Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Felsefe ve Hikmet
Yazar Mesaj
MahAs Çevrimdışı
Forumcu
***

Mesajlar: 368
Üyelik Tarihi: Aug 2017
Rep Puanı: 466
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Mesaj: #1
Felsefe ve Hikmet
Hikmet Felsefe İlişkisi

HİKMET TANIMI

Eskiden beri İslam kültüründe felsefe yerine, ya da birlikte kullanılan “hikmet” terimini inceleyeceğiz. Bugün aynı anlamı karşılamasa da yüzlerce yıl “hikmet” adıyla felsefe yapılmıştır. Bugün felsefe terimine tenezzül etmeyenlerce sık sık başvurulan sözcüğü tarihsel gelişimi içinde inceledik. Baştan söylemek gerekir ki şimdiki anlamı tarih boyunca değişmiş ve devinmiştir.

Güncel sözlüğümüzde:
1. Bilgelik.
2. Tanrı’nın insanlarca anlaşılamayan amacı.
3. Gizli sebep
4. Öğüt verici söz
5. eski dilde Fizik.
6. eski dilde Felsefe anlamlarına gelir.

Yargıda bulunmak anlamındaki Arapça hükm masdarı ve köken olarak gemlemek; sağlam olmak(ihkam) köküyle ilişkilidir. Arapçada insanı iyi olana yönlendiren, çirkin ve kötü olandan alıkoyan kastıyla kullanılmıştır.
İbranice ustalık anlamına gelen hokhmah kelimesiyle aynı Semitik köke dayandığını belirtir.
Hikmet ve hüküm kelimeleri “bilmek” (ilim) ve “anlamak” (fıkıh) anlamlarında da kullanılmıştır.
Yunan felsefe eserlerinin çevirisi sırasında Araplar tarafından felsefe karşılığı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Philo- Sophia(felsefe) terimi hikmet sevgisi olarak çevrilir. “falsafa” şeklinde Arap sürümü de kullanılır.
Zamanla anlam genişlemesine uğrayarak İslam felsefi ilimleri, metafizik, tıp ve mekanik gibi ilimlerin adı olarak da varlığını sürdürür.

İSLAM FELSEFESİNDE HİKMET NEDİR ?

Filozoflara: hükema, felsefeye: hikmet tabiri kullanılmıştır. İslam öncesi felsefe akademilerine “büyûtü’l-hikme” denmektedir. Kindî, el-Hârizmî, Şehristânî, Âmirî gibi alim ve düşünürler felsefeyi hikmetin kendisi değil hikmet sevgisi, hikmetin talep edilmesi ve sistemli şekilde araştırılması olarak anlamışlardır. Filozof cemiyeti İhvân-ı Safâ’ya göre felsefe, hikmetin araştırılmasıdır. İbn Miskeveyh de hikmeti onu araştıranlar için Allah’ın en büyük lutfu olarak değerlendirerek hikmeti araştıran kimselerin aydınlanıp arınacağını, hikmete ulaşıp bu bilgiyle kurtuluşa ereceklerini söyler. İslam filozofu Kindi, felsefe ve hikmet terimin eş anlam gibi kullanıyor, metafiziği “hikmetlerin hikmeti olarak adlandırıyordu. Farabi’ye göre hikmet anlamları idrak etmekti. Farabi, Allah’ın hem âlim hem hakim olduğunu belirtirken hikmeti “en üstün ilimle en yüce şeyleri akıl etmek” şeklinde tanımlar.

İbn Sînâ metafizik anlamdaki hikmetin: yönteminin bir şeyi her yönden düşünme, amacının ise insanın ulaşabileceği nihaî sebepleri kavramak olduğunu söyler. Platon ile Aristo’yu uzlaştırdığı eserde onlardan “hakimler” diye söz eder. İbni Sina’ya göre gerçek anlamda hikmet metafiziktir. en üstün malumun en üstün bilgisi, en doğru ve en kesin bilgi, varlıkların ilk sebeplerinin bilgisi, metafizik hikmet tanımlarıdır. Matematik, fizik, mantık, siyaset ve ahlak hikmet sayılmaz onlar metafizikten faklı olarak dar varlık alanlarını inceler.Hikmet: İnsani gücün elverdiği oranda, insani nefsin kavramları tasavvur etmek, kuramsal ve maddi doğruları tasdik ederek incelemektir. Ünlü optik bilgini İbnü’l-Heysem‘e göre hikmet: bütün doğruları bilmek, yararlı bütün şeyleri yapmaktır. İnsan, hayvanlardan farklı, akıllı bir varlık olarak mutluluğu talep eder. Hikmetin kavranması mutluluğun kendisidir. Hikmetsiz insan eksik insandır. Hikmetli olan kendini gerçekleştirmiş ve öteki canlılardan ayrılmış demektir.

Muhyiddin İbnü’l-Arabi, Fususü’l-hikem eserinde hikmeti tanımlar. Bir bilgiyi hikmet kılan ondaki yönlendirici ve hükmedici niteliktir. Gerçek anlamda hakim, hikmetin bilgisine sahip olmakla kalmayıp bu bilgiyi kullanan, uygulayan ve onunla hükmedendir. Her şeyin hakkını vermek, her şeyi yerli yerine koymak hikmet gereğidir. Allahın kulları varlıktaki ilahi hikmetin farkına vardıkça bu bilginin hükmü altına girerek bilgelik yolunda ilerler. İbnü’l-Arabi’ye göre hikmet, varlığın ilkelerinin yahut bu ilkelere dayalı sabit düzenin bilgisidir ve bu çok değerli özel bilgi hikmetlinin davranışlarında somutlaşır. Hikmetli kişi varlığın düzen ve işleyişinin hikmete uygun düştüğünü yani her şeyin bulunması gereken çizgiyi takip ettiğini bilir; bunun sonucu olarak da razı olur.

TÜRKİYE’DE

Erzurumlu İbrahim Hakkı hikmeti: ilahi ilhamdan kaynaklanan ve öğretimle değil, perhizle elde edilen bir bilgi sayar. Hikmet Allah’ı bilmekten ibaret olmalıdır. Ahmet Vefik Paşa Hikmet-i Tarih isimli tarih felsefesi kitabı yazar. Ali Suavi hikmeti felsefeyle aynı anlamda kullanır. Ahmed Midhat Efendi Schopenhaur’ın Hikmet-i Cedîdesi adlı eseriyle batı felsefesi yerine hikmet terimini kullanır. Ahmed Şuayip pozitivizme Türkçe müspet hikmet adını verir.2. Meşrutiyet’ten sonra hikmet yerine felsefe kullanımı yaygınlaşır.
Mustafa Şekip Tunç gibi yazarlar iki terimi ayırma yoluna gider. Bugün felsefe, hayata karşı takınılan objektif bir tavır iken hikmet, insanın iç dünyasını aydınlatan bilgi için kullanılır.
Felsefe çözümleme ve nedenselliğe dayanırken hikmet sezgiyle daha alakalıdır. Ayrıca felsefe terimini kullanmak istemeyenlerce felsefi çabaları anlatmak için hikmet sözcüğü kullanılmaktadır.

KAYNAKÇA

TDV İslam Ansiklopedisi, Hikmet maddesi
İslam’da Felsefe
felsefe.kku.edu.tr
eskidergi.cumhuriyet.edu.tr
ilahiyat.beun.edu.tr
04-10-2017 02:18 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
MahAs Çevrimdışı
Forumcu
***

Mesajlar: 368
Üyelik Tarihi: Aug 2017
Rep Puanı: 466
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Mesaj: #2
RE: Felsefe ve Hikmet
Felsefe, insanın etrafındaki dış dünyayı kendi kanaatıyla anlama ve açıklama çabasıdır. Hikmet ise, olup biten her şeyin esasını bilme durumudur. Her şeyi kapsayan tümel bilgi olarak bilinmektedir.

Hikmet, tümel bilgi, her şeyi kuşatan bilgi olarak bilinmektedir. Felsefenin böyle bir ilkesi yoktur. Felsefe, sorgulamayı ilke olarak edinmiş, hikmete ulaşmayı amaçlamamıştır. Hikmete yönelme durumu bulunmaktadır.

Insanın kavrama kapasitesi içinde her şeyin varlığı, insanın evrendeki yeri felsefe aracılığı ile sorgulanmaktadır. Bu gibi sorunların çözümü için insanın belirli bir bilgeliğe ulaşmış olması gerekmektedir. Hikmet, bunların tümüne hakim olmak, bilmektir. Felsefede bu şekilde bir amaç bulunmamakla birlikte ona yönelme, bağlanma durumu bulunmaktadır. Felsefe, tüm bilgiyi kendi bakış açısı altında incelerken, hikmet, bu bilgilerin bütünüdür.


Alıntı
04-10-2017 02:19 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Sükut Çevrimdışı
Yönetici
*******

Mesajlar: 17,922
Üyelik Tarihi: Feb 2008
Rep Puanı: 12684
Ruh Halim
Ruh Halim
Stresli

Takımın:
Galatasaray
Mesaj: #3
RE: Felsefe ve Hikmet
Teşekkürler MahAS

Sitemizden Programları indirebilmek Ve En İyi Şekilde Faydalanmak İçin Lütfen ÜYE Olunuz.. ,Sitemizden Programları indirebilmek Ve En İyi Şekilde Faydalanmak İçin Lütfen ÜYE Olunuz..
04-10-2017 02:31 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Kiraz Çevrimdışı
Cezalı Üye

Mesajlar: 73
Üyelik Tarihi: Aug 2017
Ruh Halim
Ruh Halim
Mesgul

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #4
RE: Felsefe ve Hikmet
Boş felsefenin faydası hikmeti ne?Bilim yoksa işin içinde deney yoksa birşey uretemiyorsak boş felsefenin bir yararı olmaz.boşa zaman çalmaktir.
04-10-2017 02:45 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
MahAs Çevrimdışı
Forumcu
***

Mesajlar: 368
Üyelik Tarihi: Aug 2017
Rep Puanı: 466
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Mesaj: #5
RE: Felsefe ve Hikmet
(04-10-2017 02:31 PM)Sükut Yazılan: Sitemizden Programları indirebilmek Ve En İyi Şekilde Faydalanmak İçin Lütfen ÜYE Olunuz..Teşekkürler MahAS

Rica ederim.İlginize ben teşekkür ederim.
04-10-2017 02:46 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Kiraz Çevrimdışı
Cezalı Üye

Mesajlar: 73
Üyelik Tarihi: Aug 2017
Ruh Halim
Ruh Halim
Mesgul

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #6
RE: Felsefe ve Hikmet
Dünya düzdür felsefesi yapan alimler mesela.boş işler. Bunun hikmeti ne ola.yıl olmuş bilmem kaç adam dünyanın düz olduğuna inaniyor
04-10-2017 02:52 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
MahAs Çevrimdışı
Forumcu
***

Mesajlar: 368
Üyelik Tarihi: Aug 2017
Rep Puanı: 466
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Mesaj: #7
RE: Felsefe ve Hikmet
(04-10-2017 02:45 PM)Kiraz Yazılan: Sitemizden Programları indirebilmek Ve En İyi Şekilde Faydalanmak İçin Lütfen ÜYE Olunuz..Boş felsefenin faydası hikmeti ne?Bilim yoksa işin içinde deney yoksa birşey uretemiyorsak boş felsefenin bir yararı olmaz.boşa zaman çalmaktir.

Sayın Kiraz ,işte Hikmet kavramı ve felsefeyi ayıran açıklamayı okumak bu sorunuzun yanıtını verecektir.Ön kabullerden ziyade anlam mahiyeti ile değerlendirme yapmak için.

Hikmet inanç ve aklı birlikte içerir.Bilginin esasına varmak için vardır.İşin sırrına vakıf olabilmek için .
Ne tek başına akıl ne bilmin pozitivist,materyalist yanı yetersizdir.

Kant'ın dediği gibi:
''Kavramsız deney kör,deneysiz akıl boştur.''

Hikmet tüm bunların da fazlasını içerir.
Bilimler bir binanın odaları,felsefe çatısı,Hikmet ise binanın kendisidir.
04-10-2017 03:00 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Kiraz Çevrimdışı
Cezalı Üye

Mesajlar: 73
Üyelik Tarihi: Aug 2017
Ruh Halim
Ruh Halim
Mesgul

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #8
RE: Felsefe ve Hikmet
Ahh kardeşim iyi diyorsun da bu forumda din akıl işi değil nakil isidir diyeni de gördük Big Grin..

Bu arda yorumuna katılıyorum bencede boş felsefe yapmaktansa konunun bilimsel/pozitif bir referans dayanak noktası olmali.
04-10-2017 03:32 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi mail@islamiforum.net adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to mail@islamiforum.net