Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Birinci basamak hizmetlerinin sunulması hakkındaki değişikliklerle ilgili sorular
Yazar Mesaj
ismaiL Çevrimdışı
Im Not NormaL
****

Mesajlar: 1,447
Üyelik Tarihi: Oct 2007
Rep Puanı: 75
Ruh Halim
Ruh Halim
Sert

Takımın:
Mesaj: #1
Birinci basamak hizmetlerinin sunulması hakkındaki değişikliklerle ilgili sorular
Birinci basamakta verilen hangi hizmetler ücretsiz olacaktır?

Cevap: Bakanlığımıza bağlı birinci basamak sağlık tesislerinde verdiğimiz her türlü hizmet ücretsizdir (muayene, tetkik, tedavi, enjeksiyon, mide yıkama, pansuman, apse drenajı ve bunun gibi her türlü girişim dâhil).Ücretsiz tabiri neyi ifade etmektedir?

Cevap: Sosyal güvencesi olsun veya olmasın, birinci basamakta verdiğimiz hizmetler için kişilerden herhangi bir ücret talep edilmemesi demektir (istisnaları aşağıda belirtilmiştir).Verilen hizmetin bedeli, sosyal güvencesi olan kişilerin kurumlarına fatura edilecek mi?

Cevap: Hayır. 01.07.2007 den itibaren hiçbir sosyal güvenlik kurumuna fatura gönderilmeyecektir.Kişilerin, bedellerini kendi ödedikleri çeşitli raporların durumu ne olacak?

Cevap: Bugüne kadar kişilerin kendilerince ödenen ve sosyal güvenlik kurumuna fatura edilmeyen işe giriş raporu, evlilik raporu, sürücü olur raporu, avcılık ruhsatı raporu, portör muayeneleri, thalasemi tetkikleri, öğrenciler için verilen spor, izcilik, kamp gibi raporlar ve benzeri her türlü rapor artık ücretsiz olarak düzenlenecek, kişiden herhangi bir ücret alınmayacaktır.Kişilerin müracaatlarında hangi belgeler istenecektir? Sevk belgesi istenmesi zarurimidir?

Cevap: Birinci basamağa müracaat edenlerden herhangi bir belge istenmemesi esastır. Bir belge ibraz etmeden muayeneye gelen kişiler, durumları acilse kesinlikle çevrilmeyecek, acil olmayanlar için ise kimliğini belirtir ehliyet veya nüfus cüzdanı gibi geçerli bir kimlik belgesi ile varsa bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunun ibraz edilmesini istediği belgeler (sağlık karnesi, aktif çalışan için vizite kâğıdı, hasta sevk belgesi vb) istenebilecektir. Bu belgeler Bakanlığımızın muayene ve tedavi için olmasını şart koştuğu belgeler olmayıp, kişinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun kendi mevzuatı gereği düzenlenmesini ve geri gönderilmesini istediği belgelerdir. İstirahat raporu, aktif sigortalılar için iş göremezlik belgesi doldurulması gibi işlemler de bu kapsamda tamamlanacaktır (Örnek: kişi sağlık karnesi veya sevk belgesi getirmeden muayene talep ederse geri çevrilmeyecek ve reçetesi resmi olmayan reçete şeklinde yazılabilecektir. Ancak resmi evraklar verdiğinde üzerleri doldurulacaktır. Reçetesinin sosyal güvenlik kurumlarından karşılanmasını istediğinde sağlık karnesini ve ilgili belgeleri vermesi gerekecektir).T.C. kimlik numarasını bilmeyen kişi muayene olmak istediği zaman ne olacak?

Cevap: T.C. kimliğine sahip olan tüm hastalarımız birinci basamaktan ücretsiz olarak yararlanacaktır. Ancak hastaların T.C. kimlik numarasını öğrenmeleri gelecekteki uygulamalar açısından önem arz etmektedir. İleride, belirlenecek bir tarihten sonraki hasta muayene kayıtlarında T.C. kimlik numarası belirtilmesi zorunlu olacaktır. Bu konuda daha sonra bir açıklama yapılıncaya kadar uygulama şu anda belirtildiği gibi devam edecektir.

Halk Sağlığı Laboratuarları olup da aynı zamanda merkezi laboratuar olarak da görev yapan yerlerde yapılan tetkiklerin ücretleri alınacak mı? Ek 8-A geçerli olacak mı?

Cevap: Bakanlığımız birinci basamak resmi sağlık kurumunda görev yapan doktorun tetkik istem formu düzenlemesi şarttır. Bu şekilde olup da Halk Sağlığı laboratuarında yapılan ve doğrudan kişiye yönelik teşhis amaçlı tetkikler için sosyal güvencesi olsun veya olmasın, kişilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek, kurumlarına da fatura edilmeyecektir. Halk sağlığı laboratuarı ikinci basamağa da hizmet veriyorsa tetkikler yapılabilecek ve kişilerin kurumlarına veya hizmet verdiği ikinci basamak sağlık kurumuna fatura edilecektir. Merkezi laboratuar olarak hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuarları 2007 Yılı tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği EK 8-A ya bağımlı kalmak zorunda olmayacaklar, orada belirtilmemiş olan tetkikleri yapmaya devam edebileceklerdir. Birinci basamak hekimi tarafından istenilmesi halinde, istenilen tetkikler eğer laboratuar imkânlarında yapılan bir tetkikse Ek 8-A listesinde yer alsın veya almasın ücretsiz olarak yapılacaktır. Diğer merkezi laboratuarlar da aynı şekilde hareket edeceklerdir.Portör tetkikleri için Bakanlık birinci basamak hekiminin istem yapması mı gerekecek?

Cevap: Portör tetkikleri kendi mevzuatı içinde belli zamanlarda yapılması gereken tetkikler olup en yakın Toplum Sağlığı Merkezi tabibi, Sağlık Ocağı tabibi veya Sağlık Müdürlüğünün görevlendireceği bir hekim tarafından sonuçların değerlendirilmesi, cilt muayenesi yapılması ve portör kartına işlenmesi gerekmektedir. Bu konuda “portör muayenelerine esas laboratuar tetkikleri” konulu 27.01.2005 tarih ve 1059 sayılı, 2005/9 Genelgeye göre hareket edilecektir.Halk Sağlığı Laboratuarında yapılan ve doğrudan kişinin teşhis ve tedavisine yönelik olmayan diğer tetkik ve hizmetler için ücret alınacak mı?

Cevap: Bu konuda, uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İlgili mevzuat hükümlerine göre işlemler eskisi gibi yapılmaya devam edecektir (su incelemeleri, atık su ve gıda analizleri, vb)Portör için yapılan tetkiklerden ücret alınacak mı?

Cevap: Portör muayenesi için yapılan tetkikler için kişi veya kuruluşlardan herhangi bir ücret alınmayacak ve sosyal güvenlik kuruluşlarına da fatura edilmeyecektir.Diş tedavilerinde birinci basamakta ücret alınacak mı? Sarf malzemelerini kim temin edecek?

Cevap: Birinci basamakta yapılan her türlü diş muayene ve tedavisi için kişilerden ücret talep edilmeyecek ve kurumlarına da fatura edilemeyecektir. Sevkli ya da sevksiz gelen tüm hastalar ücretsiz muayene edilecektir. Kullanılan tüm sarf malzemeleri İl Sağlık Müdürlüklerince karşılanacaktır.Deri ve zührevi hastalıklar kapsamında fuhuşla mücadele kan kartından ücret alınmaya devam edilecek mi?

Cevap: Bu kapsamda yapılan tüm hizmetlerden bundan böyle herhangi bir ücret alınmayacaktır.Bütçe uygulama talimatında olmayan ancak birinci basamak sağlık kurumlarında hizmet satın alınıp vatandaşa verilen ve karşılığında ücret alınan hizmetler (kulak yıkama, USG, smear gibi) için para almaya devam edilecek mi?

Cevap: Birinci basamak resmi sağlık kurumunda görev yapan doktorun talep etmesi durumunda bahsedilen türde tetkikler kurumda yapılmaya devam edilebilecek ve kişilerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.Kişinin hekime muayene olmadan, kendi talebi doğrultusunda istediği tetkikler yapılacak mı? Yapılacaksa ücret alınacak mı?

Cevap: Kronik hastalıkların takibinde kullanılan açlık kan şekeri, üre, kolesterol gibi tetkiklerle tansiyon ölçümü gibi belli sürelerde yapılması gereken hizmetler için doktorun çizelge belirlemesi ve başlangıç ve bitiş sürelerini belirlediği bu çizelgeleri imzalaması şarttır. Kişinin doktora görünmeden kendi talebi ile herhangi bir tetkik yapılmayacaktır. Çizelge düzenlenmiş olan hastalara yapılan tüm bu tetkikler de ücretsiz olacaktır. Kan grubu tayini istemleri de mutlaka doktor tarafından yapılacaktır. Bakanlığımız birinci basamak sağlık tesislerinde talep edilen tüm tetkikler için, tetkik istek formu dolduran doktorun Bakanlığımız resmi sağlık kurumlarından birinde görev yapması şarttır.Birinci Basamak kayıtları eskisi gibi tutulmaya devam edecek mi?

Cevap: Evet. Müracaat eden kişilere ait tüm poliklinik defteri ve diğer işlemlere ait defterlerdeki ilgili kayıt haneleriyle tetkik istem formları, hastaların sosyal güvence bilgileri vs gibi daha önceden yapılan tüm kayıtlar eksiksiz olarak eskisi gibi tutulmaya devam edilecektir.Özel sigortalılara (özel bankalar, özel sağlık sigortaları vb) yapılacak muayenelere fatura kesilecek mi?

Cevap: Şahıstan para talep edilmeyecektir. Ancak özel sigortanın kendi düzenlemesi gereği kişinin evraklarının doldurulması ve para tahsili yapılarak fatura kesilmesi gerekiyorsa ve kişi bunu talep ediyorsa gerekli işlemler tamamlanarak para alınacak, sayman mutemedi tarafından alındı belgesi verilecektir.Yurtdışı sigortalılardan ücret alınıp fatura kesilecek mi?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız yurt dışında çalışıyor ve/veya çifte vatandaş olsa dahi kendisinden Türkiye Cumhuriyeti kimliği dışında kendi ibraz etmediği müddetçe herhangi bir belge istenmeyecektir. Yurt Dışı sigortalılar herhangi bir belge ibraz ettikleri takdirde işleyiş eskisi gibi olacak, faturalama devam edecektir.Mültecilerin durumu ne olacak?

Cevap: Mülteciler ile ilgili işlemler eskiden olduğu gibi devam edecektir.Turistlerin muayene ve tedavileri de ücretsiz mi olacak?

Cevap: Turistlerden de herhangi bir ücret talep edilmeden birinci basamak sağlık hizmetleri verilecektir. Ancak kendilerinin talebi üzerine ilgili formların doldurulması ve fatura verilmesi gerekiyorsa, kendi bağlı oldukları sigorta kapsamında evrak ve işlemleri tamamlanacaktır.İl Sağlık Müdürlüklerince Sağlık Bakanlığına en geç 7 sinde gönderilen veriler ne olacak, formu kim oluşturacak, hangi veriler yer alacak, nasıl gönderilecek?

Cevap: Yayınlanan genelgenin ekinde ilgili form Bakanlığımız internet sayfasına konmuştur. Bu form İl Sağlık Müdürlüklerince her ayın en geç il 7 günü içinde istenilen formatta elektronik posta ile aşağıdaki her iki mail adresine iletilecektir:

[email protected]
[email protected]

Ayrıca Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan 01.08.2007/9617(7314) sayılı genelge ile uygulamanın ayrıntıları bildirilmiştir.Sayman mutemetliği olurları iptal edilecek mi?

Cevap: Bakanlığımızdan aksine bir talimat gelmediği müddetçe sayman mutemetliği olurları iptal edilmeyecektir. Sayman mutemetleri asli görevlerini öncelikli olarak yapmaya devam edecekler, bunun yanında ihtiyaç olduğu zamanlarda sayman mutemetliği ile ilgili işlemler de yerine getireceklerdir.

Döner sermaye uygulaması ve performans kalkacak mı?

Cevap: Performansa dayalı ek ödeme uygulaması devam edecektir. Performans ek ödemeleri dağıtılırken performansa dayalı ek ödeme yönetmeliği hükümleri aynen geçerli olacaktır. Buna yönelik iş ve işlemlerin aynı şekilde sürdürülmesi ve kayıtların düzenli tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, İl Sağlık Müdürlüklerinin EK2 formunu vaktinde göndermeleri önem taşımaktadır.112 ambulans ücretleri için hastaneler kurumlara fatura gönderecek mi?

Cevap: Birinci basamak hizmetleri kapsamında verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ücretsiz olacaktır. Birinci ve ikinci basamak hizmetlerinin birleştirilerek verildiği entegre hastanelerde acil 112 hizmetleri de aynı şekilde ücretsizdir. Ancak bu hastaneler aynı zamanda ikinci basamak olduğundan yatan hasta nakillerinde hastane idaresi, soysal güvenlik kuruluşlarına ilgili mevzuatı çerçevesinde ücret tahakkuk ettirmeye eskisi gibi devam edecektir. Genelgede bahsedildiği şekilde kamu ve özel kurumların planlı toplantı, spor müsabakaları vs gibi acil olmayan ve sürekli ambulans ve ekibinin hazır bulunmasının talep edildiği durumlarda ilgili mevzuatı gereği ücretlendirme yapılacaktır (İl Valisinin olağanüstü ve önemli gördüğü toplumsal olaylar vb talepler hariç). Bakanlığımız Trafik Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün uhdesinde olan iş ve işlemler ise ilgili mevzuata göre merkezde ve taşrada eskiden olduğu gibi yerine getirilmeye devam edilecektir.Devlet hastanelerinden hizmet satın alınan laboratuar hizmetleri de ücretsiz mi olacak?

Cevap: Birinci basamak kuruluşlarınca ikinci basamak kurumlarından hizmet satın alma yöntemi ile alınan laboratuar hizmetleri, kişilere ücretsiz olarak sunulacaktır. Ancak İl Sağlık Müdürlükleri, ilgili tetkiklerin ücretini kendi döner sermayelerinde bulunan paradan hastanelere ödeyeceklerdir.2007/54 sayılı Genelgenizde belirtilen Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları içerisinde Entegre İlçe Hastanesi ve Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşları da yer alıyor mu?

Cevap: Sağlık Ocağı, Verem Savaş Dispanseri, Sıtma Savaş Birimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve bağlı birimleri, Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmet Birimleri, Hemoglobinopati Tanı Merkezleri, birinci basamak hizmeti vermektedirler. Ayrıca Kanser Erken Teşhis Merkezleri (KETEM)’ lerde kanser tarama amaçlı yapılan gaitada gizli kan, pap-smear, meme ultrasonografisi ve mamografi tetkikleri ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerinin birinci basamağa yönelik yapmış oldukları tetkikler, merkez laboratuarı olarak hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuarları varsa buralarda yapılan ve birinci basamağa yönelik teşhis ve tedavi amaçlı tetkikler, genelge kapsamındaki birinci basamak sağlık hizmetleri gibi değerlendirilecektir. Entegre İlçe Hastaneleri, birinci basamak sağlık kuruluşları içerisinde yer almamaktadır. Birinci basamak özel sağlık kuruluşları ise bu genelgenin konusu dışında kalmaktadır.Hizmetler sosyal güvenlik kuruluşlarına fatura edilmeyeceğine ve artık o kuruluşlardan para gelmeyeceğine göre Sağlık Müdürlükleri aylık gider ve harcamalarını nasıl karşılayacaklar?

Cevap: İl Sağlık Müdürlükleri giderlerini Bakanlığımızca her ay gönderilecek olan paradan karşılayacaklardır. Bu nedenle gerek hizmetlerin sunulmasında gerekse de döner sermaye performans ödemelerinde bir gerileme olmayacaktır. Bu konuda, Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan 01.08.2007/7314 tarih ve sayılı genelgeye göre hareket edilecektir.EK1 de, Aile hekimliğinden bahsedilmemektedir. Aile Hekimliğine geçen iller nasıl hareket edecekler?

Cevap: Aslında aile hekimliği de birinci basamak hizmetler içine girmektedir. Ancak aile hekimliği kendine has ayrı bir mevzuat ile düzenlendiğinden genelgede bahsedilememiştir. Aile hekimliğine geçen iller kendi mevzuatı çerçevesinde aile hekimliği hizmetini vermeye devam edecekler ve İl Sağlık Müdürlükleri giderlerini Bakanlıkça gönderilen paradan karşılayacaklardır. Bu illerdeki Toplum Sağlığı Merkezlerinin verdiği tüm hizmetler de tamamen ücretsiz olacak ve İl Sağlık Müdürlükleri 01.08.2007/7314 tarih ve sayılı genelgeye göre hareket edecektir.Eczanelerde BAĞKUR ve sigortalılardan kesilen ücretler nedir ve bundan sonra nasıl hareket edilecek?

Cevap: Şu an itibarıyla SSK' lı aile fertlerinden 0.95 YTL, BAĞKUR emeklilerinden 1.55 YTL, diğer BAĞKUR' lulardan 3.10 YTL tutarında para, katkı payı adı altında Eczanelerde eczacılar tarafından tahsil edilmektedir. SSK' lı aile fertleri bu parayı eczaneden ilaç alımı sırasında ödemektedirler. BAĞKUR mensupları ise önceden muayene olduğu sağlık kuruluşunda ödemekte iken 15 Haziran 2007 tarihinden itibaren bu para da eczaneden ilaç alımı sırasında eczacı tarafından tahsil edilmektedir. Katkı payı adı altında alının bu ücretle Bakanlığımızın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Katkı payı, sosyal güvenlik kuruluşlarının kendi mevzuatı gereği aldıkları katılım paylarıdır.Sağlık Müdürlüğüne bağlı Seyyar röntgen araçları ile özel sektör kuruluşlarına çekilen tarama amaçlı röntgen filmlerinden ücret alınacak mı?

Cevap: Evet. Portör muayeneleri haricindeki özel sektörün talebiyle yapılan tarama amaçlı akciğer grafileri, odiometrik testler ve bunun gibi çeşitli tarama ve tetkikler ücretlendirilecek ve parası özel sektörden tahsil edilecek, ancak kesinlikle sosyal güvenlik kuruluşlarına fatura edilemeyecektir.Yazarkasalar kalksın mı, her ihtimale karşı sayman mutemedi alındı belgesi bulundurulsun mu?

Cevap: Yazarkasalar ilgili mevzuata uygun olarak depolara kaldırılabilir. Ancak zaruri hallerde ihtiyacı karşılamak üzere sayman mutemedi alındı belgesi verilebilmesi için gerekli tedbir alınacak veya yeter sayıda yazar kasa bulundurulabilecektir.Daha önce Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan ve fatura gönderilen istisna kurum çalışanları için kurumlarına fatura kesilecek mi?

Cevap: Bahsedilen kurumların (Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar vb) çalışanları da artık yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı kapsama alınmış olup kendilerinden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyeceği gibi kurumlarına da fatura tahakkuk ettirilmeyecektir.İl Sağlık Müdürlükleri döner sermaye hesaplarında para varken bunu o ay ile ilgili hesaplamaları yaparak personeline dağıtabilecek mi, yoksa Bakanlıktan gönderilecek olan paranın gelmesini mi bekleyecek?

Cevap: Elinde yeter miktarda para varsa Bakanlıktan gönderilen paranın gelmesini beklemeden dağıtabilir

La ilahe illallah
01-11-2007 02:10 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi [email protected] adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to [email protected]