Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mübarek günler ve geceler
Yazar Mesaj
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #91
RE: Mübarek günler ve geceler
EN GÜZEL DUA ZİKİRDİR

ELİMİZİ SEMAYA KALDIRIYORUZ TÜM ŞEHİTLERİMİZE TÜM ÖLMÜŞLERİMİZE TÜM SEVDİKLERİMİZE VE TÜM İNSANLARA ALAHIN 99 İSMİ İLE İSTİYORUZ

ALLAH  ER-RAHMAN ER-RAHİM  EL-MELİK 
EL-KUDDÜS ES-SELAM EL-MÜMİN EL-MÜHEYMİN 
EL-AZİZ EL-CEBBAR EL-MÜTEKEBBİR EL-HALIK 
EL-BARİ EL-MUSAVVİR EL-GAFFAR EL-KAHHAR 
EL-VEHHAB ER-REZZAK EL-FETTAH EL-ALİM 
EL-KABID EL-BASIT EL-HAFID ER-RAFİ EL-MUİZ 
EL-MÜZİLL ES-SEMİ EL-BASİR EL-HAKEM 
EL-ADL EL-LATİF EL-HABİR EL-HALİM EL-AZİM 
EL-GAFUR EŞ-ŞEKUR EL-ALİYY EL-KEBİR 
EL-HAFIZ EL-MUKİT EL-HASİB EL-CELİL 
EL-KERİM ER-RAKİB EL-MÜCİB EL-VASİ 
EL-HAKİM EL-VEDUD EL-MECİD EL-BAİS 
EŞ-ŞEHİD EL-HAKK EL-VEKİL EL-KAVİYY 
EL-METİN EL-VELİYY EL-HAMİD EL-MUHSİ 
EL-MÜBDİ EL-MUİD  EL-MUHYİ EL-MÜMİT 
EL-HAYY EL-KAYYUM EL-VACİD EL-MACİD 
EL-VAHİD ES-SAMED EL-KADİR EL-MUKTEDİR 
EL-MUKADDİM EL-MUAHHİR EL-EVVEL EL-AHİR 
EZ-ZAHİR EL-BATIN EL-VALİ EL-MÜTEALİ 
EL-BERR ET-TEVVAB EL-MÜNTEKİM EL-AFÜVV ER-RAUF MALİKÜL MÜLK ZÜL-CELALİ VEL İKRAM
EL-MUKSİT EL CAMİ EL GANİY EL-MUĞNİ
EL-MANİ ED-DARR EN-NAFİ EN-NUR 
EL-HADİ EL-BEDİ EL-BAKİ EL-VARİS 
ER-REŞİD ES-SABUR 

Tüm şehitlerimize ve tüm ölmüşlerimize bir fatiha okuyalım

Bismillahirrahmânirrahîm.Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîm Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn amin

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.Hamd o âlemlerin Rabbi,O Rahmân ve Rahim,O, din gününün maliki Allah'ın.Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
Hidayet eyle bizi doğru yola,O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
17-01-2018 08:54 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #92
RE: Mübarek günler ve geceler
Kaynak bedirhaber.com İslam'a göre cihat

*en zor cihad, nefsle yapılan cihaddır. cihad nefse karşı verilir. Nefse karşı cihadı kazanamayan, düşman karşısına çıkmakta cesaret bulamaz. Hz. Peygamber Tebük seferinde şöyle buyurmuştu: " Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz" hadisde Hz. Peygamber, en kalabalık bir ordusu ile katıldığı Tebük seferini "küçük cihad" nefs mücadelesini "büyük cihad" olarak nitelendirmektedir. Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan kimsedir"buyurmuştur*Cihadın başka bir çeşidi ilim ile cihaddır. Dünyadaki kötülüklerin sebebi cehalettir. Hakka ulaşmak isteyenin cehaletten kurtulması, ve uzaklaşması gerekir.Bilginin tesiri silahtan daha etkildir şöyle buyurulmuştur:Ey Muhammed Insanları Rabbi`n yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla tartış. Doğrusu Rabbin, sapanları bilir. O, doğruyu en iyi bilir. " (en-Nahl 16/125).

*ilim yoluyla tebliğ ilimi cihad"dır. Buna "Kuran ile cihad" denilir. En güzel mücadele şekli Kuran ile mücadeledir Cenâb-ı Hak:"Sen kâfirlere uyma, uyanlara karşı Kuran ile büyük bir cihadla cihad et" (el-Furkan, 25/52) Kuran ile cihad "büyük cihaddır" Kuran`ın ilim ile cihada çok önem vermiştir Hak ve hakikatı, en tehlikeli zamanda korkmadan ve çekinmeden olduğu gibi söylemelidir bu cihaddır. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur Zalim bir hükümdar karşısında hak ve adaleti söylemek, büyük bir cihaddır. " (Ibn Mâce, Fiten, 4011)*Mal ile cihad, Allah Teâla`nın insana ihsan ettiği mal ve servetin Allah (c.c.) yolunda harcanmasıdır dünyada her iş para ile yapılır. İslamı korumak ve zaferin maddi yönü paradır. mal ile cihadın önemi büyüktür.,İslâm`ın yücelmesi ve muzafferiyet için mal, servet ve paranın allah yolunda fedâ edilmesi mal ile cihaddır.

*Hz. Peygamberin, mal ile cihad hadisleri ashabı harekete geçirmiş ve yoksulluk içinde sıkıntılı hayat geçirirken, mal ile cihad farızasını edâ etmek için elindekini Rasûlullaha vermişdir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:...Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla savaşın. Bilseniz bu sizin hakkınızda ne kadar hayırlıdır. " (et-Tevbe, 9/41).Allah, mallarıyla, canlarıyla mücadele edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. " (en-Nisâ, 4/95).*Cihad, farzdır. Her müslümanın nefsi ile, ilim ve malı ile cihad yapması, dinini korunması, Hakkın galibiyeti için çalışması gerekir. "Ilây-ı kelimetullah" ve Allah adına savaşmak icab edebilir. Bu en büyük cihaddır ve müslümanlara farzdır. cihad denildiği zaman ilk akla gelen husus, savaştır Sizinle savaşanlarla; Allah yolunda savaşın. haksız yere saldırmayın." (el-Bakara, 2/190)
17-01-2018 08:54 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #93
RE: Mübarek günler ve geceler
Kaynak vikipedi.com Cihat

*Cihat(Arapça: جهاد "cihad" ), İslami bir terimdir Arapça "mücadele" kökünden gelir Türkçede çoğunlukla "İslam uğruna savaşma" anlamında kullanılır.Arapçada cihad sözcüğü c-h-d kökünden türemiştir. Cehd, "gayret etme", "bütün gücünü kullanmadır, cihad geleneksel anlamda silah ve savaşı da kapsayan "mücadeledir Kur'an ayetlerinde kullanılan Arapça bir kelimedir.[
*İslam'a göre cihat kalp dil el ve kılıç ile savaşmaktır. insanın Şeytan ile mücadele ederek kalbini temizlemesi İslam'ın dil ile yayılması.insanın doğruyu yapması inançsızlarla İslam düşmanları ile fiziksel savaş yapılması cihattır *İslam'da  Hristiyan ve Yahudilerden islama geçmek istemeyenlerden cizye ve toprak vergisi alınır kendi dinlerinde serbest bırakılır cizyeyi ve islamiyeti reddedenlerle allah yolunda savaşılır cihat ilan edilir.İslam'da insan kendisi ile nefsi ile olan cihad etmelidir savaşa, sadece inancın tehlikede olduğu durumlarda ve savunma amaçlı izin verilir.*İslam tarihinde Müslümanların gayrimüslimlerle savaşları politik nedenlerle olsa bile cihat olarak vurgulanmıştır Afrika'nın Müslüman bölgelerinde SSCB ve Amerikada savaşan Afgan savaşçılar kendilerini  mücahit  olarak tanımlamıştır. savaşlarda İslamcı aşırı uçlar, "mürted" gördükleri Müslümanlara karşı düzenledikleri saldırıları cihat kapsamında değerlendirmişlerdir.*Cihat bazı  fıkıhçılar  tarafından hadislere dayanılarak iki kısma ayrılmıştır; büyük cihat, küçük cihat. Büyük cihat, insanın benliğinde barındırdığı kötülük zevk ve nefse karşı verdiği mücadeledir Küçük Cihad ise islamı savunmak hakim kılmak ve savaşmaktır savaş islamda en son çaredir
17-01-2018 08:54 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #94
RE: Mübarek günler ve geceler
Kaynak hürriyet.com.tr kandil

*Regaip Kandili'nin ihya edileceği bu günde Müslüman alemi Yaradandan af dileyecek camiler dolup taşacak, istekler dualarla dile getirilecek. Peki, kandil duası nedir ve Regaip Kandili'nde neler yapılmalıdır? Kandil dualarıyla allah lafzı zikredilecek. DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN KANDİL MESAJI İslam âlemi olarak, üç aylar” diye isimlendirilen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Bu gece, manevi mevsimin habercisi Regâib Kandilini idrak ediyoruz.
Efendimiz (s.a.s.) Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” şeklinde dua etmiş ve kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir.
*Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuruyla yaşanması gerekir. mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi idrak ederek yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerimizi muhasebe etmemiz için kıymetli fırsatlardır.Regâib kelimesi, rağbet edilen, arzulanan, talep edilendir Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye “Regâib” denilmiştir. Müslümanlar olarak içtenlikle yaptığımız dualar ve samimi tövbeler bizleri ihya ederek ruhen ve bedenen huzura kavuşturacaktır

*Regâib gecesinde, Rabbimize yönelmeli bugüne ve geleceğe dair, duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman ile gözden geçirmeliyiz
Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınmak, hata ve günahlarımızdan arınmak, gönüllerimizi ferahlatmak, dünyamızı gözden geçirmek ve nefis muhasebesi yapmak için bizlere bahşedilen mübarek günler müstesna zaman dilimleridir öze dönüş, manevi diriliş ve ahlaki yükseliştir
Dünyevileşmenin hayatımızı kuşattığı, nefsani arzuların öncelendiği, insani ve ahlaki erdemlerin zayıfladığı bir çağda insan, söz ve davranışlarını hikmet ve ahlak terazisinde tartmayı ihmal etmekte, gönül ve inanç dünyasına yabancılaşmaktadır *İnsan kontrol edemediği tutkularıyla farklı mecralara sürüklenmektedir. yıpranan değerlerin kaybolan huzurun teminine, hayatı ve düşünceyi esir alan, makam, servet, şöhret ve haz tutkusu dizginlenmeli mübarek günlerde öz bir muhasebe ve eleştiri, iyi ve güzel bir hayat ve yeni bir başlangıçtır kutlu zamanlar yaşama sevincimizi tazelemeli kardeşliğimizi güçlendirmelidir Kalplerimizi buluşturmaya, gönüllerimizi birleştirmeye engel olan kin, nefret, nifak, fitne, fesat, hasetten arınılmalıdır rahmet ve muhabbete vesile olan duygu ve düşüncelerin yaygınlaşmasına ve hayatımızı güzelleştirmesine imkân verelim
23-03-2018 09:30 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #95
RE: Mübarek günler ve geceler
Kaynak hürriyet.com.tr kandil

*Rahmet gecelerinde vahşeti ve şiddeti samimiyetsizliği yok edelim saygı, sevgi ve kardeşlik duygularını arttıralım Hayırlı ve yararlı işler yapalım gönül dünyamızı yeniden inşa edelim
adalet ve hesap gününde mahcup olmayacağımız bir ömür yaşayalım nesillerimize daha iyi bir dünya bırakalım vicdanımızı muhasebe edelim Kendimizle yüzleşmekten çekinmeyelim, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hatalardan işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınalım Sevgi ve saygı ile âlemlerin rabbine yönelelim manevi dünyamıza değer ve huzur katalım ibadetlerimize özen gösterelim. Aciz ve muhtaç bir varlık olarak mülkün sahibine dualarımızı; eda edelim*milletimizi, ümmeti ve bütün insanlığı kuşatacak kadar büyütmeli, asil bir duruşa ve ahlaka dönüştürmeliyiz.bereket ve rahmet gecelerinde; milletimiz ve mukaddesatımız yolunda, hak, hakikat uğrunda, insanlığın huzuru için canları pahasına gece gündüz mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize dualarımızla destek olalım aziz milletimizin ve İslam âleminin Regâib Kandilini tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimize, insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm kardeşlerimize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Hz. Peygamber mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat görmemiz gerekmektedir. müminler kandil gecelerinde, hayatlarını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okumalı, kaza veya nafile namaz kılmalıdır Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak sevaptır Hz. Peygamber berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen affedeyim, yok mu benden rızık isteyen rızık vereyim, yok mu musibete uğrayan ona afiyet vereyim, der. buyurmuştur.

Recebin ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Allahü Teâlâ müminlere ihsanlar ve ikramlar yapar.
Günahların bağışlanacağı, edilen duaların Allah'a ulaşacağı, İbadetlerin sevaplarını katlanacağı Mübarek Regaip Kandilinde Regaib kelime olarak ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir faziletlidir mübarek üç ayların başlangıcıdır. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle önemli ve özeldir. Profesör Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin şu şekilde anlattı. rivayetlerde gecenin ismi meleklerle telaffuz edilir Regaip güzel şeyleri arzu etmek, istemek, ve gayret etmektir ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
23-03-2018 09:31 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #96
RE: Mübarek günler ve geceler
Kaynak islamveihsan. Com.tr REGAİP KANDİLİ

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Peygamber Efendimiz -bu gece pek çok rûhânî ikrâma kavuşmuş Yüce Allâh’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır. bu gece mübârek bir gecedir. Zaten Regâip; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm demektir. “Râğibe” kelimesinin çoğuludur.Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı büyüktür. Bu gecede toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır.Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûhtur. bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” RECEP ALLAH’IN AYIDIR

Rasûl-i Ekrem buyurdular: “Receb, Allah Teâlâ’nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır.” Efendimiz’e; -Yâ Rasûlallah!.. Receb, Allah Teâlâ’nın ayıdır, ne demektir? diye sorulan suâle: -Receb Hakk’ın mağfiretine mahsûs bir aydır. insanlar kan dökmekten men’ olunur. çarpışmaya izin yoktur. Allah Teâlâ, Peygamberlerin -aleyhimüsselâm- duâlarını kabûl etmiştir. Yine bu ayda Allah Teâlâ, evliyâsını düşmanlarının elinden kurtarmıştır. Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından lütûf ve inâyete mazhâr olur. Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarına mağfiret eder. onu korur. mahşerde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu

bir yaşlı fânî ayağa kalkıp;“ -Yâ Rasûlallâh!.. Recep hepsini oruç tutamam” dediğinde, Efendimiz:
Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. sevaplar, on misli yazılır. Receb-i şerîf’in ilk Cum’a gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâip gecesi demişlerdir. o gece, göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka’be-i Muazzama etrafında toplanırlar.Allah Teâlâ Ey meleklerim, dilediğinizi buyurur. Onlar, -Yâ Rabbi!.. İstediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir, deyip arz ederler. Allah Teâlâ: -Ben Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim, buyurur.”dedi.
23-03-2018 09:31 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #97
RE: Mübarek günler ve geceler
Kaynak yenişafak.com regaip duaları

*Regaip kandilinde Müslümanlar bu özel günleri verimli geçirmek istiyorlar. Özel kandil gecelerinde vatandaşların yapması gereken ibadetler bulunmaktadır. Mübarek üç aylar ve Recep ayı başladı. İçerisinde kandil geceleri ve bereketli geceleri barındıran Müslümanlar için büyük öneme sahip ibadetlerin değerli olduğu Ramazan ayı için geri sayım başladı. ibadet ve manevi duyguların tavan yaptığı dönemler olan üç aylarda"Bu geceye mahuss bir ibâdet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibâdetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur"Regaib,ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunsun *Regaip kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmelidir. Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan kederden,Korkaklıktan, azabdan, ateşden sana sığınırız.Bizleri kötülükten şerden emin eyle ya Rabbi düşmanların kalblerini yumuşat sinelerini sevgiyle doldur! Ey Sultanlar Sultanı kalblerimizi güzelliklere çevir! Ya Rabbi!
Sen bizlere istidat ve kabiliyet ver
lutfedeceğin kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle

*ya Rabbi Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi Cümlemize vicdan genişliği lutfet
Kalplerimize inşirah bahşet Bizleri şuura sahip kullarından kıl bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi Ey yüceler yücesi olan Allahım
ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider
ülkemize birlik ve dirlik ver dünyaya huzur ve barış nasibeyle..Kalplerimizi birbirene ısındır
Bizleri birbirimize sevdir hizmet eden kardeşlerimizi muvaffak kıl ya Rabbi!
YA İLAHE'L-ALEMİN! Bize verdiğin inançla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, mübarek Regaib gecesinde hâlimizi arz etmek istiyoruz.
*EY ÇARESİZLER ÇARESİ Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur bizim sana ihtiyacımız çoktur. dileklerimizi kabul buyur. vicdanımızı Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi imanla doyur.
EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM! şu uzun hayat yolculuğunda, bizi idrak darlığıyla bırakma; Nefislerimizin baskılarından, Gönüllerimizin hevâ heves ve öldürücü oklarından halas eyle ya Rabbi..
Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten koru ya Rabbi! Senin yolundan uzaklaşmak, rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!
Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla,

*inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!
EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN! sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “gelin, diyorsun. Ey Rab! kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur “biz geldik" diyelim. Geldik ve mübarek gecede yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. ululuğuna saygısız davranan, serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz.
Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!*Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyankar davranışlardan arındır Ya Rabbi Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, sevmediğin, hoşnut olmadığın kirli sözlerden temizle ya Rabbi Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi! Niyetlerimizi ihlaslı kıl bize lütuf ve bereket ihsan eyle EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI mübarek Regaib gecesinde binler, yüz binler karşında divan durarak, ellerimizi sana açıyor ve niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "biz geldik" diyoruz.
23-03-2018 09:32 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #98
RE: Mübarek günler ve geceler
Kaynak yenişafak.com regaip duaları

*Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese Merhamet ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi!
YA İLAHEL ALEMİN! Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesme ya Rabbi.Hazret-i Muhammed'i güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren gülenleri mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi.
EY RAB! Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; *Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık Gözler ise başkalarının kusur müfettişi.. Yalan revaçta, hıyanet sıradan hak ve adaletin ismi var Vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup köşede kalmış; haksızlık firavunları utandıracak dorukta.Makam şöhret rahatlık boyunlarımızda çelikten bir kement; Her biri birer çukur olan duygulardan kurtulamıyor özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. N'olur bizleri kurtar ya Rabbi! ALLAH'IM! Dünyada sürekli kaybediyoruz; Kaybederken kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma bir avunma yolu. ya Rabb!, Bizi bize bırakma Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin,ve lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!

*EY KAİNATIN SULTANI Dua edenlere cevap veren sen, Izdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayan sensin! Senden diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ya Rabbi!
ALLAH'IM! Elimizden tut, rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle eşiğine baş koymuş kapının sadık kullarını yalnız bırakma. kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!
*EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN
Amellerimizdeki sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine göre muamele et ve bizim dualarımıza icabet buyur; Bizi hüsrana uğratma! EY KORUYUP KOLLAYAN YÜCELER YÜCESİ işlediğimiz günahlardan azap etme.. aciz kullarına, engin rahmetinle Muâmele eyle.. Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, Ahiret azabından, şerden, komplodan, hîle ve tecavüzlerinden, Bozguncuların kırıp dökmelerinden ve despotların zulmünden bizleri ve ülkemizi muhafaza buyur ya Rabbi!bize dünya da ve ahirette iyilikler lutfeyle , bizleri cehennem azabından azad eyle...

Ya Rabbi bizi, anne ve babamızı, inananları büyük duruşma gününde sen mağfiret eyle...
ülkemize İslam alemine birlik ve düzen dünyaya huzur ve barış nasibeyle EY YAPILAN DUALARA CEVAP VEREN ALLAH'IM Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana isyan edilir, sen affedersin, darda kalanlara icabet edersin, zararı sıkıntıyı kaldırırsın.şifa, ve deva verirsin. tövbeleri kabul edersin. dualarını kabul buyur ya YA İLAHEL ALEMİN! Bu gece okunan Kur'an'dan, salat ü selamlardan, mevlid-i şeriften ilahi ve kasidelerden sevaplardan başta Efendimiz enbiya ve murseline islama hizmet etmiş insanlara , eş dost akraba ve arkadaşlarımıza , tüm yakınlarımıza ve büyüklerimize , gazi ve şehitlerimize, ülkeye hizmet vermiş devlet adamlarımızın ruhlarını da hissedar eyle ya Rabbi EY YÜCELER YÜCESİ Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, aile efradına Ashab-ı Güzînine Salât u selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile edinerek senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!..Amin amin amin Velhamdü Lillahi Rabbil Alemin
23-03-2018 09:32 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,541
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #99
RE: Mübarek günler ve geceler
Kaynak yenişafak.com regaip kandili

REGAİP KANDİLİNDE Kur'an-ı Kerim okunmalı, dinlenmeli,, Kelamullah'a olan sevgi, saygı bağlılık yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Efendimize salât ve selâmlar getirilmeli, ümmet şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın istekleri nelerdir" gibi hayatî meselelerde düşünülmeli.
türbeler ziyaret edilmeli, Hakk'a niyazda bulunulmalı Küsler barıştırılmalı, gönüller alınmalı, yüzler güldürülmeli.Günahlara tövbe edilmeli,
Üzerimizde hakları olanlar aranmalı, vefa ve kadirşinaslık yerine getirilmeli.Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilmeli.kabirler ziyaret edilmeli, iman kardeşliği ve sadakat yerine getirilmeli.*Hayattaki büyüklerimizin, yakınlarımızın kandilleri tebrik edilmeli, duaları istenmeli.dualar etmeli.
Recep ayında Peygamberimiz şöyle duâ ederdi Ey Allah'ım Recep ve Şabanı bize mübârek kıl, bizi Ramazana kavuştur." Regâip Kandili, Recep ayının 27. gecesindeki Mirâc ve Şaban ayının 15. gecesindeki Berat kandillerini; Ramazan ayını, Kadir gecesini, Ramazan ve kurban bayramlarını müjdeleyen mübârek bir gecedir.
23-03-2018 09:32 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi [email protected] adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to [email protected]