu idi,rızkı bol boldu.onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah onlara, yaptıkları yüzünden açlık ve korku elbisesini felâketini tattırdı.

Andolsun peygamberi onu yalanladılar. zulüm yaparlarken azab onları yakalayıverdi.

Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin,


O size ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. haram şeyleri yemeye mecbur kalırsanız aşırı gitmeden yiyebilirsiniz Allah, çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

Allah'a iftira edip Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulamazlar.Onlar dünyada az bir menfaat ahirette ise çok acıklı bir azab vardır.

Rabbin, cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseyi bağışlar. Rabbin,tevbeden sonra Gafurdur, Rahîmdir çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.


Şüphesiz İbrahim as Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. hiçbir zaman müşrik olmadı.
Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğruya iletmişti.ona iyilik verdik. o salihdir


ey Muhammed sav. sana: "Hakk'a yönelen ve müşriklerden olmayan İbrahim as. dinine tabi ol

Ey Resulüm Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete kavuşanları da en iyi bilendir.

Eğer ceza verecek olursanız size yapılan azab ve cezanın misli ile ceza verin.abrederseniz, elbette , sabredenler için hayırlıdır.*

Sabret Sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. üzülme tuzakdan sıkıntıya düşme Şüphesiz Allah, takva sahipleri ile iyilikte bulunanlarla beraberdir.
06-06-2018 07:10 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #24
RE: Mesajlarım ve iletilerim
Bakara 213.ayet İnsanlar tek ümmet idi. Allâh, peygamberleri, uyarıcı olarak gönderdi anlaşmazlığa hükmeden Kitabı indirdi Kitap verilenler kıskançlıktan anlaşmazlığa düştü Allâh, inananları, gerçeğe iletti. Allâh, dilediğini doğru yola iletir. 

Nahl 64.ayet Biz sana Kitabı indirdik ki, ayrılığa düştükleri şeyi açıklayasın ve o Kitap inanan bir kavim için yol gösterici ve rahmet olsun. 

Maide 16.ayet :Allâh, rızâsına uyanları esenliğe iletir karanlıkdan aydınlığa çıkarıp doğruya iletir. 

İbrahim 1. ayet Elif lâm râ. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıkdan aydınlığa çıkarıp güçlü ve övgüye lâyık Allâhın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz Kitaptır. 

Hadid 9.ayet Sizi karanlıkdan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık âyetler indiren O'dur. Şüphesiz Allâh, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 

Talak 11.ayet Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa Allâh onu, altlarından ırmaklar akan, ebedi cennetlere sokar. Allâh güzel rızık vermiştir. 


İsra 9.ayet Kur'ân da en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü'minlere, büyük bir ecir müjdeler. 

Sebe 50.ayet :saparsam, kendi zararıma sapmış olurum. yolu bulursam, bu Rabbimin vahyettiği Kur'ân sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakındır." 

Hud 120.ayet Peygamberlerin haberlerinden, kalbini sağlamlaştıracak her şeyi anlatıyoruz. sana hak ve inananlara öğüt ve ibret gelmiştir. 

Ra'd 28. ayet Onlar inanan ve Allâh'ı anmakla gönülleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller, ancak Allâh'ı anmakla huzur bulur. 

Nahl 102.ayet Big Grine ki: "İnananları sağlamlaştırmak ve müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere Ruhu'l-Kudüs Rabbinden gerçek bilgi indirdi." 

Hacc 54.ayet :kendilerine ilim verilmiş olanlar Kur'â nın, Rabbinden gelen gerçek olduğunu bilsinler inansınlar; kalbleri ona saygı duysun. Şüphesiz Allâh, inananları mutlaka doğruya iletir. 

Zümer 23.ayet :Allâh, sözü ve, Kur'ân'ın âyetlerinden Rablerinden korkanlar, ondan ürperir, derileri ve kalbleri Allâh'ın zikriyle yumuşar. Allâh kimi sapıklığında bırakırsa ona yol gösteren olmaz. 

Hadid 16.ayet inananların kalbleri Allâh'ın Zikrine ve hakka saygı duysun kalbleri katılaşmış, ve yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar? 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...
"Elif, Lam, Ra. Kur'an, öyle bir Kitaptır ki, insanları Rablerinin izniyle zulumattan nura, hamde layık Allah'ın yoluna çıkarmak için indirdik." (İbrahim)

"O Kur'an sizi zulumattan nura çıkarmak için apaçık âyetler olarak kuluna Peygamber'e indirilmiştir." (Zümer, 39.ayet)

"O bir peygamber gönderdi; Allah'ın ayetlerini sizlere okuyor ki iman edip salih amel işleyerek zulumattan nura çıkasınız." (Talâk, 11.ayet) 

Rasulullah buyurdu: "Kıyamet günü hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır

Allah-u Teâlâ buyuruyor: Allah’a kulluk edin ortak koşmayın! Anne baba akrabaya, yetimlere, yoksullara, komşuya, ve ellerinizin altındaki köle ve cariyeye iyi davranın Allah kendini beğenen ve böbürlenen kimseyi sevmez”

Allah-u Teâlâ buyuruyor: Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne ve babaya iyi davranmanızı emretti. Onlara, öf deme güzel söz söyle kanat ger Rabbim! Küçüklüğümde beni nasıl yetiştirmişlerse Sen de onlara rahmet et diyerek dua et

Allah-u Teâlâ buyuruyor:وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik...

Allah-u Teâlâ buyuruyor:وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ insana, anne babasına güzel davranmasını emrettik. annesi onu sıkıntılarla taşımıştır. Sütten kesilmesi iki yıldır anne ve babana şükret

Rasulullah buyurdu Hiçbir çocuk baba hakkını ödeyemez Ancak köle olarak hürriyetine kavuşturursa babalık hakkını ödemiş olur.”

Nebi buyurdu Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin akraba ziyareti yapsın ya hayır konuşsun veya sussun!”

Muhammed suresi/فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ iş başında fesat çıkaracak akrabalığı keseceksiniz İşte bunlar, Allah’ın kendilerini lânetlediği, sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir!” 

Rasulullah a Allah şöyle buyurdu Ey akrabalık bağı!Kim sana bağlı kalırsa, Ben de ona bağlı kalırım. Kim seninle ilgiyi keserse, Ben de onunla ilgiyi keserim!”

“Bir adam, Rasulullah a İnsanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? diye sordu.
Rasulullah  buyurdu:−“Annen’dir.”−“Annen’dir.”
−“Annen’dir.”

Bir adam−Ya Rasulallah! Kendisine güzel sohbet etmeme en hakkı olan kimdir? dedi.Rasulullah  buyurdu Annen baban ve akrabalarındır

Nebi buyurdu:Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün Ana babasına, ihtiyarlık zamanlarına yetişip de cennete giremeyen kimsenin.”

Rasulullah  buyurdu Kim rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isterse akraba ziyareti yapsın!”

Ebu Talha Ra Medine’de Ensarın hurma bahçesi yönünden en varlıklısı idi. en sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Rasulullah  bu bahçeden su içerdi.

Hz kuraan buyuruyor Sevdiğinizden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz Her ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah bilir.” 

Sahabelerden ebu talha ra. Ya Rasulallah en sevdiğim malım Beyruha hurma bahçesidir. Allaha yoluna sadakamdır. Allah’tan ahiret azığım olmasını isterim. Diyince Rasulullah Ne,İşte bu kazançlı maldır. bahçeyi akrabalarına ver Buyurdu
Bir adam Nebi (sav)’e gelerek Ben Allah’tan ecir isteyerek hicret ve cihad üzere sana biat ediyorum, dedi. Nebi  buyurdu Annen ve baban sağken Allah’tan ecir istiyorsan?”Annenin ve babanın yanına dön ve onlara güzel sohbet et!”

Nebi buyurdu Akrabalık bağını gözeten, iyiliğe karşılık verip mükâfatlandıran değildir akrabalık bağı kopartıldığı halde onu gözeten kimsedir.”

Rasulullah  buyurdu Akrabalık bağı arşa tutunarak şöyle demiştir; Beni gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini keseni, Allah da onunla ilgisini kessin!”

Hz Ebu Bekir in kızı Esma ra ya Rasulullah  zamanında annem müşrik olarak yanıma geldi. kendisine iyi davranmamı umuyor. Anneme iyilik edebilir miyim? diyince Rasulullah şöyle buyurdu:
Evet, annene iyilik et.”

Herakl, Ebu Süfyan’a “Nebi sizlere ne emrediyor? diye sormuş.Ebu Süfyan O bize namaz kılmayı, sadaka vermeyi, iffetli olmayı ve akrabaya iyilik etmeyi emrediyor.”

Rasulullah  buyurdu:siz yakında Mısır’ı fethedeceksiniz. halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum! Çünkü onlarla aramızda akrabalık ve hısımlık bağı vardır.”

“Sen yakın akrabalarını uyar!” Şuara Suresi 214. ayeti indiği zaman, Rasulullah  Kureyş’i çağırdı. Ey Kureyş oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarınız!”
Ey Fatıma! Kendini ateşten kurtar sizi Allah’ın azabından kurtarmaya gücüm yetmez Ama akrabalık bağını kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim.”

Nebi  buyurdu benim dostlarım Allah ve salih mü’minlerdir. Fakat akrabalık bağını kesmeyip akrabalık haklarını yerine getireceğim.”

Eyyub el-Ensari ra şöyle dedi Nebi’e bir adam geldi ve:Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir işe kılavuzluk yap dedi.
Nebi buyurdu Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekâtı verir ve akrabalarına iyilik edersin.”

Abdullah ibni Ömer Ra şöyle dedi nikâhım altında bir kadın vardı onu seviyordum. Babam istemedi boşamamı emretti.durumu Rasulullah a zikrettim.
Ey Abdullah bin Ömer! Karını boşa buyurdu
Ve karımı boşadım.”

Adamın biri gelerek karımı Annem boşamamı emrediyor ne yapmalıyım? diye sordu.Ebu Derda ra şöyle dedi:Rasulullah tan işittim şöyle buyuruyordu:“Baba cennetin orta kapısıdır. Artık sen istersen o kapıyı bırak istersen muhafaza et.”

Nebi buyurdu:Teyze, anne menzilesindedir.”

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor fesat çıkarıp akrabalık bağlarını kesenler Allah’ın lânetlediği, sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir!”
Muhammed 22, 23

Allah-u Teâlâ buyuruyor Rabbin, annen ve babaya iyiliği emretti. Onlara öf bile deme azarlama güzel söz söyle Rabbim onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, Sen onlara öyle rahmet et de ve dua et!

Nebi  buyurdu Büyük günahları size haber vereyim mi?”Allah’a şirk koşmak, ana babaya asi olmak yalan yere şahitlik yapmaktır!”

Rasulullah buyurdu Bir kimsenin kendi annesine ve babasına sövmesi büyük günahdır insanın anne ve babasına sövmesi şöyledir o kimse başkasının babasına söver, o da onun babasına söver! O kişi başka birinin annesine söver, o da onun annesine söver!”

Rasulullah şöyle buyurdu Akrabayla ilgisini kesen cennete giremez!”

Nebi  buyurdu: Kuşkusuz ki, Allah annelere asi olmayı, borcun verilmemesini, verilmeyen şeyin alınmasını kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kıldı Allah size dedikoduyu, çok soru sormayı malı zayi etmeyi kerih gördü!”
07-06-2018 12:16 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #25
RE: Mesajlarım ve iletilerim
Allahım yüceliğine ve nusretine iman ettik. Âyetlerine sığınarak yardım diliyoruz Yâ Allah
Dualarımıza icâbet ed intikamlarımızı al suçluları cezâlandır

Ey Galib-i Mutlak Ey Kayserlerin mülkünü helâk eden yüce Allah Tuzak kuranların mekirlerini  başlarına geçir Bize kuyu kazanlara karşı Sen de kaz Ey Efendimiz Bize ağ hazırlayanlara avcılar gönder hilebâzları esir et

Allahım Kâf-Hâ-Ye-Ayn-hakkı için, Bizi kötü ve şerden koru kötülere, intikam alıcıları musallat kıl
Allahım! Topluluklarını dağıt Kılıçlarını körelt sayılarını azalt Üzerlerine azabını gönder

Onları lütuf dairesinden çıkart soyuna izin verme zaman tanıma, meded dairesinden çıkar kötü emellerine kavuşamamaları için kalblerini kördüğüm et Allahım Onları parçala

düşmanlığa-kötülüğe imkan verme merhametsizleri, musallat etme Allahım! “Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf” Hakkı için bizi himaye et kötülüklerden koru

Ey düşmanlara karşı İbrahim’e (as) yardım eden Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran Allahım aciz bırakılmış,zulme uğramış,çaresiz,boyun bükmüş masum çocukların,ihtiyarların, evladını yitirmiş anaların göz yaşını sil.

kurtuluşa bizleri vesile kıl.Ellerimizi yardım eli eyle.İslam alemini izzetine kavuştur.Zulmeden zâlim kavmin kökünü kes! Akan kanları dökülen yaşları durdur Allahım.

Dualarını kabul ettiğin enbiyâların, evliyâların yüzü hürmetine dualarımızı kabul eyle.Mü’min kulların vâ’dini bizim için tamamla Senden başka İlâh yoktur Sen Subhânsın Ümidimizsin rahmetsin

Dost olarak Allah yeter! Yardım edici olarak Allah yeter! Allah ne güzel Vekildir!..Ve hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur..

Duamızı kabul et Allahım Âmin! Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) âilesine ve sahabelere olsun Müslüman kardeşlerimiz savaş ve yokluktadır.zulümün deffi için dua etmek görevimizdir sen dualarımızı kabul eyle ya rahman GAZZE, Kan Gölü Tüm müslümanlar intikam yeminleri ediyor, Direniş; bitmez, akan kanların hesabı sorulacak diyor. Filistin dualarınızda bulunmak istiyor....

İsmail Heniyye/ "Şehit ve yaralı sayısı artabilir, yetim sayısı yükselebilir. Ancak Gazze, şeytani siyasi amellerin derin çukurlarına yenilgi ve boyun eğme deliklerine düşmeyecektir." 

İsmail Heniyye/ Bombalasalar, öldürseler ve vücutları paramparça etseler Hamas mevkilerini koruyacaktır. Filistinliler "safları sıklaştırın" "Yaraları tedavi edin, birbirinize yakın durun ve halklar arasındaki yerinizi hatırlayın"

Ey güç ve izzet sahibi RABBİMİZ yücelik ve cömertlik sahibi RABBİMİZ Filistindeki müslüman kardeşlerimize yardım et gönüllerini birleştir. attıklarını isabet ettir. ayaklarını sabit kıl Sen düşmana karşı yardım et

Ey yücelik ve cömertlik sahibi RABBİMİZ
Azgın siyonistler bozgunculukta sınırları aştılar Rabbim sen onları mahv-u perişan eyle.Birliklerini dağıt,azgınlaşanlara ibret kıl

Ey Hak RAbbimiz onlara cezanı indir. felaketlerle karşılaştır.bayrağını dalgalandırma.Onları ders ve ibret vesilesi kıl.

Ey Rabbim sözün haktır.Buyuruyorsun ki dua edin icabet edeyim.Ey Rabbim duamıza karşılık verecek sensin ey Rabbim tek güvencemiz sensin.

Şanı yüce olan Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Amin.velhamdulillahi rabbil alemin.vesslatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.
25-06-2018 11:25 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #26
RE: Mesajlarım ve iletilerim
Ebrehe 570 te Sanada, 'Kulleys' adlı muhteşem bir kilise yaptırdı Kâbeden alıkoymak istiyordu bir adam, gece Kulleys'e pislemişti. Ebrehe, Kâbe'yi yıkmaya karar verdi. onbinlerce asker ve, Mahmud adlı büyük fillerle Mekkede. Peygamber dedesi Abdülmuttalib'in ikiyüz devesine el koyup dediki develerini istiyorsun Kâbe'den söz etmiyorsun ben kabeyi yıkmaya geldim. Diyince Abdulmuttalib
Ben develerin sahibiyim. Kâbenin koruyacak sahibi vardır cevabını verdi

Ebrehenin fil ordusu Kâbe'yi yıkmak istiyordu Ebrehe'nin yol kılavuzu Nüfeyl koca file seslendi Ey Mahmud çök! Sakın gitme, sağ salim dön Mekke'ye girişte fil direndi, yere yattı. Onu Kâbeye yürütemediler. ebabil kuşlarının ağzında ve ayaklarındaki nohut taşlarını mermi gibi boşalttılar. Kime rastlarsa delip geçiyordu ebrehenin Askerleri öldü 'Fil Ordusu' dağıldı Ebrehe dönüşte öldü. çünkü Kâbenin koruyucusu Allahu Tealaydı


24 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy isteyen
Türkiye düşmanı Cem Özdemir küstah sözlerini yineledi. Türkiye ile AB ilişkilerini iyileştirmeyecek çizgimizden taviz vermeyiz.AB yi isteyen sadık kalmalı. Türkiye bunu yapmıyor. Almanya ile Türkiye ilişkileri daha da kötü olacak
26-06-2018 02:04 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #27
RE: Mesajlarım ve iletilerim
Zülkarneyn Allah'ın sâlih kuludur Kendisine büyük güç verilmiştir fesat çıkaran azgın Ye'cuc ve Me'cuc kabilelesine karşı, demirden setler yaptı o seti kimse aşamadı dediki bu Rabbimden merhamettir. Rabbim azgın kavmi dümdüz yapar"

Allah üzüm bağı, hurmalık ve ekinlikler verir. İnsan Güzel ürün alır serveti artar yoksulu küçük görür. Kıyameti inkâr eder. helâk olacağını hatırlatanları dinlemez. serveti, batar, Keşke Rabbime uysaydım der ona Allah'tan başka yardım edecek yoktur

Musa (a.s), Hızır (a.s)'dan ilim ister. ve yolculuk yaparlar. Hızır (a.s) gemiye binince gemiyi deler. Hızır (a.s) açıklar. Gemi yoksullarındır. Yolda korsanlar pusu kurup, gemiyi ele geçireceklerdi. gemiyi delerek kurtardım

Hızır (a.s) bir çocuğu öldürdü. Musa (a.s) dediki Oğlanın anası vbabası iman etmişdi. onları azgınlık ve kâfirlik bürümesinden endişe ettik çocuk ana babayı küfre düşürecekti bu çocuk yerine, yüce Allah hayırlı ve merhametli bir çocuk verecektir

Hızır as kasabadan yiyecek istedi halk vermedi. Hızır as yıkılan duvarı. sağlamlaştırdı. ücret istemedi.dediki Bu ev yetimindir Duvarda hazine vardı. duvarın yıkılması hazinenin çıkmasını önledi. bütün bunlar Allah'ın emriyle yapılmıştır.


Ashab-ı Kehf . Yahudilerin "genç yiğitleridir "yedi uyurlar" olarak bilnir kehf Sûresiin onuncu âyetinden yirmi yedinci âyetine kadar Ashâb-ı Kehf'den bahsedilir.

Ashâb-ı Kehf, İsa as inanan bir avuç gençtir putlara tapmamak için Roma ile mücâdele edip mağarada gizlenmişlerdir Cenâbı Hak onları düşmandan korumak öldükten sonra dirilmeye ibret kılmak için 309 yıl mağarada uyutmuştur


Üseyd ra nın atı ürkünce Yâ Râb âfetten emin kıl, duasını ve Kehf sûresini okudu etrafını duman kapladı Hz. Peygamber buyurdu Oku o bulut Sekine'dir. Kur'ân dinlemek için inmiştir", Kim, Kehf sûresinden on âyet ezberlerse, deccâl'den korunur"
Ebu Hanifeye sordular Hamile doğumda vefat etti. karnındaki çocuk yaşadı kadın defnedilecek mi, yoksa bekletilecek mi? Ebu Hanife açıkladı: cenaze, ne defnedilir, ne de bekletilir kadının karnı açılır, çocuğu alınır ve defnedilir


Ebu Hanife açıkladı hamile bir kadının karnındaki bebek yaşarsa cenaze, karnındaki çocuk alınırak defnedilir ve ameliyatla kadının çocuğunu çıkarıldı. Kadın defnedildi, çocuk Ebu Hanifeden istifade etti. halk ona Ebu Hanife’nin oğlu adını taktılar

Saf biri Hz. Süleyman (a.s) korkuyla Azrail (a.s) canımı alacak. Ey canlar koruyucusu, Süleyman Rüzgarına emret beni Hindistan'a iletsin. Orada Azrail (a.s) beni bulamaz. kurtulurum diyince Hz. Süleyman, Rüzgara emrini verir. Rüzgar Adamı Hindistana götürür. Azrail (a.s.) Hz. Süleyman a Ey ulu sultan Allah (cc) emretmişti adamın canını Hindistan'da al Bense adamın yüz kanadı olsa Hindistan'da olamaz. diye düşündüm ve hazin son

Râbia-tül Adeviyyeye misâfir gelir.Namaz kılınır oruçlu misafırle iftar açılır Misâfir; Hayâtımda bu kadar lezzet tatmadım, deyince, Râbia ra Her hâlinde Allahü teâlâyı hatırlıyan ve sâdece O'nun rızâsını istiyenlere böyle güzellikler var buyurdu.


hikmetli Lokman Hekim’in derisi siyah, dudakları kalındı. Ve şöyle derdi neden şaşkın bakıyorsun Boyayı mı ,boyacıyı mı beğenmediniz yüzümün siyahlığında, ne de dudak kalınlığında tesirim vardır. Onları Yaratan yaratmış, uygun görmüş.

insanların yüz güzelliği, yahut çirkinliğine pay çıkarmak yanlıştır. Kulun güzellik ve çirkinlikte etkisi yoktur . Her ikisini yaratan ve layık gören Allâh-ü azimüşşandır. İnsan kendi iradesiyle kazandığından sorumludur. 


Râbia-tül Adeviyye geç vakte kadar namaz kılar hasırda uyurdu. evine hırsız girdi. çalacak bir şey yoktu Râbia hazretlerinin örtüsünü aldı. ve bir ses duyuldu: Ey kişi kendini yorma. O yıllardır kendini bize ısmarladı. Şeytanın ona yaklaşma gücü yok iken, hırsız nasıl yaklaşsın Git, yorulma,. O uyuyorsa dostu uyanıktır onu korumaktadır." korkup dışarı fırlayan hırsız, tövbe edip kötü huyundan vazgeçti.
27-06-2018 11:41 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #28
RE: Mesajlarım ve iletilerim
Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar,  
Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. 
İnsan amelleriyle başbaşa…Gün mahşer gibi mahşer Her insanın mutlaka göreceği, gün. 
O gün ile aramızda sadece ölüm var…

Allah insanları mahşer günü tek bir düzlükte toplar. 
O gün Gam ve sıkıntıya tahammül edilemez 
insanlar şefaat diyerek Adem as. Sen babamızsın. Allah seni eliyle yarattı. ruhundan üfledi. Bütün Meleklere secde ettirdi. bize şefaat et derler Adem Aleyhisselam: Bugün Rabbim gazabta şefaate yüzüm yok. Allah beni ağaca men etmişti. asi oldum. Nefsim…Nefsim…N efsim… Benden başkasına gidin. diyecek.

İnsanlar mahşerde babamızsın diyerek Adem as. gelirler Adem as ben ağaçtan yedim rabbime asi oldum nefsim nefsim nefsim siz gidin diyecek
İnsanlar Nuh as Sen Resullerin ilkisin. şefaat et diyecek Nuh As Rabbim gazaba gelmiş  dua yerine beddua ettim Nefsim…Nefsim…gidin diyecek İnsanlar Ey İbrahim as Sen Allah’ın Halilisin.  şefaat et. İbrahim As Rabbim hiç böyle gazaba gelmemiştir Şefaata yüz bulamıyorum. diyecek


İnsanlar mahşerde Musa As a“Ey Musa as Allah’ın Peygamberisin. Allah seni risaletiyle üstün kıldı. 
şefaat et Musa As Rabbimin gazabına karşı
şefaate yüzüm Çünkü ben cana kıydım.mağfiret olursam yeter. Nefsim…Nefsim…N efsim… diyecek.

İnsanlar mahşerde İsa as Sen Peygambersin kelamsın. ruhsun. beşikteyken insanlarla konuşmuştun. şefaat et.” İsa As Rabbim gazaba gelmiş gidin diyecek. 

insanlar efendimiz sav.a Ey Muhammed! Peygamberim sen peygamberlerin sonuncususun. Allah senin günahlarına mağfiret buyurdu. şefaatte bulun. halimizi görüyorsun diyince efendimiz buyurdu ben Arş’ın altında Rabbime secdeye kapanacağım. Allah, hiç kimse için açmadığı methü senaları açacak. ve ben ümmetime methü senada bulunacağım. buyurur

ALLAHU TEALA BUYURDU EY MUHAMMED BAŞINI KALDIR İSTE. ŞEFAAT ET. ŞEFAATİN YERİNE GETİRELECEK.” efendimiz sav. başını kaldırıp Ey Rabbim Ümmetim.” Ümmetim. diye yalvardı ve ALLAHU TEALA EMRETTİ EY MUHAMMED!” ÜMMETİNDEN KALPLERİNDE HARDAL TANESİ İMAN OLANLARI CENNET KAPILARINDAN İÇERİ AL.”

Mahşer günü öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, Ne mal fayda verir, ne de çocuk. İnsan amelleriyle başbaşadır O gün ile aramızda sadece ölüm var… Allah insanları mahşer günü tek bir düzlükte toplar. Gam ve sıkıntıya tahammül edilemez insanlar şöyle dua ederler Adem as. Sen babamızsın. Allah seni eliyle yarattı. ruhundan üfledi. Meleklere secde ettirdi. bize şefaat et Bugün Rabbimiz gazabta şefaate yüzümüz yok. Allaha asi olduk Nefsimiz…Nefsimiz Nefsimiz

Nuh as Sen Resullerin ilkisin. şefaat et Ey İbrahim as Sen Allah’ın Halilisin. şefaat et. Ey Musa as Allah’ın Peygamberisin. Allah seni risaletiyle üstün kıldı. şefaat et yüzümüz yok cana kıydık rabbim mağfiret et İsa as Sen Peygambersin kelamsın. ruhsun. beşikteyken insanlarla konuştun. şefaat et.”  Ey Muhammed sav. Peygamber efendimiz sen peygamberlerin sonuncususun. Allah günahlarına mağfiret buyurdu. Bize şefaatte bulun. halimizi görüyorsun secdeye kapanıp. senada bulunalım. 


kocam ebuzerdi  beni ziynetle doldurdu 
hoşnut kıldı kendimi bahtiyar ve yüce bildim 
ebuzer Beni bıraktı, ikinci kocamın verdikleri Ebu zerin en küçük kabını doldurmaz Yemenli onbir kadının hikayesi bitince Efendimiz Aişe annemize gülümsedi Eyy aişe ben sana ebu zer in ümmü zere nispetiyim fark Ebu zer ümmü zeri boşadı biz beraberiz Aişe annemiz, ya resulallah Beni nasıl seviyorsunuz  Efendimiz  tebessümle Eyy aişe İlk günkü KÖRDÜĞÜM gibi…


Hazreti Ömer ra anlatıyor: Peygamberimiz sav. yanına bembeyaz bir adam geldi. Ey peygamber islam'dan iman İhsan ve kıyametten haber ver? efendimiz sav. anlattı islam, şehadet edip namaz kılmandır iman, Allah'a, meleklerine inanmandır İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmen. kıyamet Cariyenin efendisini doğurması; yalın ayaklıların yapı yüksekliği ile övünmesidir buyurdu son olarak Ey Ömer, bunları soran Cebrail'dir; dini öğretmeye geldi, buyurdu. 

Cebrail as. peygamberimize islam'dan haber ver diyince efendimiz SAV. buyurdu islam şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman, hacc etmendir iman Allah'a, meleklerine, kitaplara peygambere, ahirete inanmandır İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir sen onu göremesen dahi o seni her daim görür kıyamet ise Cariyenin efendisini doğurması; yalın ayaklılar ve çıplakların yapı yüksekliği ile övünmesidir buyurdu. 
28-06-2018 12:28 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #29
RE: Mesajlarım ve iletilerim
  
Peygamber SAV. iki kabre rastladı ve buyurdu: Bu kabirlerdekiler mühimsenmeyen bir suçtan azap görüyorlar. Biri bevlettikten sonra korunmadı pislikten kaçınmadı diğeri koğuculıık yaparken, insanların arasını bozdu

Resulüllah sav buyurdu Kıyamette cihadda ölen Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah, nimetleri önüne serer ve kendisine mazhar olduğun nimetler için ne yaptın? diye sorar. O da: Senin yolunda şehid oluncaya kadar savaştım, cevabını verir. 

ilim tahsil edip başkasına da öğreten ve Kur'an okuyan kimse Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah nimetlerim için ne yaptın? diye sorar. İlim tahsil ettim, ilim öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum, diye karşılık verir. 

Allah'ın kendisine bolluk verdiği, mal ihsan ettiği kişi Allah'ın huzuruna getirilir ve karşısına nimetler çıkarılır. Allah sorar: nail olduğun nimetlerle ne yaptın? der. Verilmesini istediğin ne kadar yer varsa, o yolda dağıttım, diye cevap verir, 

Resulüllah sav buyurdu Kıyamette cihadda ölen Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah, nimetleri önüne serer ve kendisine mazhar olduğun nimetler için ne yaptın? diye sorar. O da: Senin yolunda şehid oluncaya kadar savaştım, cevabını verir. 
Allahü Teala: Yalan söylüyorsun; sen yiğit desinler diye savaştın sana «yiğit» dediler de, Sonra meleklerin kendisini almalarını emreder ve yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılır. 

ilim tahsil edip başkasına da öğreten ve Kur'an okuyan kimse Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah nimetlerim için ne yaptın? diye sorar. İlim tahsil ettim, ilim öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum, diye karşılık verir. Allah  Yalan söylüyorsun, sen ilmi, «alim» desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da «güzel okuyan kişi» desinler diye okudun. Sonra melekler onu yüz üstü sürüklenyerek cehenneme atar

Allah'ın kendisine bolluk verdiği, mal ihsan ettiği kişi Allah'ın huzuruna getirilir ve karşısına nimetler çıkarılır. Allah sorar: nail olduğun nimetlerle ne yaptın? der. Verilmesini istediğin ne kadar yer varsa, o yolda dağıttım, diye cevap verir, 
Allahü Teala: Yalan söylüyorsun. Sen bütün bunları kendine cömerd adam dedirtmek için yaptın. Ve melekler onu yüz üstü sürüklendirilerek cehenneme atarlar. 

Peygamber aleyhisselam kabristanda buyurur
Selam sizlere ey müminler biz de Allah dilerse muhakkak size ulaşacağız.

Efendimiz sav.Kardeşlerimi görmeyi arzu ediyorum. buyurunca Ey Allah'ın Resulü, biz  kardeşlerin değil miyiz? dediler.  aleyhisselam: 
Siz arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim henüz gelmemiş olanlardır. buyurdu

Ey Allah'ın Resulü, ümmetinden olan kimseyi nasıl tanırsın? diye sordular. Peygamberimiz siyah atlar arasında yüzleri ve ayakları beyaz olan bir atın sahibi kendi atını tanımaz mı? onlar abdest sebebiyle yüzleri, el ve ayakları bembeyaz, gelirler. ben onları Havzın kenarında beklerim. Bazı kimseler benim Havzıma yaklaştırılmayacaktır.

Peygamber sav buyurdu Allah'a sığınanı. Allah ilim mescidinde mükafatlandırır Allah'tan haya edip insanları rahatsız etmekten kaçınanı Allah da  cezalandırmaktan kaçınıp ihsanda bulunur Allah yüz çevirene. Allah da yüz çevirir
29-06-2018 02:08 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,416
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #30
RE: Mesajlarım ve iletilerim
  
Peygamberimiz sav. zamanında güneş tutulmuştu. Allah'ın Resulü namaz kılıp uzun uzun kıyamda kaldı. ve buyurdu: Muhakkak güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden ayettir. Hiç kimsenin ölümü ve yaşaması için tutulmazlar; tutulduklarını görünce Allah'ı zikrediniz. 

İnsanlar dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, bir şey almaya uzanmış olduğunu, sonra da irkilip çekildiğini gördük. Peygamber aleyhisselam buyurdu Cenneti gördüm bir salkım üzüm yakaladım. Koparsaydım, dünya durduğu sürece yiyebilecektiniz.

Bana Cehennem gösterildi.bu manzaradan kötüsünü görmedim. Cehennemdekilerin çoğunu kadın gördüm,. Ey Allah'ın Resulü, ne sebeble kadındır? diye soruldu efendimiz sav.  Kocalarına kendilerine nimete küfrediyorlardı onlardan birine dünyayı versen, ömrünce iyilikte bulunsan hoşa gitmeyen bir şey görseler, senden hiç bir zaman hayır görmedim, derler, buyurdu. 


Hz. Ebubekir Mescidi Medine/Peygamberimiz sav ve Hz. Ebubekir ra nın halifeliğinde bayram namazı kıldırdığı mescittir. Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz tarafından Hicri 91 de inşa edildi Sultanı Mahmut tarafından Hicri 1254 de yenilenmiştir.

giriş kapısında Sultan Mahmut'un tuğrası bulunur ve mescit, Osmanlı mimari tarzını korur
Medine'deki diğer Osmanlı mescitleri gibi ibadete kapalı mescit, mahzun bir şekilde ibadete açılmayı beklemektedir.
 
Hz. Ömer Mescidi Mescid-i Nebevi'ye 450 metre uzaklıktadır ıssız, mahzun ve hüzünlü bekleyişini sürdüren mescitlerdendir. Sevgili Peygamberimiz Bayram namazı kıldırdı Hz. Ömer(ra) bu adeti devam ettirdi

Hicri 850 de yaptırılan mescit Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından Hicri 1254 de yeniden inşa edildi, Hicri 1266 da Sultan Abdülmecit tarafından yenilendi bakımsız ve harap durumdaki mescit, hacıların mahzun bakışlarıyla ibadete açılmayı bekliyor.

Hz. Ali Mescidi Mescid-i Nebevi'ye 300 metre uzaklıkta kapalı ve bakımsız İran'lı hacıların yoğun ilgi gösterdiği mescit, Suud askerlerince korunmakta kimse yanına yaklaştırılmamaktadır.

Hz. Ali Mescidi ilk Halife Ömer tarafından Hicri 91 de inşa edilmiş, Hicri 1269 da Sultan Abdülmecit tarafından yenilenmiştir. Dikdörtgen yapı 7 kubbeli ve tek minareli mescit, İbadete acılmak için Suudların insafını beklemekte

Gamame Mescidi Mescid-i Nebevi'ye 500 metre uzaklıkta Peygamberimiz, burada Bayram namazlarını kıldırır ve yağmur duası yaptırırdı.

Peygamberimiz Bayram namazı kıldırırken veya yağmur duası yaptırırken kendisini bir bulutun takip etmesi ve gölgelemesi üzerine Musalla Mescidine bulut manasına gelen Gamame Mescidi adı verilmiştir.

Gamame Mescidi ilk Hz Ömer tarafından yaptırılmış Sultan Abdülmecit tarafından çok kubbeli ve minareli olarak yeniden inşa edilmiş Sultan Abdülhamit tarafından onarımdan gecirilmiştir.


Hicaz Demiryolunun son durağı Medine Garı, Sultan Abdülhamit tarafından Medine'de yaptırıldı Muhteşem gar binası Osmanlı İmparatorluğu'nun acılı alın yazısına benzer şekilde mahzun ve hüzünlü

Hicaz demiryolu yapılırken Peygamberimiz ruhaniyeti rahatsız olmasın diye Medine şehir girişine yapılan gar binası ve lokomotifler ses çıkarmasın diye raylara keçe döşenmesi Sultan Abdülhamitin Peygamber sevgisine muazzam bir örnektir. Allah razı olsun.

Blagay Tekkesi, Bosna-Hersek Buna Nehri'nin kaynağında bulunan Blagay Tekkesi, Osmanlı mimarisi ve Akdeniz tarzının etkileriyle 1520'de inşa edilmiştir ve Bosnalılar tarafından millî anıt kabul edilir.


Anberiye Cami (Hamidiye Cami)  Sultanı Abdülhamit tarafından Medine Gar binasının karşısına yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisini tüm özelllikleriyle yansıtır

Medine Surları tarihte ilk kez Hicri 2. ve 3. yüzyıllarda şehri saldırılardan korumak amacı ile yapılmıştır.

surlar en büyük onarımı ve yenilemeyi Sultan Süleyman zamanında görmüştür. Hicri 939 da ki yenileme çalışmaları Hicri 946 da sona ermiş surların boyu 3000 metreyi aşmıştır.

Medine Şehrini sıradağlar gibi kuşatan surlar Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecit ve Sultan II. Abdülhamit zamanlarında yenilenmiştir

Medine Şehrini çevreleyen surların meşhur kapıları Baki Kapısı, Kuba Kapısı, Mısır Kapısıdır Şerif Hüseyin önderliğindeki arapların Osmanlı idaresindeki Medine'yi kuşattı surlar yıkılıp harap oldu, 1950 den sonra tamamen yok olmuştur.

Osmanlı Burcu (Kuba Kalesi) Kare şeklinde küçük bir kaledir Osmanlı burcu olarak bilinir Medine Komutanı Fahrettin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kuba Mescidine giderken yol üzerindeki burç harap ve ayakta kalmaya çalışmaktadır.

Osmanlılar devrinde Haremeyne büyük önem verilmiş Mekke baştan başa imar edilmiştir Altı minareli plânlanan Sultan Ahmed Mescid-i Haramda yedinci minareyi yaptırmadan sultan ahmet camini yaptırmamıştır

Sultan Mehmed'in, İstanbul'un fethinden elde ettiği ganimetlerle hicaza para aktarmış Hac yollarının güvenliği ve Hicaz'daki su sıkıntısının giderilmesine gayret, göstermiştir buda Osmanlıların Haremeyne verdikleri önemi gösterir.

Sultan Selim, Suriye, Filistin ve Mısır'ı 1516-1517'de fethetmiştir böylece Hicaz Osmanlıya katılmış ve Hilafet Osmanlıya geçmiştir. Sultan Selim adına hutbe okunmasıyla, Hicaz'da Osmanlı idaresi başlamış Osmanlı mübarek beldenin mesuliyetini almış; Yavuz Han Şehzade Süleyman'a bir Hacının dahi başına geleceklerden biz mesulüz.diyerek örnek bir tavır sergilemiştir.

Mekke'yi korumak için yaptırılan surlara ilâveten, Osmanlılar 1781–1783 yıllarında Ecyad Kalesi yapılmıştır. Mescid-i Haram'a hâkim bir konumda yer alan kale, bütün tepkilere rağmen 2001 de yıkılmıştır.

Sevgili Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hicret yolculuğunda, Medine'ye yaya olarak yaklaşık bir saat uzaklıktaki Kuba köyünde 14 gün, kalmış ve bu zaman zarfında orada mescit inşâ edilmiştir.

Müslümanlar, Kuba Mescidi'ni ve Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) misafir edildiği evi ziyaret etmeyi âdet hâline getirmiştir.

Kuba Mescidi, Haremeyn hizmeti Osmanlılara geçtikten sonra Kanunî devrinde 1543 te yeniden inşâ edilmiştir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hicret'ten 18 ay sonra Mescid-i Nebevî'nin 5 km. kuzeybatısında Vebere Haresi'nde namaz kılarken kıblenin Kâbe oluşuna dair âyet-i kerîme (Bakara,) nazil olmuştur

Peygamber Efendimiz kıble ayetinin indiği alanda namazın son iki rekâtını Kâbe'ye yönelerek tamamlamıştır. Buraya yapılan mescide, Kıbleteyn Mescidi İki Kıbleli Mescid denilmiştir. Kıbleteyn Mescidini Kanunî 1544 te imar faaliyetleriyle mamur hâle getirilmiştir.

Ecyad Kalesi Osmanlı Devleti’nin kutsal toraklarda inşa ettiği en ender eserlerdendir  Ecyad Kalesini. Osmanlı paşası Osman Nuri paşa 1781 de yaptırmıştır amacı, Kabe’yi korumaktı . 

Kabe’ye çok yakın bir hakim tepeye kurulan ecyad kalesi, Birinci Dünya Savaşı’na kadar osmanlı Garnizonuydu ne yazıkkı Umreye giden kardeşlerimiz kaleyi göremiyorlar. 2002 de Suudlar yıkarak,  yerine lüks oteller inşaa eddi 

 
01-07-2018 05:57 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi mail@islamiforum.net adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to mail@islamiforum.net