Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fıtır sadakasının para ile verilebileceğine dair hadis var mıdır?
Yazar Mesaj
Gül-i Cennet Çevrimdışı
Profesör
*******

Mesajlar: 6,313
Üyelik Tarihi: Feb 2014
Rep Puanı: 6081
Ruh Halim
Ruh Halim
Yorgun

Takımın:
diger
Mesaj: #1
Fıtır sadakasının para ile verilebileceğine dair hadis var mıdır?
Hanefilerin Fıtır sadakasını Para olarak vermeye delil aldıkları "Böyle bir günde fakirlerin ihtiyaçlarını giderin" Hadisin sıhhat ve tam tahrici nedir? - Fitre miktarı belirlenirken hangi ölçüye göre hareket etmeliyiz? Bunun en azı ne olmalıdır? Para olarak vermenin bir sakıncası var mıdır?

Hanefilere göre Fıtır sadakasının asıl kaynağı “buğday, arpa, hurma ve üzüm” gibi gıdalardır. Bununla beraber, kıymet olarak para olarak vermek de caizdir. (V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 2/909)

- Hanefiler, bu kıymetin/paranın verilmesinin caiz olduğunun delili olarak da “Fıtır sadakasını vermekten maksat fakirlerin ihtiyaçlarını gidermek olduğunu” söylerler. Ve "Böyle bir günde fakirlerin ihtiyaçlarını giderin" manasındaki hadisi gösterirler. (bk. Bedaiu’s-Sanai’, 2/73; V. Zuhayli, a.g.y).

Bu hadisi Darekutni rivayet etmiştir. (bk. Darekutni, “Kitabu zekati’l-Fıtr”, 3/89)

- Bu hadis rivayeti zayıf kabul edilmiştir. (bk. Zeylai, Nasbu’r-raye, 2/432; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 3/375; Avnu’l-Mabud, 5/4)

Fitrenin, Medine’de en çok tüketilen gıda maddelerinden 1 sâ‘ miktarı olduğu hususunda kaynaklar hemen hemen ittifak halindedir.

Nitekim sahâbeden Ebû Saîd el-Hudrî şöyle demiştir: “Peygamber devrinde fitreyi yiyecek maddelerinden 1 sâ‘ olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi.” (Buhârî, Zekât, 74)

Ancak yiyecek maddelerinden buğdayın miktarında ihtilâf vardır.

Hanefîler, buğdaydan verilecek fitre miktarının yarım sâ’ olduğunu ileri sürerken diğer üç mezhep buğdayın da 1 sâ’ olarak verilmesi gerektiği görüşündedir.

Başka bir ihtilâf ise fitrenin hangi tür yiyecek maddeleri esas alınarak ve ne şekilde ödeneceği konusundadır.

İbn Hazm’a göre fitre sadece hurma ve arpa üzerinden ödenebilir.

Haneffler’e ve Hanbelîler’de ağırlıklı görüşe göre fitre hadiste zikredilen dört gıda maddesinden biri esas alınarak ödenir.

Şâfiî ve Mâliki mezhepleriyle bazı Hanbelîler’e göre ise hadislerde geçen buğday, arpa, kuru üzüm ve hurma o devrin yaygın gıda maddeleri olup fitre bir kimsenin kendi bölgesindeki mahsulden, kendi yediği gıda maddelerinden de verilebilir.

Fakihlerin çoğunluğu fitrenin sadece aynî olarak ödenmesini gerekli görürken başta Ebû Hanîfe olmak üzere bazı fakihler fitrenin bu mahsullerin değeri üzerinden nakit olarak da verilebileceği görüşünü benimsemiştir.

Hatta bazı Hanefî kaynaklarında, özellikle bolluk zamanlarında nakit olarak vermenin daha faziletli olacağına dikkat çekilmiş ve Hz. Peygamber’in, soruda geçen hadisinin de bu görüşü kuvvetlendirir mahiyette olduğu belirtilmiştir.

Özellikle alışverişin mübadele usulüyle değil nakitle yapıldığı çağımızda fitrenin para olarak verilmesi daha çok önem kazanmıştır.

Günümüzde fitrenin tesbiti konusunda iki ölçünün esas alınması teklif edilmiştir.

1. Hadislerde geçen yiyecek maddelerinin 1’er sâ‘ının (yaklaşık 3 kg.) para cinsinden ortalamasının alınması.

Bu uygulama ile ramazan ayında üzüm, hurma, buğday, arpa gibi maddelerin çeşitli kaliteleri göz önüne alınarak fitre için birçok değişik rakamın ortaya çıkması ve Müslümanların bu durum karşısında tereddüde düşmesi önlenmiş olacaktır.

2. Bir fakirin ekmek ve normal bir katıkla bir günlük yiyeceğini sağlayacak meblağın tesbit edilmesi.

Bu usul takip edildiği takdirde, belirlenen meblağın hadislerde adı geçen en ucuz maddenin -meselâ arpanın- bedelinden daha düşük olmaması gerekmektedir. Eğer ortaya çıkan meblağ daha fazla olursa naslara aykırılık söz konusu değildir. Çünkü fazla verilen miktar nafile sadaka yerine geçer.

İkinci teklif İmam Şâfiî’nin, herkesin ortalama olarak tükettiği yiyecek maddelerinden fitre vermesi gerektiği şeklindeki içtihadına da uygundur. (el-Üm, II, 59)

Bu iki usulün yanında, fitre miktarını belirlemede mükellefin şahsen veya aile olarak günlük gıda tüketim ortalamasının ölçü alınıp hadislerde zikredilen en ucuz maddenin bedelinden de aşağı düşmeyecek şekilde bir miktar tesbitine gidilmesi de mümkün olabilir.

Yemin kefâretiyle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek” ifadesinin yer aldığı (Mâide 5/89), bazı fakihlerin fitrenin mükellefin kendi yediğinden verilmesini uygun gördükleri (İbn Rüşd, I, 255), hadiste de daha çok o dönemin temel ve yaygın gıda maddelerinin zikredildiği göz önünde bulundurulursa bu son usule göre yapılacak bir miktar tesbiti de yanlış olmaz.


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

...
[Resim: avatar_1657.gif]


Bırak ey biçare feryadı belâdan kıl tevekkül
Zira feryat belâ ender hatâ ender belâdır bil
Eğer belâ vereni buldunsa, safâ ender atâ ender belâdır bil
Eğer bulmazsan bütün dünya cefâ ender fenâ ender belâdır bil
05-04-2016 07:23 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Ebu Mehmet Çevrimdışı
Üye
**

Mesajlar: 216
Üyelik Tarihi: Mar 2016
Rep Puanı: 44
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Mesaj: #2
RE: Fıtır sadakasının para ile verilebileceğine dair hadis var mıdır?
Yani bundan anladığımız dini zamana uyarlamak mı olmalı. Eğer böyle ise diğer ibadetlerde de zaman uyarlaması yapmak isteyen şeytanlara fırsat vermiş olmaz mıyız? Demez mi bu kişi bu bana daha kolay geliyor bu zamanda onu yapayım.

Peygamber (s.a.v) Cuma günü şöyle hitap ediyordu: 'Sözün en hayırlısı Allah'ın Kitâbı'dır. Rehberliğin en hayırlısı Muhammed (s.a.v.)'in rehberliğidir. (Dînî) işlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir. Sonradan icat edilen her şey bid'attir, her bid'at bir sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.' (Müslim)
05-04-2016 07:52 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gül-i Cennet Çevrimdışı
Profesör
*******

Mesajlar: 6,313
Üyelik Tarihi: Feb 2014
Rep Puanı: 6081
Ruh Halim
Ruh Halim
Yorgun

Takımın:
diger
Mesaj: #3
RE: Fıtır sadakasının para ile verilebileceğine dair hadis var mıdır?
İmam Hanefiye dolaylı yoldan şeytana fırsat veren biri diyemessin.. Sizi Vahabi sitelerinde yazmaya davet ediyorum... bundan böyle
-Vahabi Suudlu Abdülaziz bin Baz - böyle diyor diyerek bir başlık açmadan yazdıklarınızın, çoğunluğu Ehl-i sünnet velcemeate mensup formumuzda izin verilmeyecektir...

...
[Resim: avatar_1657.gif]


Bırak ey biçare feryadı belâdan kıl tevekkül
Zira feryat belâ ender hatâ ender belâdır bil
Eğer belâ vereni buldunsa, safâ ender atâ ender belâdır bil
Eğer bulmazsan bütün dünya cefâ ender fenâ ender belâdır bil
(Bu Mesaj 05-04-2016 08:01 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : Gül-i Cennet.)
05-04-2016 07:56 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Ebu Mehmet Çevrimdışı
Üye
**

Mesajlar: 216
Üyelik Tarihi: Mar 2016
Rep Puanı: 44
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Mesaj: #4
RE: Fıtır sadakasının para ile verilebileceğine dair hadis var mıdır?
Ebu hanesinde söylediğine kanıtınız nedir? Siz okurken bana vehhabi gözüyle baktığın için doğru bile olsa itiraz edecek durumdasın. Ben imamları şeytanlara fırsat veren kişiler olarak görmüyorum. Bu sizin bana bakış açınızdan kaynaklıdır

Peygamber (s.a.v) Cuma günü şöyle hitap ediyordu: 'Sözün en hayırlısı Allah'ın Kitâbı'dır. Rehberliğin en hayırlısı Muhammed (s.a.v.)'in rehberliğidir. (Dînî) işlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir. Sonradan icat edilen her şey bid'attir, her bid'at bir sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.' (Müslim)
05-04-2016 08:12 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
bekkain Çevrimdışı
Forumcu
***

Mesajlar: 331
Üyelik Tarihi: Mar 2016
Rep Puanı: 124
Ruh Halim
Ruh Halim
Cilgin

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #5
RE: Fıtır sadakasının para ile verilebileceğine dair hadis var mıdır?
Metin kardeşim,delil delil deyip duruyorsun da senin delilin ne?

Peygamberimiz para verilmez diye birşey söylemiş mi?İlla yiyecek vereceksiniz mi demiş?

Belli ki ucu açık bırakmış,neden acaba hiç düşündün mü?Çağın ve zamanın değişeceğini Allah'ın göstermiş olmasından olabilir mi?

Ya da Kur'an da illa yiyecek vereceksiniz mi yazıyor?

Tamam anlıyorum seni peygamberimiz öyle yapmışta illa yiyecek verin mi demiş?

Delilin ne?

Netice itibari ile aynı amaca hizmet ediyorken.
Neye dayanarak para verilmez diye hüküm ediyorsun?
06-04-2016 12:24 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
gulbahari Çevrimdışı
Acemi Üye
*

Mesajlar: 10
Üyelik Tarihi: Oct 2018
Rep Puanı: 2
Ruh Halim
Ruh Halim
Israrci

Takımın:
Galatasaray
Mesaj: #6
RE: Fıtır sadakasının para ile verilebileceğine dair hadis var mıdır?
emeğine sağlık
10-10-2018 02:39 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi mail@islamiforum.net adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to mail@islamiforum.net