Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Altın öğütler
Yazar Mesaj
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,235
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #51
RE: Altın öğütler
Kaynak incesöz.com


Seyyid Ahmet Arvasi Sözleri

”Allah’a kul olmak demek, başka hiçbir şeye “kul olmamak” demektir.”

”İslam dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin ilk hedefi Türk devleti ve Türk milleti olmuştur.”

”İnanıyorum ki, hem Türk hem Müslüman olmak hem de muasır dünyaya öncülük etmek mümkündür.”

”Sayılarda anlaşmak kolaydır da, kelimelerde ve kavramlarda anlaşmak zordur.”

”Biz zeki doğarız, fakat aklı sonradan kazanırız.”

”Kadrolar değişmedikçe, anayasalar, kanunlar, kararnameler ve tüzükler değişse bile bir mana ifade etmez.”

”Benim milliyetçilik anlayışımda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur.”

”Batmayacağına inanarak suya bas, yürür gidersin. Mucize yürüyebilmen değil, inanabilmendir.”

”Biz Müslüman Türküz. Bizi, gelecek asırlarda yine biz olarak temsil edebilecek güçlü kadrolara muhtacız.”

”Madde dünyası, kendini çevreleyen yokluk fikrinden kurtulamaz.”

tehlikeler ihtiyaçlara, ihtiyaçlar ise istek ve ilgilere vesile olmaktadırlar.”

”Düşünen insana saygı duyulur, şartlanmış insan saygı değer bulunmaz.”


”İnsan, kendisinin ve kendi iradesi ile ilgili çilesinin etrafında dolaşan bin bir düğümlü soru yumağını tek tek çözümlemek durumundadır.”

”Türk milliyetçiliği İslam iman ve şuuru içinde yücelmeyi gaye edinen ve Türk’ün mutluluğunu burada arayan bir harekettir.”

”Şaşarım insanların haline; geçimi maaştan, şifayı ilaçtan bilirler.”

”Kişi kavmini sevmekle suçlandırılamaz. Kavminin efendisi, kavmine hizmet edendir. Vatan sevgisi imandandır.”

”Ve tarih bir gün, şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır.”

”Varlığımızda, duyularımızda, isyan eden bir prensip vardır. Bu insan zihninin tabiatı icabıdır.”

”Gerçekten nedir hürriyet? Hangi insan hür hangi insan tutsaktır? Eğitim insanı nasıl hür yine nasıl tutsak kafalı edebilir?”

”Zorlanmalar maddenin, seçmeler hayatın, gayeler ise insanın yaşama ve var olma prensibidir. Zamandan âzade tek ve mutlak irade ise Allah’ındır.”

”Biz, kendimizi aramaktan değil, kendimizi bulmak ümidini yitirmekten, yahut kendimizi aramak çabasını bırakmaktan korkmalıyız.”

”Müslüman, bir savaşçı olarak doğar, isim alır, yaşar ve ölür. Türk-İslam kültür ve medeniyetindeki Alp-Erenler bu ruhun ifadesidir.”

”Türk devletini yıkmak ve Türk milletini parçalamak isteyen bölücüler yalnız Türklüğe değil, İslam’a da ihanet etmektedirler.”

”Kesin olarak iman etmişimdir ki, Müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür.”

”Dinimizin ve milliyetimizin düşmanları, din ve milliyet gibi iki mukaddes varlığımızı birbirine düşman göstermek oyunundan kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor.”

”Vatanımız ve milletimiz dört bir yandan ayrı renk ve biçimde gelişen kültür emperyalizmine maruz kalmaktadır. Kapitalist ve komünist oyunların ülkemizdeki tahribatı çok büyük olmaktadır.”

”Bulgar da olabilirsin, Makedon da olabilirsin Afrikalı zenci de olabilirsin. Ama ne olursan ol, eğer Müslüman’san Türk’e saygı göstermelisin. Bu milletin İslâm’a hizmetleri unutulmaz onun için bu millet sevilir.

”Milliyetçilik, bir milletin kendini ekonomik, kültürel, sosyal, politik yönden güçlendirmesi ve başka millet ve gruplara sömürtmeme çabasıdır. milliyetçilik meşru bir hak ve şuurdur.”

”Türk Milletinin hayatî meselesi kendinden olan milli tarihine kültürüne gönülden bağlı ve yabancılaşmamış aydın ve milliyetçi kadrolardır. milli eğitim Türk Milletine bunları vermelidir.”

”İnsan başıboş kalamaz. Bu onu boğar ve bunaltır. İnsan boş duramaz. Kendini ilim, sanat, din ve Kendini büyük ülkü ve hedeflere yormalıdır

”Türk milliyetçilerinin çile ve ızdıraba düçar olduğu dönemler Türk Milli şuurunun zaferini müjdelemektedir.

mağdurlar ve mazlumlar Türk milliyetçilerinin saflarını takviye ettikçe hareketin aşk potansiyeli artmaktadır.”

Türk milliyetçisi, Türk ırkını benimser, sever ve sevdirirken ailelerini kurmaya çalışır. başka ırkları Allah’ın bir âyeti olarak değerlendirir.”

vatan çocuklarını kendi öz tarihlerine milli ve mukaddes kültür ve medeniyetlerine, milli ülkülerine yabancılaştırmaya; dinlerine, dillerine, bayrağına ve tarihine düşman etmeye çalışıyorlar.”

Bir Doğu Anadolu çocuğu olarak, doğdum ve büyüdüm bölgede döndürülmek istenen hain niyetlere, kahpe tertiplere karşı elbette kayıtsız kalamazdım.

Beni yakından tanıyanlar, bütün hayatımı ve çalışmalarımı Türk-İslam Ülküsü’ne vakfettiğimi elbette bilirler.”

Hayretle gördüm ki Türk kelimesinden ürkenler var. hayretle gördüm ki İslamdan ürkenler var.
yine ürpererek gördüm ki, Türk ve İslamın yan yana gelmesinden dehşete kapılan çevreler var.”

 Kaynak: shazinem.net 

M. Zahid Kotku (Rh.A) Hazretlerinden İnciler

Ömrünü boş yere zevk ü sefâ ile, para pul budalası olarak mahv etme Son pişmanlık kimseye fayda vermemiştir

Asıl hüner her şeyi yerli yerine yapabilmektir Bu da kuvvetli bir ilim ve mağlup olmaz nefislerle mümkündür

Azgın nefislerde her ne kadar ilim olsa da o kişi yine nefsinin esiri olmaktan kendini kurtaramaz

herkese ve her ilim sahibine tasavvuf şarttırTasavvufsuz ilimler hebâen mensûrdur Zühd, takvâ, hilim, sabır, ahlak tasavvufun mahsulüdür

Çok aziz ve muhterem kardeşim, sen de kat’iyyen ihmal etme Kur’an-ı Kerim’i hem kendin oku, hem aile fertlerine titizlikle üzerinde durarak, okut

Yalnız dünya bilgilerini vermek için çalışıyorsan, nafile ebediyyen faydası olacak olan Kur’an-ı öğret ve üzerinde durarak tatbikine gayret eyle

Aziz evlat, sevgili kardeş, daima temiz kalpli, güzel ahlaklı, âlim ve fâzıl, âbid ve mütevâzî; zâhid ve dünyaya iltifatı olmayanları ve insanı kâmil olanları ara, bul ve onlara kul, köle ol

Aziz kardeş, hilkatten maksad, Hâlık’ı tanıyıp, O’na kulluk etmektir O’nu tanımak ve kulluğunu yapabilmek için de, dînî bilgilerini artırmak gerekir

kahve, sinema köşelerinde, zevk ve sefâ peşinde dolaşmak çok yanlıştır İnsan kendisini dinsiz kafirlere veya hayvanlara benzetmektense, Peygamberler yolunu, salihler, âbidler izini seçip, dünyadan tertemiz göçmesi ne büyük bahtiyarlıktır

aziz kardeşim, uyanık olmak gerekir Nefesleri boşa geçirme, hevesine kapılma Bir gün vade gelip de Haydi gel denilince, durmak mümkün değildir hayatın mesuliyeti sorguları var Sakın bunlara inanmamazlık etme

Aziz kardeşim; sakın kimseyi hakir ve hor görme bu gibi hallere ne alış, ne de çoluk çocuğunu alıştır Çünkü alışılan şeyleri terk etmek kadar zor bir şey yoktur

Aziz kardeş, kişi mütevâzi ve kanaatkar bir hayat ile her türlü cefalara, açlıklara karşı sabırlı, metin olmalı ve ölümü göz önünden ayırmamalıdır


Arkamdan Ağlama  Öldüğüm gün tabutum yürüyünce Bende dünya derdi var sanma! 
Bana ağlama, Yazık, yazık!" "Vah, vah!" deme! 
Şeytanın tuzağına düşersen vah vahın sırası o zamandır

Cenâzemi gördüğün zaman Benim buluşmam o zamandır Beni mezara koyunca elvedâ deme
Mezar cennet topluluğunun perdesidir Mezar hapis görünür amma Aslında canın hapisten kurtuluşudur

Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret! 
Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? 
Sana batma görünür amma Aslında o doğmadır, parlamadır Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? 

Neden insan tohumu için Bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? 
Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? 

Hangi kova suya salında da dolu olarak çekilmedi? 
Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? 
Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç! 

"Allah'ın emirlerine uymayanlar, Peygamber SAS'in emirlerine uymayan insanlar öyle bir zalimdir ki, o adamları asan Haccâc-ı Zâlimden daha beterdir


"Saltanat sahibi olmak hüner değil, Allah'ın rızâsını kazanmaktır hüner!" 

"İki şey var: Seveceksin, sevileceksin Sevmek için, sevilmek için ne lâzımsa onu yapacaksın!" 

"Allah'ı tanımayan insan, anayı babayı nasıl tanısın?" 

"En büyük felâket, insanları İslâm yolundan ayırmaktır

"Allah peygamberlerini nasıl seçti ise, velîlelrini de öyle seçmiştir Bizim işimiz Allah'ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçmaktır

"Allah gönle girmedikten sonra, sözlerin hepsi boştur

"Okuma yazma bilmeyen cahil değildir; asıl cahil Allah'ı tanımayandır

"İbadetlerin en efdali, nefesleri boşa harcamamaktır

"Ne dervişlikte, ne şeyhlikte, ne imamlıkta iş yok; iş Allah'ın rızâsını kazanabilmekte, iş Allah'a kul olabilmekte!

"Allah'ın rızâsı az fakat devamlı ibadetle ve günahlardan kaçarak kazanılır


Evvela tevhidin manasını bilmesi gerektir bunu söyleyen manasını bilirse, o zaman ona iyi sarılır
Ve ondan kat'iyen ayrılmaz

dünyadaki hayat, ona verdiği hayat ile kaimdir İlimde O'nun kullarına verdiği ilimden bir nebzedir varlıkları, mevcudatı ve bizleri yaratan sonsuz kuvvet ve kudret sahibi bir Allah'tır bir Allah


Kaynak nfk.com

Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Kıymetli Sözleri

Son zamanlarda, tekkeler cahillerin eline düştü. dinden, imandan haberi olmayanlara şeyh denildi. Din düşmanları da, bu şeyhlerin sözlerini ele alarak dine hurafeler karışmış İslam bozulmuştur dedi

bozuk tarikatçıların sözlerini, işlerini din sanmak, bunları tasavvuf büyükleri ile karıştırmak çok yanlıştır.dini bilmemek, anlamamaktır.

Dinde söz sahibi olmak için, Ehl-i Sünnet alimlerini tanımak, o büyüklerin kitaplarını okuyup, iyi anlayabilmek ve bildiğini yapmak lazımdır.

bir alim bulunmazsa, din düşmanları meydanı boş bulup, din adamı şekline girer. Vaazları ile kitabları ile gençlerin imanını çalmağa saldırarak millet ve memleketi felakete götürür.

Allahü teala, herşeyi bir sebeple yaratmaktadır. Bu sebeblere, tesir ve kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere, tabiat kuvvetleri, fizik, kimya ve biyoloji diyoruz.

Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için, işe yapışmamız lazımdır. buğday hasıl olması için, tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lazımdır.

İnsanların büütn hareketleri, işleri, Alalhü tealanın adeti içinde meydana gelmektedir. Allahü teala sevdiği insanlara iyilik, ikram ve azılı düşmanlarını aldatmak için sebepsiz şeyler yaratıyor.

Temiz ve yeni elbise giyiniz. ahlakınızla, sözlerinizle, İslam’ın, kıymetini gösterdiğiniz gibi, giyinmenizle de saygı ve ilgi toplayınız.

Helal olan elbiseleri ve yemekleri ve şerbetleri lüzumu kadar kullanınız.

*Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, herbakımdan üstündür.

Muhammed aleyhisselam her zamanda, her melekette, dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür.

Hiç kimse, Muhammed aleyhisselamdan üstün değildir. Bu olamıyacak bir şeydir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü ve tenkid edecek iktidarı yoktur.

Hak tealanın hakimliğini tanıdığınız, emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman, birbirinizi sevecek, bağlı kardeşler olacaksınız.

Sizin kardeşliğinizden Allah’ın merhameti neler yaratacaktır. Kavuştuğunuz her nimet, hakkın imanın kardeşliğin neticesi ve Allahü tealanın merhamet ve ihsanıdır.

Gördüğünüz her musibet ve felaket kızgınlığın, nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlar hakkı tanımamanın, zulm ve haksızlık etmenin cezasıdır.

Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür.

Evliyanın sözünde rabbani tesir vardır.

İnsanı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi, Hakk’a karşı şirk ve müşriklidir.

İlim ve fen ilerlediği halde, insanlığın ufuklarını sarmış fesad karanlığı şirkin, imansızlığın, vahdetsizliğin neticesidir.

Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe, ızdırap ve felaketden kurtulamaz.

Hakk’ı tanımadıkça, Hakk’ı sevmedikçe, Hak tealayı hakim bilip,ona kulluk etmedikçe, insanlar birbirini sevemez.

Hak’dan ve hak yolundan başka her ne düşünülürse, hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur.

Müslümanların öğrenmesi lazım bilgilere Ulum-i İslamiye Müslümanlık bilgileri denir. İslam dininin emr ettiği bilgileri Resulullah sav ikiye ayırmıştır. Biri, Ulum-i Nakliyye dini bilgileri diğeri Ulum-i Akliyedir fenni bilgiler buyurmuştur.

Din bilgileri, dünyada ve ahiretde huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. ikiye ayrılır: Ulum-i Aliyye yüksek din bilgileri ve Ulum-i İbtidaiyyedir Alet ilimleridir

İslami ilimlerden akli bilgilerin tecrübi ilimlerin iyi öğrenilmesi, ince ve derin din bilgilerinin kolay ve açık anlaşılmasına yardım eder.

fizik öğrenmek, din bilgilerini kuvvetlendirir. Astronomi, aritmetik ve geometri dine yardımcı bilgilerdir. fizikteki birkaç yanlıştan başka hepsi dine uymakta, imanı kuvvetlendirmektedir.

İlahi fizik meta-fizik bilgilerinden, çürük, bozuk olanlar dine uymaz. ilim öğrenilince, din bilgilerinin akli bilgilerle çözülmiyen yerleri ve sebeleri meydana çıkar ve akla uygun sanılmayan, meselelerin inkar edilemeiyeceği anlaşılır.

Kur’an-ı Kerimden ve Hadis-i Şeriflerden sonra en kiymetli kitap, İmam-ı Rabbani ks Mektubatıdır Hanefi mezhebinde en mükemmel ve en kiymetli fıkh kitabı İbni Abidinin haşiyesidir.

İslam dini, Allahü tealanın, Cebrail vasıtası ile, sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselama gönderdiği, insanların,dünya ve ahiretde rahat ve mesut olmalarını sağlayan, usul ve kaidelerdir.

Bütün üstünlükler, faideli şeyler İslamiyetdedir. Eski dinlerin iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler, başarılar ondadır.

Yanılmayan, şaşırmayan, akıl ve esaslardan ahlaktan ibarettir. Yaradılışında kusursuzdur o reddedilmez nefret edilmez İslamiyette zarar yoktur. menfaat yoktur ve olamaz..

Allahü teâlâya inanan kimse kul hakkını düşünse, nasıl ayaklarını uzatıp da yatabilir?”

“Allahü teâlâ sırrını eminine verir. Bilen söylemez, söyleyen bilmez.”

Ahmaklık, hatada ısrar etmektir.”

“Din bilgileri, dünyada ve ahirette, huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir.”

“Allahü teâlâ dilediğini yapar. İster sebepli ister sebepsiz, dilediği gibi azap veya lütfeder. Güzel ve doğru Onun dilediğidir.”

“Allahü teâlâ bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız.”
*
Allah dünya üzerindeki herşeyi yaratırken onu bir sebebe bağladığını insanlar Allah’a dua ederek sebeplere sarılsın

Allah’ın yaktığı çerağı nefesleriyle söndürmek isteyenler, ancak sakallarının tutuşmasıyla kalırılar.

Ahirete en büyük azap, bu dünyada mürşitlik taslayarak Allah’ın yolunu kesenleredir.

Anlamak lazım değil, inanmak lazımdır.

Yarın ahirete affım için güvenebileceğim ne amel, ne iyilik hiçbir şeyim mevcut değildir. Yalnız küfür timsaline duyduğum hiddet ve buğz belki yeter.

Riya olmasın diye cemaat namazından kaçanlar bilmelidir ki, bu hareketleri ayrıca bir riyadır.

Nasıl çatal bıçakla bir yemeğin lezzeti bulunamazsa bu işte akılla halledilemez.

Hakk’a mahsus bir sıfatı insana, insana göre sıfatı Hakk’a isnad etmek küfür ve gazabı davet eder.

Allah’ın kahrından rahmetine sığınmanın yolu, iman, tevhid, taat Allah’a itaat ve ibadet…

Yüksek sesle dua edilmez. Duada şanına lâyık olanı istemelidir. Duanın reddinden büyük bela olamaz. Gizli ve düşkün dua, kabulü gerektirir. Allah’ın sana dua ettirmesi kabule işarettir.

Haramlardan korkan zâhiddir, şüpheliden korkan ise velî.

Hamd, o nimet vericiyi ibadetle bilmektir. Hamd, İlâhî Zâtı vasıflandırmaktır. Şükür, Hakk’ın kuluna verdiğini O’nun yolunda kullanmaktır.

“Tek vakit namazımı kaçırmaktansa, bin kere ölmeyi tercih ederim.”

“Namaz, aman namaz, nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın.”

“En büyük edep, ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir.”

“Allahü teâlâ bir kuluna iman vermişse ona daha ne vermemiştir. İman vermemişse ona daha ne vermiştir!”

“Bizim meclisimizde bulunanlar, sükut içinde otursalar ve sükuttan başka bir şey görmeseler bile, din bahsinde âlim geçinenlerin hatalarını keşfederler, bir bir çıkarırlar.”

“Kur’an-ı kerim şifadır. Fakat şifa, suyun geldiği boruya tâbidir. Pis borudan şifa gelmez.”

“Gerçek keramet, kerametin gizlenmesidir. Bunun dışında görünenler, velinin irade ve ihtiyarı ile değildir. İlahi hikmet öyle gerektiriyor demektir.”

“Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi, iman eksikliğidir.”

Dünyada haram işleyen ,ahiretten mahrûm kalır.Burada helal şeyleri kullananlar,orada, hakikatie kavuşur.

bir erkek, dünyada haram olan ipeği giyerse, ahirette ipekten mahrûm edilir. günahtan temizlenmedikçe, Cennete giremez Cennete girmiyen de Cehenneme girer.Çünkü, ahiretde, başka yer yoktur.

“Dinimizin bildirdiği birşeyde şüpheye düşen kimse, Allahü teâlâ ve O’nun Peygamberi, bu şey ile neyi bildirmek istemiş ise, öylece imân ettim,inandım demelidir.

şüpheyi giderecek bir din âlimi aranmalıdır. İlmine ve dine bağlılığına güvenilir, zeki, ârif, bir zâtı arar, bulur. aldığı cevab, şüpheyi giderince, artık ona imân eder. Böyle bir zâtı aramak farzdır.

Allahü teâlânın ve Reslünün dilediği gibi inandım demeli ve şüphenin giderilmesi için, Allahü teâlâya dua etmeli,yalvarmalıdır.”

“Bir memleketde İslâmiyetin yerlemesi için, herşeyden önce,hakikî din âlimi yetiştirmek lâzımdır.

Din âlimi bulunamazsa, din cahilleri,din adamı şekline girip, kitab ve mecmûa yazarak, konferanslar, ve dersler vererek milletin dinini, imânını çalarlar. İslâmiyeti yıkarlar ,kimsenin haberi olmaz.”

Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin “ben” dediği işitilmemiştir. İslam âlimlerinin adı geçtiği zaman;
Bizler büyüklerin yanında hazır olsak sorulmayız, gâib olsak aranmayız.” buyururdu.

Kavuştuğunuz her nîmet; hakka îmânın hâsıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü teâlânın ihsânıdır.

Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde, ahlâkınızla, sözlerinizle, giyinişinizle İslâmın vekârını, kıymetini gösteriniz.

Allahü teâlâ bize fadlı, ihsânı ile tecelli etsin; bizi fadlı ile korusun! Adliyle tecelli ederse, yanarız.

İlim cehli izale eder, yok eder, ahmaklığı değil.
Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi, îmân eksikliğidir.

*İslam bu memleketten giderse, ne Hind’de kalır, ne Sind’de!

Bir yere esans dökülse, kendisi kalmasa da, kokusu devam eder. Zındıklar İslam’ı öyle kaldırdılar ki, kokusunu dahi bırakmadılar.

Israr kelimesi iyilik için kullanılmaz. Ya’nî iyilikte ısrar olmaz. Israr, inad batılda olur, hakda, doğruda, iyilikte devam olur.

Evladı resul olmasaydım, Bosnalı olmak isterdim.

İnsanlar arasında kendini ayıplamak kibirdendir, ya da medh edilmeği sevmektendir ki birbirine yakındırlar.

Kıyamete yakın camilerin yolları çimen bağlar, imam ve hatipler cahil olurlar. Hafızlar nağmeli okumayı severler. Kadınlar erkeklerine itaat etmezler.

Medeniyet, İslamiyet ile kaimdir. Avrupa medeniyeti dedikleri, vahşetin zirvesine varmıştır.

Müslümanlar, düşmana karşı müdafaa için her türlü harb alet ve edevatını yapmak zorundadır.

*Padişahların en aşağısı bile dinin hamisi idi.

*Mü’mine en evvel lâzım olan halâl yemektir. Mideye halâl girerse, organlara amel-i salih kuvveti verir. Haram ise, ne kadar uğraşsa, salih amel yapamaz.

Bu memleketin toprağı rutubetli olduğundan cenazeyi tabutla defn etmek daha iyidir. Tabutun çivilerinin tahtadan olması lâzımdır.

Her cum’a, namazdan evvel, Kehf sûresini okumak sünnettir. Ölülerinize her ak­şam Yâsin-i Şerif okuyun.

Nerede namaz var, orada imân var. Nerede namaz yok, orada imân ya var, ya yok.

Mektûbât, gibi kitabları okumak ihlâsı arttırmak için fâidelidir. Fârisîyi az bilen, Mektûbât’ın Osmanlıcasını değil, Fârisîsini okusun.

*Habis kişiye bir milim yaklaşan, İslam’dan bir mil uzaklaşır.

Efenedi hazretlerinden biri dua isteseydi: Allahu Teala korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail eylesin, derdi.


Kaynak pekgüzelsözler.com

Neşet ertaş

GönüI kimi severse, aşk onda güzeIdir.

Darda kaIdım diye umutsuz oIma, yok iken dünyayı var eden vardır.

Kadın insandır. Biz erkekIer ise insanoğIu.

Ne güzeI özetIemiş usta; sen beni güIünce mutIu mu sandın, yaIandan yüzüme güIen dünyada.

Mühür gözIüm, seni eIden sakınırım kıskanırım.

İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine hürmetim var. Birisi var etti birirsi yar etti beni.

AğIa sazım ağIanacak zamandır.

Sevgi dünyasına yaIan girmez, gönüIden sevmeyen Hak’ka eremez.

GönüI Mecnun oImuş çöIde geziyor.

Nerde bir türkü söyIeyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanIarın türküIeri yoktur!

Kendini biIen biImeyenin kusuruna bakmaz!
Ben diyorum ki, insan ve insanoğIu var.

AyrımcıIığın sonu kavgadır, kavganın karı var mı?

Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.

Biz doğduğumuzdan beri yoksuIduk. VarIığı görmedik ki yoksuIIuktan şikayet edeIim.

GönIün’ün eşini buIan garip değiIdir.

Aşk biterse yoruIur insan, ben ne zaman öIürsem Neşet yoruIdu desinIer.

Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.

İnsanIarı birbirinden ayıran mezhepçiIere karşıyım, mezhepIere değiI.

Özü güImeyenin yüzü güIer mi?

İIimsizIik biIgisizIik yüzünden, cehaIet hortIayıp çıkar mı çıkar. SevgisizIik saygısızIık yüzünden, insan insandan bıkar mı bıkar.

Ahu gözIerini sevdiğim diIber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

GeI seveIim, seviIeni seveni sevgisiz suratIar güImüyor canım, nice gördüm dizIerini döveni, giden ömür geri geImiyor canım.


Can yakıp da kaIp kırma ey insanoğIu. Senin de güI benzin soIacak bir gün. Her canIının kaIbi AIIah’a bağIı. Herkes ettiğini buIacak bir gün.

Herkesin bir Zahide’si vardır.

Gurbette oIanIarın hiç biri mutIu değiI ben mutIuyum diyene rastIayamazsın. Neden? Gurbet herkesin içinde taş gibidir.

Uyku girmez gözüne, gönIü viran oIanın.

Hak biIdiğim yoIdan ayrı gitmedim, koğuIar getirip gıybet etmedim, gönüIIeri kırıp can incitmedim, bir garip sazımı çaIdım giderim.

Ne söyIeyeyim şu dünyanın haIine dağIar ayrı ayrı, çöI ayrı ayrı, şu insanIar böIüşmüşIer dünyayı Hudut ayrı ayrı yoI ayrı ayrı.

Seviştiğimde mutIu oIurum, sevgisiz imanı nasıI buIurum, böyIe inandım böyIe biIirim, sevişmek ibadettir sevgi imandır.

Güneşe güIIe at, karartır mı hiç? AIIah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan oIan insan darıItırmı hiç? HaksızIık haksızın özünden oIur.
25-08-2018 11:28 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,235
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #52
RE: Altın öğütler
Kaynak negüzelsözler.com

Said Nursi Sözleri

dünyaya ait işIer, kırıImaya mahkum şişeIer hükmündedir.

Acaba sırf dünya için mi yaratıImışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!

BizIer muhabbet fedaiIeriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.

Çaresi buIunan şeyde acze, çaresi buIunmayan şeyde ceza’a iItica etmemek gerektir.

Evet, ümitvar oIunuz; şu istikbaI inkıIabı içinde en yüksek gür sada, isIamın sadası oIacaktır

Kur’an kaIbIere kuvvet ve gıdadır, ruhIara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.

Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, aIîI bir uzvun reçetesi; ittiba’-i kur’andır.

Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.

AzametIi bahtsız bir kıt’anın, şanIı taIi’siz bir devIetin, değerIi sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı isIâmdır .

Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü öIüm değişmiyor.

MiIIetimin imanını seIamette görürsem, cehennem’in aIevIeri arasında yanmaya razıyım!

En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntıIı; işsiz adamdır. Zira ataIet ademin birader zadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.

Sevdası büyük oIanın imtihanı da büyük oIur.

İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı eIde eden adam kâinata meydan okur.!

Sivrisineğin gözünü haIkeden, güneş’i dahi o haIketmiştir . Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.

GüzeI gören, güzeI düşünür. GüzeI düşünen, hayatından Iezzet aIır.

Her şey kader iIe takdir ediImiştir; kısmetine razı oI ki rahat edesin.

Cenâb-i hakkı buIan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır.

Beni dünyaya çağırma, ona geIdim fenâ gördüm.


Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değiI, cehennem de Iüzumsuz değiI.

Sıkıntı, sefahetin muaIIimidir. Ye’s, daIaIet i fikrin; zuImet-i kaIb, ruh sıkıntısının menba’idir.

AIIah’ım madem sen varsın ve bâkışın, giden gitsin, sen bana yetersin.

HazırIanınız; başka, daimi bir memIekete gideceksiniz. ÖyIe bir memIeket ki; bu memIeket ona nispeten bir zindan hükmündedir.

Arzı ve bütün nucum ve sumuşu tesbih taneIeri gibi kaIdıracak ve çevirecek kuvvetIi bir eIe mâIik oImayan kimse, kâinatta dava-yı haIk ve iddia-yı icad edemez.

herşey, herşeyIe bağIıdır. Bîçare hakikatIar, kıymetsiz eIIerde kıymetsiz oIur.

HaksızIığı hak zanneden adamIara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızIıktır.

İnsanda en tehIikeIi damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakIa çok fenâ şeyIeri yaptırabiIirIer.

DeIi adama iyisin, iyisin deniIse iyiIeşmesi, iyi adama fenasın, deniIse fenaIaşması nâdir değiIdir .

Madem dünyanız ağIıyor ve hayatınız acıIaştı. O haIde çaIışınız ahiretiniz ağIamasın.

Her sözün doğru oImaIı; fakat her doğruyu söyIemek, doğru değiI.

İnsanIarı canIandıran emeIdir; öIdüren ümitsizIiktir.

İsIamiyet güneş gibidir, üfIemekIe sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakIa gece oImaz! Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar!

Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir… Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rastgeleni yemektir.


Charles Bukowski Sözleri

Aşk ne zaman biter biliyor musun ? Bitti dediğinde yüreğin acımıyorsa.

Size zamanını ayırmayan birine, Asla kendinizi harcatmayın.

Üzülme evlat, Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki.

Sevmek belki bir şeydir; ama sevildiğini bilmek çok şeydir.

İnsan; Geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir.

Sevmeyi falan değil, yalnızlığı öğren! -Çünkü en çok ona ihtiyacın olacak…

Yeterince dürüstsen, fazlasıyla aşık ve gerçekten seviyorsan; Hazırsın demektir: artık mutsuz olabilirsin.

Basit erkek, bütün bayanlara güzelsin demeyi tercih eder. Basit kadın buna inanır, zor kadın güler ve geçer. hayat devam eder.

Tünele girdiğinizde dikkat edin dostlarım, umut sandığınız ışık tren farı olabilir.

Bu kadar iyi niyetli olmayın, Çünkü en yakın bildiğiniz vefasız çıkabilir ve sizi düşmanlarınız değil de dostlarınız yıkabilir.

Dostumsan yanımda, düşmanımsan karşımda ol. Ortada bir yerde isen; Benden uzak ol…

Sırtından vurana kızma, ona güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma, onu insan yerine koyan yine sensin.

Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim”, içerisinde “Seni hiçbir zaman unutmayacağım”ı da barındırır.

Unutmayın dostlarım, Daha çok seven taraf, kaybetmeye daha yakın taraf olur hep.

Anladım ki; Hayatında birinin olmaması değil, birinin hayatında olamamakmış yalnızlık.

Gülmenin moda olduğu bir devirde ağlıyorum… Genç olmanın moda olduğu bir devirde yaşlıyım… Seni sevmenin daha az cesaret istediği bir devirde, senden nefret ediyorum…

Hep kalıplara uymayı reddettim. Geldiğim nokta şu; Diğerlerinden daha mutsuz, bi o kadar umutsuz ama kafam hepsinden daha güzel.

Kuşkusuz ki en büyük ön yargı; etrafımızdaki herkesi insan sanmamızdır.

Ne zaman ki en sevdikleriniz yanıltır sizi,ne zaman ki birer birer düşürür herkes maskesini ,ne zaman ki yanlızlıktaki o muhteşem gücü keşfedersiniz işte o zaman başlarsınız yaşamaya.

Hayat öyle lanet birşey ki; Sustuğunda konuşmadın diye pişman eder, Konuştuğunda ise susmadığın için kahreder.

Mutlu bir yalnızlık, mutsuz bir beraberlikten iyidir dostlarım.

Mutlu olmadığın biriyle mutlu görünmeye çalışma. Olan mutluluğa olur.

Senin unutamadığın, daima senden uzakta olandır…

Her insanın, hayatında kaçmakla direnmek arasında bir seçim yapmaya zorlandığı anlar vardır. Ben direniyorum.

Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin Ya da olanları kabullenmeyi. İyiliklerinle güçlenir, keşkelerinle tükenirsin. karar senin.

Bir insanı sevmek mümkün mü sence ? iyi tanımadığınız biri ise belki. ben insanları pencereden seyretmeyi severim…

İnsanlar yorgun, Hayat tarafından cezalandırılmış, Ya sevgiyle ya da sevgisizlikle Sakatlanmış.

Gerçekten verecek sevgim var; ama bunu hakedecek kimsem yok..

Yılların, bana öğrettiği şeylerden biri de bu oldu; Mutluluğu yakalamışsan, sorgulama.


Yaşam felsefemi sordular cevapladım .. “Sonsuza dek yaşayacakmış gibi düşün, yarın ölecekmiş gibi yaşa.

İnsanların size karşı olması diye bir şey yoktur dostlarım, onlar sadece kendilerinden yanadırlar o kadar.

Suçum var mı ? Tabi ki var. Zor yola, kolay kişilerle çıkmak en büyük hatam.

Aşikardı: İnsanların, iyi insanların kötü insanların, hatta korkunç insanların bile başına gelenler adil değildi sanki.

Tuzağa düşmüş bir dünyanın tuzağa düşmüş hayatında ilerledik metal makinelerin arasında, ve bu çok tuhaftı dostlarım.

Sürekli kalabalıkları arayanlardan sakının; tek başlarına bir hiçtirler.

Hayatınızdaki odunlar yalnızca cehenneminize yakıt oluyor. Biriktirmeyin dostlarım…

Bence içmek, bir intihar şeklidir.

Yan yana yürümeyelim diye dar yapılmıştı kaldırımlar. Ve yan yana yürümeyelim diye dar kafalıydı insanlar. Ve sırf dardı diye kafalar, düşünmeyi bırakıp sevmeyi denedik,

Sarılmak yakar bizi” deyip aşkı uzaktan sevdik.

Düştüğümüz kuyular sandığımız kadar dipsiz değil aslında, tutunmaya çalıştğımız ipler çok kısa.


Martılara attığım simit, önüne süt bıraktığım yavru kediler, Ve sana verdiğim değer, Hayvan severlik bu olsa gerek.!

Eğer iki kişi arasında kalıyorsanız; ikinciyi seçin. Çünkü birinciyi gerçekten sevseydiniz, ikincisi olmazdı.

Mutlu insanlar; en iyisine sahip olanlar değil, Sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir .

Afrika’ya ilaç göndermeye karar vermiştik; fakat hepsinin üzerinde tok karnına yazıyordu.

Yalnız kalmaktan hoşnut biriydim eskiden, Şimdi yıkıldı duvarlarım her şeyin kenarları var.

Birinin kalbini kırmadan önce iki kere düşünün dostlarım! Hele ki o kişi sıradan biri olmamışsa hayatınızda.

Hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları, Ağlatan adamın başına geleceklerinin altına atılacak imzadır .

Onun sana tüm yaptıklarına rağmen affedebilirsin; Zor olan onu affettiğin için kendini affedebilmektir.

Herkes aynı sevemez dostlarım.. Kimileri gururu kadar sever, Kimileri de ömrünün yettiği kadar.

Kalbi kırmaya tek bir söz yeter; ama kırılan kalbi tamir etmeye ne bir özür, ne de bir ömür yeter.

Gittiğinde ağlarsın, şarkılarda, filmlerde, ona-buna, her şeye ağlarsın. Aklın başına gelince de boşa harcadığın zamana ağlarsın.

Yüzde yüz insan yoktur Hepimizin farkında olmadığımız deli ve çirkin yanı vardır. Yoksa bu çiftliğe nasıl katlanabilirdik?

insanı sevebilirsiniz, eğer yeterince tanımıyorsanız.

Hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin..

Ne sen başkası için mecburi istikametsin; ne de başkası senin için. Yorma kendini; bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.

Aşk bir emre dönüştüğünde, nefret hazza dönüşebilir.

İnsan olmak rezil bir şeydi; öyle çok şey vardı ki olup biten.

Acı hissetmemek duyguların kesintisi demektir; her çoşku şeytanla pazarlıktır.

Dünyadaki en saf insan olduğunu iddaa eden kişiler, aslında şeytana danışmanlık yapabilecek kapasitede kişilerdir. Unutmayın.

Yalnızlıktan daha kötü şeyler de vardır; ama çok geç kalırız onları anlamakta. Ve çok geç’ten daha kötü birşey yoktur.

Kaynak negüzelsözler.com

Johann Wolfgang von Goethe Sözleri

her türIü güçte ve yetenekte kendini gösteren barışın tek sağIayıcısıdır.

En güzeI etki, iki benzer ruhun birbirine yaptığı etkidir.

Bize teşekkür borcu oIan biriyIe karşıIaştığımızda hemen bunu düşünürüz. Teşekkür borçIu oIduğumuz ve bunu hiç akIımıza getirmediğimiz kişiIerIe ise ne kadar sık karşıIaşırız.

Konuşmak ihtiyaç oIabiIir ama susmak bir sanattır.

Yaşamak, kendi kendini adam etmektir.

Düşünmek koIaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç oIan şey düşünüIeni yapmaktır.

AsIında insan yaInız, az biIirse bir şey biIir. BiIgiyIe birIikte şüphe de büyür.

Ana baba iyi terbiye aImışIarsa, çocukIar da terbiyeIi oIur.

Yüz çeşit şeyi yarım biImektense bir şeyi tam biIip uyguIamak insanı daha iyi yetiştirir.

EtkinIiğimi artırmadan ya da doğrudan doğruya canIandırıp yaşamıma bir şey katmadan bana yaInızca biIgi veren her şeyden nefret ediyorum.

Yaşamaya zaman ayırın, zira zaman bunun için vardır. düşünmeye zaman ayırın, başarının bedeIi budur.

Büyük tutkuIar umutsuz birer hastaIıktır. OnIarı tedavi edebiIecek oIan şey, onIarı gerçekten tehIikeIi haIe de sokabiIir.

Dünya güzeIdir, ama bir şairin gözüyIe daha da güzeI oIur.

Kendine hükmetmeyen uşak kaIır. Uşağım biIe oIsa, yanIışIarımı düzeIten efendim oIur.

ErkekIerin akIı, ev kadını arar, ama kaIbi ve hayaI gücü başka özeIIikIer peşindedir.

Biz birbirimizin hiçbir şeyi oImayacaktık, ama her şeyi oIduk.

Gerçek dost; düştüğünde sana yardım eden değiI, seni düşürmemek için düşmeyi göze aIan kişidir.

BaşkaIarının mutIuIuğundan kendine pay çıkaran insan, en mutIu insandır.

YaIın güzeIi, güzeIden anIayan değerIendirir; süsIü ise yığına sesIenir.

Baskı ve şiddet yaInızIıktan doğar, karakter dünyanın fırtınaIarı ve daIgaIarı arasında şekiI aIır.

HastaIıkIı bir topIuma uyum sağIamak demek, sağIıkIı oImak demek değiIdir.

İnanç yaşamın gücüdür.

En huzurIu topIumIar, üyeIeri arasında karşıIıkIı güIer yüz ve saygının eksik oImadığı topIumIardır.

ÇiçekIer baI doIudur; ama tatIıyı buIup seçen yaInızca arıdır.

Her zaman güvensizIik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanIışIıktır.

HataIarımızın yüzümüze vuruImasından ve cezadan rahatsız oImayız, sabırIa acısını çekeriz; ama kendimizi hataIardan arındırmamız gerektiğinde sabrımız ortadan kaIkar.

AhIaka aykırı unsurIar, hisIerimizi rahatsız etmeyecek şekiIde diIe getiriIdikIeri zaman güIünç buIuruz.

AnIamayacakIara anIatma sakin biIebiIeceğin en güzeI şeyIeri.

En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize öğretebiIecek yönetimdir.

DeIi üfürür, biIgi konuşur.

Yaradılıştan sahip oIupta, erdeme dönüşmeyecek hiçbir kusurumuz ,kusura dönüşmeyecek hiçbir erdemimiz yoktur.

Faydasız bir hayat erken bir öIümdür.

Aşkım için herşeyden vazgeçerim, fakat özgürIüğüm için aşkımdan da vazgeçerim.

Günah; yasak oIduğu için acı vermez, acı verici oIduğu için yasaktır.

YeterIi zamanımız hep vardır, yeter ki doğru kuIIanaIım.

Neyi buImak istediğini biImeden aramaya kaIkma. buIamazsın. Ancak inanarak, biIerek buIabiIirsin.
Unutma! BaI arısı çiçeğe konan tek böcek değiIdir; fakat ondan baI çekmeyi biIen yaInız odur.

Yetenek, sükunet içinde ortaya çıkar. Karakter ise dünyanın fırtınaIarı içinde.

TutkuIarımız gerçek anka kuşIarıdır. Eskisinin küIIerinden bir yenisi doğar.

ÖIüm hiçbir vakit iyi karşıIanan bir konuk değiIdir.

Ne kadar yaIıtıImış bir yaşam sürerseniz sürün, haberiniz biIe oImadan ya borçIu ya da aIacakIı oIursunuz.

AçIık, en akıIIı baIıkIarı biIe oItaya getirir.

Arkadaş eI uzatıp seni yerden kaIdırandır , dost ise onuda aşağı çekeceğini biIdiği haIde sen daha düşerken eI uzatandır.

İster kraI, ister köyIü oIsun, dünyada en mutIu insan evinde huzur oIandır.

Hiç kimse, affettiği zaman oIduğu kadar yükseIemez.

Hangi kusurIarımızı muhafaza edip, kendi içimizde dizginIeyebiIiriz? DiğerIerine zarar vermektense, onIarın hoşuna gidenIeri.

Sevincin bir acı yanı, acının da bir sevinç yanı oImaIıdır.

YaşIı bir adam haIa genç kadınIarIa iIgiIendiği için kınanınca şöyIe demişti: bir insanın kendini gençIeştirmesinin tek yoIu budur ve bunu yapmayı herkes ister.

ÖğrenciIerin biImeIeri gerektiğinden daha çok şey biImeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey oIamaz.

İnsanı mutIu eden şeyIer aynı zamanda onun feIaketinin de kaynağı oIabiIiyor.

Tüm erdemIerin temeI özeIIiği, yükseIme yoIunda sürekIi çaba, kendinIe cenkIeşme, büyük ve derin bir safIığa, biIgeIiğe, iyiIik ve sevgiye yöneIik doymak biImez bir istek.

Sevgiye ve tutkuya açık bir kaIp kadar dünyada değerIi bir şey yoktur.

Gerçeğin gücü iIe yaşadığım sürece kainatı biIe fethedebiIirim.

Herkes kendi işini görse, topIumun bütün işIeri düzgün gider.

Bir adamda azim oImazsa biIgisi öIüdür.

İnsan kendini yaInızca insanda tanır.

MükemmeI insanIarın aksayan tarafIarı daha çok göze batar.

KaIp ne iIe doIuysa, dudakIardan o döküIür gider. Herkes pinokyo gibi tahtadan insana dönüşme şansı buIamadı, kimiIeri hep ödün kaIdı.

SeviIenin kusurIarını hoş görmeyen sevmiyor demektir.

Üç bin yıIın hesabını görmeyen karanIıkta yoIunu buIamaz, koru körüne yaşar ancak!

İnsan yaşamı boyunca bir kişiyi sever. Önceki ve sonrakiIer; birer arayış, kaçış yada aIdanıştır.

MantıkIı insan sık sık güIünecek bir şey oImadığı haIde güIer. Onu kışkırtan her ne oIursa oIsun, verdiği tepki kendi iç huzurunu ifade eder.

BiIgi arttıkça huzursuzIuk da artar. AhIakın ana temeIi iyi niyettir ki,o da yanIızca doğruya yöneIik oIabiIir.

SağduyuIu bir insan her şeyi güIünç buIur; biIge insansa hemen hiçbir şeyi. İnsan ancak anIadığı şeyi duyar.

GönIümüz bize akIımızdan daha yakındır.

ÇocukIarınızIa oynamaya zaman ayırın, zevkIerin en büyüğüdür.

TerbiyeIi oImaya zaman ayırın, insan oIabiImenin semboIü budur.

YaInızIık tek keIime, söyIenişi ne kadar koIay. HaIbuki yaşanması o kadar zordur ki.

Az ümit edip çok eIde etmek hayatın hakiki sırrıdır.

İyi bir karın mı oImasını istiyorsun? ÖyIeyse tam bir koca oI!

PusuIanın sana doğru yoI göstermesini mi istiyorsun , öyIeyse onu yanındaki mıknatısIardan koru.

Çok soruyorsan, kötü biIgi aImışsın demektir.

Kaybedecek bir şeyi oImayan insandan korkuIur.

Yaşadığımız her an kendi hakkını ister.

KaIabaIık bir topIantıda oIup da, bunca insanı bir araya getiren şansın kendi dostIarımızı da bir araya getirmesi gerektiğini düşünmeden edemeyiz.

Bir oIan aIIah’a iman,daima ruh yükseItici etki gösterir.zira inanç insana kendi iç âIeminin vahdetini hatırIatır.

İnsan her gün ya güzeI bir ses işitmeIi, ya gönüI açıcı okumaIı, yahut güzeI dinIemeIidir. İnsanın biIgisi arttıkça, huzursuzIuğu artar. 3000 yıIIık tarihinin hesabını yapamayan insan boş insandır.

Çözümde görev aImayanIar probIemin parçası oIur

Duyduğumuz şeyIeri başkaIarına anIatırken onIarı tahrif etmemizin nedeni zaten başta tam anIayamamış oIuşumuzdur.

Büyük yükIeri kaIdırabiImek için onIarın ortasını buImak gerekir.

Herkes pinokyo gibi tahtadan insana dönüşme şansı buIamadı, kimiIeri ödün kaIdı. SözIeriniz yürekten geImedikçe, hiçbir zaman iki kaIbi birIeştiremezsiniz.

iIeriye uIaşman için bgeri gitmeyi öğrenmeIisin. en iIeri sıçrayışIar, iki adım geriden başIar.

En mükemmeI kadın, çocukIarına babaIarının yokIuğunda baba oIabiIecek kadındır.

Dostça gönüI aImaIar kibirle verilen bizi küçüIten, göz aIıcı armağanIardan bin kat daha değerIidir.

Paranı yitirdin, hiçbir şey yitirmedin. ÇaIışır kazanırsın. Onurunu yitirdin, çok şey yitirdin. Ama çaIışıp kazanabiIirsin. Fakat umudunu yitirirsen, hayattaki herşeyini yitirirsin.

Hür oImadığı haIde kendisini hür sananIar kadar köIe yoktur.

AkıIsızIar hırsızIarın en zararIıIarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çaIarIar.

Samimi oImayı vaadedebiIirim, tarafsız oImayı asIa.

Bir insanın uIaşabiIeceği en yüksek düzey, kendi inanç ve düşünceIerinin biIincine varmak, kendi kendini tanımaktır.

İnsanIarın ne kadar kötü oIduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıkIarını görünce hayretIer içinde kaIıyorum.

Dünya büyük ve zengindir yaşam da çeşitIidir insan her zaman şiir çıkarma fırsatını buIabiIir.

her şiirin maddesi gerçek oImaIıdır. Hiçbir şeye dayanmayan bir şiirin iyi oIacağını sanmıyorum.

Her su oIan yerde kurbağa yoktur, ama kurbağa sesi oIan yerde su vardı.

AtaIarından sana kaIanı hak etmeye bak! Yoksa senin oImazIar.

TutkuIarımız; ya birer kusur ya da birer erdemin şiddet haIIeridir. TutkuIar itiraf ediIdikIerinde şiddetIeri artar, hem de yatışırIar.

SevdikIerimize söyIeyip söyIemedikIerimiz arasında buIunacak orta yoI, beIki de başka hiçbir aIanda bu kadar arzu ediIir bir şey değiIdir.

GüIün dikeni var diye üzüIeceğine, dikenin gülü var diye sevin.

EIinde hava, ışık ve dost sevgisi kaIdıysa üzüntü çekme.

Biz kadınIarı oIdukIarı haIiyIe seviyoruz. KadınIar ise oImayı vaat ettiğimiz haIimizi seviyor.

Adettir; babanın topIadığını oğIu saçar.

YaInızIığa yeniImemek için, sık sık hayaIIer kuruIur; ama asIında neyin hayaIini kurarsan kur, yaInızIık her hayaIin sonudur.

GüImeye zaman ayırın, ruhunuzun müziği budur.. Sevmeye zaman ayırın, güçIü oImanın kaynağı budur.

Yardıma çağırdığım şey acıIardır.çünkü onIar dosttur ve iyi öğütIer verirIer.

GeIeceğe bakmayı severiz çünkü önümüzde şekiIsizce uçuşmakta oIan oIayIara diIediğimiz gibi şekiI vermek isteriz.

Ancak az şey biIdiğimiz zaman biIgimizden emin oIabiIiriz. Kuşku,biIgi arttıkça artar.

Hiç kimse, koIIarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve bir kaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygı değer değiIdir.

En iyi devIet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi öğretendir.

İnsan kendini hiçbir yerde, karıncaIar gibi kaynaşan kaIabaIığı yarıp geçtiği zamanki kadar yaInız hissedemez.

Eskiden derdim ki; insanın başına geIen en kötü şey, yapayaInız kaImasıdır ’öğrendim ki; hayatta en kötü şey: yapayaInız hissetmeye neden oIan insanIarIa yaşamakdır.

YanIışIıkIar denizine gömüIdüğü haIde, umutIa bekIeyebiIen insan ne taIihIidir.

Etrafınıza bakmaya zaman ayırın, günIer benciIIiğinize yetmeyecek kadar kısadır.

İnanç, yaşamın gücüdür. İnsanIarı birIeştiren duyguIar, ayıran ise fikirIerdir.

kusurIar bir insanın var oIuşu için gerekIidir.

İyiIik, insanIarı birbirine bağIayan aItın zincirdir.

MaIını kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.

DeIiIer ve akıIIıIar aynı derecede zararsızdırIar. YaInız yarı deIiIerIe yarı akıIIıIar çok tehIikeIidir.

Dünya bir hapishanedir.

İnsan, babasına borçIu oIduğu saygıyı ancak baba oIduğu zaman duyar.

MezardakiIerin pişman oIdukIarı şeyIer için, dünyadakiIer birbirIerini yiyorIar!

Dünyada şunu farketmek hiç de güç değiI;insan başkaIarının eksikIikIerini göz önüne getiripte, bunIarı rahatça yermeye koyuIunca,kendi suçIarından kendini arınmış hissediyor.

KirazIarın ve dutIarın tadını çocukIar ve serçeIerden sor.

Kaynak meşhursözler.com


Antoine de Saint Exupery Sözleri


Keşke herkesin ömrü, vicdanı kadar olsa.

Sevmek, birbirine bakmak değildir aslında. Birlikte aynı yöne bakabilmektir.

Çölü güzelleştiren şey bir yerlerde bir pınar saklıyor olmasıdır.

En iyi yüreğiyle görebilir insan. Gözler asıl görülmesi gerekeni görmez.

Kendine alıştırdığın, emek harcadığın şeyden sonsuza dek sorumlu olursun.

Kendini beğenmiş kişiler övgüden başka bir şeye kulak vermezler.

Senin gülünün diğerlerinden daha önemli olmasını sağlayan şey, ona ayırdığın vakittir.

Mumun kalınlığı o kadar önem taşımaz Değerini aleviyle ölçerim.

Çölü güzel yapan şey bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır.

Dünyayı yerinden oynatan insan ruhudur.

Evren bize kendi hakkımızda bütün kitapların öğrettiğinden daha fazlasını öğretir. Çünkü direnir bize.

İnsan engelle boy ölçüştüğü zaman tanır kendini.

Mükemmelliğe, yazıya eklenecek hiçbir şey kalmadığında değil, yazıdan çıkarılacak hiçbir şey kalmadığında ulaşılır.

Dünyadaki insanlar bir bahçede beş bin gül yetiştiriyorlar, yine de aradıklarını bulamıyorlar.

aranılan tek bir gülde bir damla suda bulunabilir. Ama kördür gözler, insan gerçeği ancak yüreği ile görebilir. Asıl görülmesi gerekeni gözler göremez.

İnsanların bir şey öğrenecek vakitleri yo. Her şeyi satıcıdan hazır alıyorlar. Ama dost satan bir satıcı olmadığından, insanların dostları yok artık.

Aşk, karşılıklı birbirlerinin gözüne bakmak değil, el ele verip iaynı noktaya bakmak ve el ele o noktaya ilerlemektir.

Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur.

Gerçek aşk , karşılık olarak beklemediğin yerde başlar .

Ona ayırdığın zamandır senin gülünü değerli yapan.

Kelebeklerle tanışmak istiyorsan iki üç tırtıla katlanmak zorundasın.

İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez.

Kaynak orjinalsözler.com

Robin Sharma Sözleri


Çok küçük şeyler bile fark yaratabilir.

Bir düşünce eker bir eylem biçersin. Bir eylemden alışkanlık biçersin. Bir alışkanlık eker karakter biçersin. Bir karakter eker kaderini biçersin.

Geçmişinin esiri olmayı bırak. Geleceğin mimarı ol.

Arkadaşlar yaşama espri, heyecan ve güzellik katar. Eski bir arkadaşla karnına ağrı girecek kadar gülmekten daha çok canlılık veren bir şey yoktur. Kendini üstün görmeye başladığında arkadaşların seni alçak gönüllü yapar. Kendini fazla ciddiye aldığında arkadaşların seni güldürür. Yaşam karşına küçük engellerinden birini çıkardığında ve işler göründüğünden kötü gittiğinde iyi arkadaşların yardım için oradadır.

Arkadaşlar yaşama espri, heyecan ve güzellik katar.

Eski bir arkadaşla karnına ağrı girecek kadar gülmekten daha çok canlılık veren bir şey yoktur.

Kendini üstün görmeye başladığında arkadaşların seni alçak gönüllü yapar. Kendini fazla ciddiye aldığında arkadaşların seni güldürür.

Yaşam karşına küçük engellerinden birini çıkardığında ve işler göründüğünden kötü gittiğinde iyi arkadaşların yardım için oradadır.

Yaşamımızı öyle geçirmeliyiz ki öldüğümüzde biz mutlu iken dünya ağlamalı.

Her şey olup bittiğinde, ne kazandıysan kazan, kaç yazlık evin olursa olsun, garajında kaç otomobil beklerse beklesin, yaşam kaliten yaşama yaptığın katkıyla belirlenecektir.

Yaşayan hiç bir şey kendi başına, sadece kendisi için yaşamaz.

Ellerimizden kum taneleri gibi akıp giden zaman asla geri gelmez. Zamanı erken yaşlarda akıllıca kullananlar zengin, üretken ve doyuma ulaştıkları bir yaşamla ödüllendirilir.

Yaşamda komik olan gerçekten neyi istediğini ve bunu nasıl elde edeceğini anladığında çok geç olmuştur. ‘Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse’ deyişi o kadar doğru ki.

Zihin kalene sinsice girip yerleşmiş zayıf düşüncelere karşı savaş. onlar istenmediklerini anlayacak ve hoş karşılanmayan konuklar gibi kaleyi terk edecektir.

Zihnini umut ile doldurduğunda umut dolu olursun. Zihnini nezaket ile doldurursan, nazik olursun. Zihnini cesaret ile doldurursan, cesur olursun. Kelimeler güçlüdür. Evren cesur olanın yanındadır…

Asla müziğin gücünü unutma. Her gün müzikle zaman geçir. Bu işe giderken arabada yumuşak bir müzik dinlemek bile olabilir. Kendini üzgün ve yorgun hissettiğinde müzik dinle. Bu en iyi motive edici eylem

Aklın evrenin en büyük harikasıdır ve bedenin seni afallatabilecek ustalıkları gerçekleştirme becerisine sahiptir.

Yaşamındaki sınırlar yalnızca senin belirlediklerindir.

Cesaret kendinle yarışmana olanak tanır. istediğini yapabilmeni sağlar, çünkü bunun doğru olduğunu bilirsin. Cesaret sana, başarısız olduğun yerde vazgeçmeme iradesi kazandırır.

yaşamda ulaştığın cesaret mucizelere olanak sağlar. kendilerini kontrol etmede usta olanlar büyük bir cesarete sahiptir.

Dizginlenmemiş bir coşku ile yaşamanın önemini hiçbir zaman unutma. Tüm canlı varlıklardaki özel güzellikleri görmeyi ihmal etme.

Bugün ve şu an bize verilmiş bir hediyedir. Amaçlarına odaklanmaya devam et. Evren geri kalan her şeyi halledecektir.

Kendinize güvenin. Tüm ömrünüz boyunca sürmekten haz duyacağınız bir yaşam biçimi yaratın.

Olasılığın küçücük, gizli kıvılcımlarını körükleyip başarı alevlerine dönüştürerek kendi potansiyelinizi maksimum şekilde kullanın.

Yaşam kalitenizi, düşüncelerinizin kalitesi belirler.

gülün yaşama çok benzer yolunda ilerlerken dikenlerle karşılaşacaksın güvencin varsa düşlerine inanıyorsan dikenleri aşarak çiçeğin görkemli güzelliğine ulaşacaksın


Yaşamda hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır. Olumsuz deneyim diye bir şey yoktur, yalnızca bilgelik yolunda olgunlaşmak, Öğrenmek ilerlemek için fırsatlar vardır.

Güçlükten güç doğar. Acı bile mükemmel bir öğretmendir.

Yaşamında başına ne gelirse gelsin buna vereceğin yanıtı seçme kapasitesine sahipsin. Her koşulda pozitifibgeliştirirsen yaşam kaliten en yüksek düzeyine ulaşacaktır.

Bu dünyadaki en keyifli, dinamik insanlar donanım açısından senden ve benden farklı değiller. Hepimiz etten ve kemikten ibaretiz. Hepimiz aynı evrensel kaynaktan geliyoruz.

varolmak dışında bir şeyler yapanlar, insani potansiyellerinin ateşini canlı tutanlar ve yaşam dansının zevkini çıkaranlar sıradan yaşamları olan bizlerden farklı şeyler yapıyorlar. Yaptıklarının en önemlisi, dünyada pozitif yaklaşım benimsemektir

insan fiziksel, entelektüel veya ahlaki açıdan varlıklarının çok azını kapsayan dar bir çemberde yaşar. Hepimiz hayal etmediğimiz şeyleri çekip çıkarabileceğimiz yaşam sarnıçlarına sahibiz.

Ben yaşam sanatçısıyım benim eserim yaşamımdır.

Büyük hayalperestlerin düşleri asla gerçekleşmez, onlar her zaman daha fazlasını ister.


inandığımız ve aşılamaz bir kazanma azmimiz olduğu sürece zafer bizden esirgenmeyecektir.

Mutluluğun sırrı basittir: Gerçekten sevdiğiniz şeyi bulun tüm enerjinizi onu gerçekleştirmeye yöneltin. Bunu yaptığınızda yaşamınız zenginleşir ve arzularınız kolayca ve fazlasıyla gerçekleşir.

Büyük bir amaçtan, sıradışı bir fikirden etkilendiğinizde tüm düşünceleriniz zincirlerini koparır; zihniniz sınırlarını aşar, bilinciniz genişler ve kendinizi yeni, mükemmel bir dünyada bulursunuz.

Dünyadaki en mutlu, en sağlıklı ve hoşnut insanların kimler olduğunu araştırırsan, her birinin tutkularını keşfetmiş ve günlerini bununla uğraşarak geçiren kişiler olduğunu göreceksin.

Sana gül veren elde hep biraz güzel koku kalır.

başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için çalışırsan kendi yaşamını da iyileştirirsin.

Yaşamın, seçimlerden ibaret olduğunu düşündüm. Birinin kaderi seçimlerle belirleniyor ve ben seçimin doğru olduğunu hissettim.

Biliyordum ki yaşamım asla aynı olmayacak harika, mucizevi şeyler yaşayacağım. Bu olağanüstü bir uyanış.

Dostum, yaşamını iyileştirmek için zaman olmadığını söylemek benzin için durmaya zamanın olmadığını arabayı sürmekle meşgul olduğunu söylemek gibi bir şey. Bu seni yolda bırakacaktır.

Asla başarı uğruna mutluluğunu feda etme. Kendi mutluluğun ve doyumun için önemli olan şeyleri yarına erteleme. Bugün dolu, dolu yaşama günüdür, piyangodan para çıktığı ve ya emekli olduğun gün değildir. Asla yaşamını erteleme.

Evin ne kadar büyük, araban ne kadar gösterişli olursa olsun yaşamının sonunda yanında götüreceğin sadece vicdanındır.

Her şey olup bittiğinde, ne kazandıysan kazan, kaç yazlık evin olursa olsun, garajında kaç otomobil beklerse beklesin, yaşam kaliten yaşama yaptığın katkıyla belirlenecektir.

Yaşamda küçük şeylere hayır deme cesaretine sahip olmak büyük şeylere evet deme gücü verecektir.

Yaşamda komik olan; çoğu kimse gerçekten neyi istediğini ve bunu nasıl elde edeceğini anladığında artık çok geç olmuştur.


Kaynak negüzelsözler.com

Mahatma Gandhi Sözleri

Bencilliğin gözü perdelidir.

Sevginin olduğu yerde hayat vardır.

Bir insan, yaptıklarının toplamıdır.

Gelecek bugün ne yaptığına bağlıdır…

Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür…

Sıkılmış yumruklara el sıkışamazsınız…

Adaletsizliği adaletle yıkmak gerekir…

Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin.

Dünyada görmek istediğiniz ne ise o olun.

Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir…

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur…

İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki.

Altın prangalar demir olanlardan çok daha kötüdür.

Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur!

Bu dünyada kabul ettiğim tek şey içerdeki ‘sakin ufak ses’tir.

Göz göze, diş dişe düşüncesi bütün dünyayı kör edecek…

Kimseye kirli ayaklarıyla beynimde gezme fırsatı vermem…

Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun.

Hakikat, bir taş kadar sert bir gonca kadar da yumuşaktır.

Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.

Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır…

Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.

Toprak kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir…

Düzenli, temiz ve şerefli olmak için paraya ihtiyacımız yoktur…

Özgürlük hiç bir zaman “her istediğini yapma izni” anlamı taşımamıştır.

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız.

Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.

Siz yolunuza bakın, böyle yaparsınız hedefe kendiliğinizden varırsınız…

Gandhiye Batı uygarlığı sorulunca şu yanıtı verir Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda yenilirler. Yemin ederim dünyanın bütün toprakları tek bir insanın kanını akıtmaya değmez…

İhtirasları alt etmek, silah gücüyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir…

Siz kendi saygınızı kendiniz teslim etmedikçe kimse sizin saygınızı zorla alamaz…

Sayısal çoğunluk önemli değildir, yanında Allah olan kişi zaten çoğunluk demektir.

Her gece uykuya daldığımda ölüyorum, ve her sabah uyandığımda tekrardan uyanıyorum…

Uğruna ölebileceğim bir çok davam var, fakat uğruna öldürebileceğim hiç bir davam yok.

Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışırlar.

Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zapt etmekten de zordur.

Yanlışı savunup kalabalıkları arkama katmaktansa, doğruyu savunup yalnız kalırım daha iyi…

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil.

Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir.

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal

Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra seninle dövüşürler, ve sonra sen kazanırsın…

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür.

Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, Tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.

Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır.

Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür.

İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz; yaşam bölünmez bir bütündür.

Her sabah kalktığımda kendime şöyle bir söz veririm; dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım…

Öfke bir asittir; durduğu kaba verdiği zarar, döküldüğü herhangi bir şeye verdiği zarardan daha fazla olabilir.

Propagandası çok yapıldı diye bir yanlış gerçeğe dönüşmez, kimse farkında değildir diye bir gerçek yanlışa dönüşmez…   

Bir millet uyuyorsa uyandırmak kolaydır. Ama uyumuyor uyuyor gibi yapıyorsa ne yapsanız nafile asla kaldıramazsınız…

Bu çağın gereği ortak bir din değil, çeşitli diller arasında yaşayan insanların sevgi ve hoşgörülü şekilde yaşamasıdır…

Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?

Birisinin buyruğu altında olmak her zaman özgürlük özlemini doğurur. Bunun içindir ki sömürgecilik kendi mezarını kendisi kazar…

Peygamberin hayatını anlatan kitabın ikinci cildini bitirdiğimde, bu muazzam hayata dair daha fazla okunacak bir şeyin olmayışına üzüldüm…

Birleşik Krallık’ın kalkınması için dünyanın kaynaklarının yarısını tükettiniz, Hindistan’ın aynı düzeye gelebilmesi için kaç dünya gerekir?

Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarf etseniz, nafiledir.

Bizi yok edecek insanlar şunlardır; ilkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan yoksun iş dünyası, ve insan sevgisini yok etmiş bilim…


Kaynak pekgüzelsözler.com

Nelson Mandela Sözleri

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

Mücadele benim hayatımdır.

bizi korkutan ışık değil içimizdeki karanlıktır.

Din dünyadaki en önemli kuvvetlerden biridir.

Arkadan önderlik edin bırakın diğerleri önde olduklarını sansınlar.

Yoksulluğu bitirmek hayır işi değildir. Bir adalettir.

Eğer içinizdeki ışığı dışarı çıkarabilirseniz çevrenizdekiler bunu görecektir.

Ben komünist değilim ama bizi onlardan başka da anlayan olmadı.

Hayatta karşılaşacağınız zorluklar bazen sadece mola vermeniz için başınıza gelir.

Bir lider bir çoban gibidir. Sürüsünü uçuruma doğru yürütmemelidir.

Gelecek için umut taşımak birilerine patronluk taslamaktan daha iyi bir örnek olmanızı sağlar.

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.

İnsanlar iyi veya kötü şeyler yaşayabilir. Ancak yaşadıklarının üstesinden gelmenizi sağlayan zamandır.

Bir insanla iletişim kurmak istiyorsanız kendi bildiğiniz dili değil onun anladığı dili konuşmalısınız.

Hiç kimse derisinin rengi dini ve düşünceleri sebebiyle dışlanamaz. Bu sebeplerden dolayı birine nefret beslememelisiniz.

En derin korkumuz yetersiz olmamızdır. Ve en derin korkumuz ölçüsüzce güçlü olmamız olmalıdır.

Hayatta önemi olan sadece yaşamış olmak değildir. Başkalarının hayatlarında yarattığımız fark yaşadığımız hayatın değerini gösterir.

İyi bir lider her iki tarafa da yakın olmak zorundadır. Kibirli yüzeysel ve bilgisiz liderler yönetim konusunda başarısız olurlar.

Özgür olmak birinin zincirlerini kırması değildir başkalarının özgürlüğünü artırmak ve başkalarının özgürlüğüne saygı duyacak şekilde yaşamaktır.

Ben özgürlük için uzun bir yol yürüdüm ama hiç pes etmedim. Büyük bir tepeye tırmandıktan sonra fark ettim ki daha tırmanacak çok tepe var.

Ben beyazların tahakkümüne karşı savaştım siyahların tahakkümüne karşı savaştım demokratik ve özgür toplum fikrini öğütledim bunun için ve bunu başarmak için yaşadım bunun için ölmeye hazırım.

İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. eğer onlara nefret öğretiliyorsa sevgi de öğretilebilir. sevgi insan kalbine nefrete kıyasla çok daha doğal gelir.


Kaynak tilqi.com

Napolyon Sözleri


Ölüm hiçbir şeydir, ama mağlup ve şerefsiz yaşamak her gün ölmektir.

Dünya çok acı çekiyor.Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden.

Fırsat olmadan yetenek hiçbir şeydir.

Düşmanınız hata yaparken araya girmeyin.

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.

Lider umut dağıtandır.

Bir asker bir parça renkli kurdele için uzunca süre özveriyle savaşır.


Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz.


Savaşta ahlak olmaz

Asker olmak, sonra asker olmak, yine de asker olmak gerek.

Askerlerim çocuklarımdır.

Askerler! Tarih size bakıyor.

Askerliğin ilk sıfatı yorgunluğa tahammüldeki sebattır; cesaret ancak ikinci sıfatıdır.


Bir komutan ne galiplere ne de mağluplara dinlenecek kadar vakit bırakmalıdır.

İyi bir asker, her zaman en kötü ihtimalleri düşünmelidir.

Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkumdur; bu askerlik sanatının bir aksiyonudur.

En iyi asker çarpışmadan ziyade yürümesini bilendir.

Emir vermek kadar kolay bir şey yoktur. Önemli olan, verilen emrin yerine getirilmesini sağlayabilmektir.

En büyük general, en az yanlış yapandır.


Aşk; İşsiz güçsüz adamların işi.

Aşka karşı kazanılabilecek tek zafer kaçıştır.

Bir ordu itaat eden bir millettir.

Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir.

Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır.

Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır.


Bir tek düşmanla sık sık dövüşmemelisin, yoksa ona bütün savaş sanatını öğretirsin...

Kaybettiğimiz her saat, düşman için kazançtır.

Düşmanınız hata yaptığında sakın onu durdurmayın.

Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak.

Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir.

Savaşarak ölmek kahramanların, intihar etmek korkakların imtiyazıdır.

Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir.

Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler.

Zafer; savaşta kovalayan, aşkta ise kaçan erkeğindir.

Savaşa ait kitaplar kütüphanemin en güzel eserleridir. Yorgunluğumu gidermeye çalıştığım ve bana en çok zevk veren kitaplardır.

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.

Harp benim elimde anarşinin taban tabana zıddı bir şey olmuştur.


Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder.

Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister.

Akıl ve zekanın ne olduğunu çok araştırdım. Nihatet bunun düşünceli cür'etten başka bir şey olmadığını anladım.

Alkış, oy değildir.

Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın.

Aslında büyük bir soru yerinde durmaktadır: Kim İstanbul'u elinde tutacaktır.


Az bilgisi olup çok konuşan, parası olmayıp çok harcayana benzer.

Bağnazlığı kökünden yok etmek için uyutmak gerekir.

Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.

Bana Türklerden kurulu bir ordu verin dünyayı rehin alayım.

Barış demekle dünyada barış olmaz.

Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür.

ihtiyaç, kanunların başında, halkın refah düzeyi de adaletin başında gelir.

Beni sevmenizi değil, bana canla başla hizmet etmenizi istiyorum.

Benim asaletim benimle başlar. Çocuklarımın, benden alacakları asaletle satacakları çalım ise hiçbir zaman benimki kadar haşmetli olmayacaktır.

Beyinsizlik sadece politika mesleğinde özür sayılmaz.

Bir filozofu hiçbir şey yapmak mümkün değildir.

Bir kral felaketin altında inlememelidir.

Bir toplumun gelişmesini görmek için, önce o toplumdaki kadınlara bakınız.

Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.

Büyük eylemler hiçbir zaman rastlantının ve talihin eseri değildir; her zaman tertip işidir.

Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.

Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkansızdır, çünkü her şeyi imkansız zannederler.

Devlet yalnız mahmuzlarla ve çizmelerle yönetilir.

Diplomat iyi giyinmiş bir polis kuvvetidir.

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.

Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.

En büyük suç umutsuzluktur.

En büyük tehlike zaferin eşiğinde durur.

En iyi lider, en iyi umut taciridir.

En kısa yol bilinen yoldur.

En korkulacak an zafer anıdır.

En tahammül edilmez zorbalık, küçük adamlarınkidir.

En tehlikeli danışman onurdur.

Erdem en ağır topun yanındadır.

Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.

Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar.

Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum.

Güç ortaya çıkınca kanunlar zayıflar.

Günah çıkarmanın en kestirme yolu intihar etmektir. Zaten intihar da itirafın ta kendisidir.

Güzel bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür. Birincisi pırlanta, ikincisi de hazinedir.

Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer.

Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para.

Hayata olan bağlılık kesildikçe ölüm gelir.

Hayatın iniş ve çıkışlarından, erkeklerin sıkıntılarını azaltmak için kadınlara büyük işi düşer.

Her işte başarılı oldum çünkü bunu istiyordum. Hiçbir zaman tereddüt etmedim. Bu da bana diğer insanlara oranla üstünlük sağladı.

Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstünden gelebilir.

Her zafer zafer değildir, her yenilgi de yenilgi değildir.

Her zaferden sonra pişmanlık duyulur. Pişmanlık duyulmayan tek zafer cehaleti yenmektir.

Herkesi dinlerim ama kendi doğru bildiğimi yaparım.

İdare işinde tecrübe herşeydir.

İhtilallerde iki çeşit insan vardır: İhtilali yapanlar ve ihtilalden çıkar sağlayanlar.

İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.

İmkansız. Bu sözcük Fransızca değil.

İmkansızlık yalnız sersemlerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir.

İnsan hiçbir zaman nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar yükselemez.

İnsan olgunlaşması için mutlaka acılarla yoğrulması gerekir. Çünkü o hem taş, hem heykeltraştır.

İnsan sabır ve dayanıklılığı ile vebayı bile yener.

İnsan üniformasının adamı olur.

İnsanı yaralayan tek şey gerçektir.

İnsanı yükselten iki şey vardır: Korku ve merak.

İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.

İnsanın en büyük sanatı zamandır.

İnsanın evi gönlünün bağlı olduğu yerdir.

İnsanın kendisinin değil iyi günlerinin dostları vardır.

İnsanlar hayalleriyle idare edilirler.

İnsanlar rakamlar gibidir; ancak durumlarına göre kıymet alırlar.

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması.

hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır.

Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.

İyi bir ziraate dayanan maliye asla yıkılmaz.

Kazandıklarımın hepsini cesaretime ve çalışkanlığıma borçluyum.

Kendimden başka hiç kimse düşüşümden sorumlu değildir. Ben, kendimin en büyük düşmanı, felaketli kaderimin nedeniyim.

Kirli çamaşırlar aile içinde yıkanmalıdır.

Konuşmalarıyla dalkavukluk yapan insan iftira atmaktan da çekinmez.

Makam hırsı, insanların başlıca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakatını göstermeye çalışır; en yüksek dereceye vardıktan sonra da, rahattan başka bir şey düşünülemez.

Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş.

Milletsiz taht, bir parça kadifeyle örtülmüş dört tahta parçasından başka bir şey değildir.

Mutluluğa asla inanmam.

Mutsuzluk dehanın ebesidir.

Mümkünse çok düşün, düşündüğünü yap

Onur, hükümdarlar için, bir ahlak vergisi gibidir.

Ölümle sürgüne tek başına gidilir.

Ölümü düşündüğünüz vakit, çaresiziz demektir.

Önüne geçilmez harpler daima haklı olan harplerdir.


Politika para yerine insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur.

Seninle aynı fikirde olmadıklarını söyleyenlerden korkma, seninle aynı fikirde olmayıpta bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan kork.

Sık sık ceza vermeyiniz, ama verdiğiniz zaman ağır ceza veriniz.

Siyaset kılıcı yener.

Siyasi çıkarıma denk düşüyorsa, hiç korkmam, korkaklık edemem.

Sizin asaletiniz sizinle birlikte toprak olacak, ancak benim asaletim benimle birlikte başlıyor.

Taht nedir? Altınla süslenip üstüne kadife örtülmüş bir tahta parçası... Devlet, benim.

Talihi olanın horozu da yumurtlar.

Talih, bir orospudur.

Tarih, üzerinde herkesin anlaştığı bir yalandır.

Tek korktuğum düşman doğadır.

Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur.

Üstün insan kimsenin yolu üstünde değildir.

Vatanını kurtaran insan hiçbir kanunu çiğnemiş sayılmaz.

Vücudu dinlendirmenin en doğru yolu, aklı dinlendirmektir.

Yalnız yıldırım toptan güçlüdür.

Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir. Ahmakları öfkelendirir.

Yaşadığım sürece çalışırım, çalışamadığım an ise ölmüş sayılırım.

Yaşayarak öğrenmek, bedeli en yüksek öğrenme biçimidir.

Yenile yenile yenmesini öğrendim.

Yükselmek ile gülünç düşmek arasında ancak tek bir adım vardır.

Zafer, iradededir.

Ölüm hiçbir şeydir, ama mağlup ve şerefsiz yaşamak her gün ölmektir.


Kaynak sevilensözler.com

Timurtaş Uçar ile ilgili sözler

48 yaşıma girdim, 48. Mahkemeyi aştım. 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı, anamızı ağlattılar.

Müslüman’ın siyaseti kur’an dır.

Bismillah deyip genelev açıyor deyyus oğlu deyyus.


dünyada ne kadar hırsız, pezevenk varsa laiktir.

İslam’ın düşmanı gazeteciler, yarın mahşer günü görüşürüz sizinle, yarın hz. Muhammed’in önünde görüşürüz sizinle….

24 saat şarap içen adam la ilahe illallah dermi lan hayvanoğlu hayvan.

Hem kahrolsun şeriat diyorlar hem de o pislik cenazelerini camiye getiriyorlar, hem çağdışı diyeceksin hem cesedini çağdışı dediğin camisine getirecek...

Kime uyuyor bunlar? belli ki allah'a uymuyor, avrupalı modacıyı allah kabul etmiş onlara uyuyor... Senin allah'ın avrupa mı? senin allah'ın amerikamı?...

3 kilo ağırlındaki yorganı kaldıramayıpta sabah namazına kalkmayan hayvan cihat edemez.


Bacağına geçirdiği kot pantolonuyla sokakta dolaşan kadınların arasında hangisi müslümanın, hangisi yahudi'nin karısı veya kızı belli oluyor mu,


Sokaktaki kadınlar neyi arıyorlar?? vallahi bunun tek cevabı var, nefsinin arzusunu arıyorlar, şehvet arıyorlar. Kadınlar sokağa çıkarken adeta vitrin...

Karısını çıplak gezdiren adam vallahi deyyustur billahi deyyustur.

Fatih'im, ulubatlı hasan'ım mezarından bugün başını kaldırıp bir bakıverse "istanbul kafir olmuş" diyecektir! tanımayacaktır!


"12 eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan geldi. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. 'niye ayet okudum


Okudum; okuduğumu yol yol dokudum. Gördüm; gördüğümü lif lif ördüm. Duydum; duyduğumun en güzeline uydum. Sonra, demet demet topladım, yazdım, yazdım....
26-08-2018 11:38 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,235
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #53
RE: Altın öğütler
Kaynak yenişafak.com

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Malazgirt mesajı

Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde Twitter hesabından büyük komutan Alparslan'ı ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eddi "Malazgirt ruhu ayakta oldukça ülkemizi hiç kimse alıkoyamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır, ne sonramız. Biz, Malazgirt’te nasıl bir millet olduğumuzu cümle âleme ilan ettik.

Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır ne Afrika, ne Orta Asya kalır ne Balkanlar ne de Kafkasya”

Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkarsa bu topraklar tehlikeye maruz kalır. En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi gelirler.

İçerimizdeki gafiller sanıyorlar mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslâm meselesidir.

Bizlere bu güzel yurdu vatan olarak bırakan Sultan Alparslan ve ordusundaki tüm kahramanlara, asırlar boyunca aynı yoldan giden nice gazilere ve şehitlere şükranlarımızı sunuyorum”

Fetih zulme karşı başkaldırı, toprakların ve toplumların adalet, hakkaniyet, iman ve cesaret mayasıyla harmanlanmasıdır

“Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz, gönüllerin fethidir.

Gittiğimiz her yere, gönüllerden girdiğimiz içindir ki kaç asır geçerse geçsin varlığımız, izimiz, hatırımız tüm canlılığıyla devam ediyor.

Mekke’nin fethiyle başladığımız zaferler silsilesini Kudüs’te ve nice beldeyle ve nihayet Malazgirt’in giriş kapısı Anadolu ile sürdürdük.

Malazgirt’te kazandığımız zafer, bizi Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır.

Malazgirt demek, Mekke ve Kudüs demektir; Bursa demektir, Edirne demektir, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız.”

“Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmakla kalmadık. Biz Malazgirt’te aynı zamanda millet olduğumuzu hem de nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik.

Malazgirt’i nasıl bir millet haline gelerek zafere dönüştürdüysek Haçlı Seferleri’nin de Moğol istilasının da dört bir yandan uğradığımız tüm saldırıların da üstesinden aynı hissiyatla geldik.

Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimiz de kaybederiz.

Maziden atiye uzanan büyük mirasa çok iyi sahip çıkın. Mekke’ye, Medine’ye sahip çıkın. Bu mübarek topraklara namusunuz gözüyle bakın. Kudüs’e sahip çıkın.

Selçuklu’ya Osmanlı’ya sahip çıkın. Osmanlı başkentlerine, Evladı Fatihan olan Balkanlara sahip çıkın. Kurtuluş savaşımıza ve cumhuriyetimize çok iyi sahip çıkın.

15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu hadiseyi asla unutmayın unutturmayın. Siz bu ülkenin bu ümmetin ve tüm insanlığın umudusunuz.”


“Anadolu, insanlığın geleceğinin kilit taşıdır.

Büyük liderler Anadolu’ya sahip çıkmak istemiştir. Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal gençlikle beraber yedi düvele karşı savaştılar ve ‘Çanakkale geçilmez’ dediler. Nice şehitler verildi.

Ülkemizin yaşadığı sıkıntıların Perde gerisindeki senaryoların arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir bent yıkılırsa ne Orta Doğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır.

Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan tüm coğrafyalar tehlikeye maruz kalır. En ufak zaafta üzerimize leş kargaları gibi gelecekler

mesele Türkiye Mesele İslam meselesidir.

Ahlat ve Malazgirt yanında Adilcevaz, Erciş, Van, Cavaş ve Tatvan ile Van Gölü Havzası tarihimizin en kıymetli emanetlerindendir.

Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Arap’ı ile ve diğer kökenden insanlarıyla milletimizin tüm farklı renklerini birliğini beraberliğini her bakımdan korumalı gözetmeliyiz.Bahçeli Malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi

MHP lideri Bahçeli, “Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız.

947 yıldır üzerimize geliyorlar. Düşmandan kaçmayız, dövizden korkmayız. Taarruz ruhu Türk milletinin sinesinde hâlâ kor gibi yanmaktadır”

Malazgirt Zaferinde “Anadolu’nun fethiyle ezilen Bizans ruhu şimdi ülkeden ülkeye geçiyor. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir. ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilkaynağı Bizans tahrikidir” dedi.


MHP lideri Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. Yılı etkinliklerinde konuştu. Bahçeli, 'Malazgirt Zaferi, tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi' dedi.

Bahçeli, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara karşı sert bir mesaj vererek "Düşmandan kaçmayız dövizden korkmayız. Taarruz ruhu Türk milletinin sinesinde kor gibi yanmaktadır. Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır" dedi.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Malazgirt zaferi İstanbul fethinin mutlak habercisi Türkiye cumhuriyetinin muhkem harcıdır. Malazgirt’te sadece vatan kazanmadık Anadolu’da parlak bir istikbal kazandık.

Malazgirt Zaferi, askeri başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, vicdanın, insaniyet hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür.

"Düşmandan kaçmayız dövizden korkmayız"

Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız.

Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.

Düşmandan kaçmayız dövizden korkmayız. Taarruz ruhu Türk milletinin sinesinde kor gibi yanmaktadır. Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır

1071 Malazgirt Zaferinde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilmeyen varsa ikazen söyleyeyim, taarruz ruhu, Türk milletinin sinesinde hala kor gibi yanmakta, Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır" dedi.

Malazgirt Ovası'nda iki ayrı dünya iki ayrı medeniyet iki ayrı hedef karşı karşıya geldi ovada ADIMIZI CİHANA DUYURDUK

"Malazgirt, haç ile hilalin çatışmasına, hak ile batılın çarpışmasına sahne oldu.

Malazgirt Zaferi, tarihin rotasını değiştirdi. Anadolu, prangalarından kurtarıldı.

Malazgirt, İstanbul'un fethinin mutlak bir habercisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin muhkem bir harcıdır.

Aziz ecdadımız Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071 Cuma günü zaferden önce giydiği beyaz elbiseyi kefeni görmüş, şehadeti de muzaffer olmayı da bir saadet kabul etmişti.

Maceracı olmayan atılganlık, gevşekliğe prim vermeyen kararlılık, adım adım gelişen mücadeleci ruhla muzafferlik yeşermiş, Türk milletinin adını ve şanını cihana duyurmuştur." ALPARSLAN YAŞIYOR

Bu topraklara hakim olan Bizans Ortodoks zihniyeti, Malazgirtte yerini Türk-İslam kültürünün azamet ve ahlakına bıraktı. İslam tesis edildi. Şehadet şuuru korkaklığı put gibi devirdi.

Malazgirt'te sadece vatan değil, Anadolu'da parlak bir istikbal, perçinlenmiş bir irade de kazanıldı.

Türk milleti, adaletini, temizliğini, mertliğini Anadolu’yu merkezine alarak Viyana'ya kadar gururla taşıdı.

Sultan Alparslan yaşıyor, aşk ve adanmışlıkla beyaz atına binerek manen aramızda dolaşıyor."

Malazgirt’te Allah Allah nidalarıyla gökkubbeyi çınlatan yiğitler ölmedi, ruhları vatan yaptıkları toprakların üzerinde manevi muhafız olarak bekliyor.

Bizans ölmedi, ne yaparsak yapalım tarihten silinmedi. her fırsatta Bizans fitnesi ete kemiğe bürünüp 947 yıl önceki hezimetin rövanşını almak istiyor.

Zaman geçse de aktörler değişse de Bizans'ın kalıntıları Malazgirt'in intikamını almak için kuyruğa giriyorlar. Mazisi 947 yılı bulan mağlubiyeti hazmedemiyorlar. komplo tezgahlıyorlar.

Asırlardır Türk ve İslam düşmanlarının emelleri bir ve benzerdir."DÖVİZ OYUNU BİZANS YÖNTEMİ

"Su uyusa da düşman uyumuyor. Anadolu'nun fethiyle ezilen Bizans ruhu ülkeden ülkeye vücuttan vücuda kıtalar arası mekik dokuyor.

Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir. Siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir. Döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.

947 yıldır üzerimize geliyorlar. 947 yıldır Türk milletini Anadolu'dan çıkarmanın planını yapıyorlar.
DÜŞMANDAN KAÇMAYIZ

26 Ağustos 1071'de vatan kurmuştuk 851 yıl sonra 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz'la vatan kurtardık. 9,5 asırdır zulme, Haçlılara, barbar emperyalizme direniyor, dik duruyoruz."

"Şark meselesiyle denediler, başaramadılar. 15 Temmuz'da hüsrana uğradılar. Malazgirt’in hesabını görmek isteyenler amaçlarına ulaşamadılar, Allah'ın izniyle yine ulaşamayacaklar.

Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağız.

Bir olursak, diri durursak, beraberliğimize sahip çıkarsak hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir Bizans artığı karşımıza çıkmaya cesaret bile edemeyecektir.

Malazgirt'te yenip İzmir'de denize döktüklerimiz hıyanete teşebbüs eder işgale heveslenirlerse ya istiklal ya ölüm can feda olsun diyerek gereğini seve seve yapacağız.

Meclis Başkanı Yıldırım: Birliğimizi asla bozamayacaklar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt Zaferi'nin 947. Yılı anma etkinliklerinde birliğimizi bozmaya çalışanlar bilsin ki, özümüz sağlamdır bunu bozamayacaklar. Etle tırnak gibi beraberiz dedi

Büyük Türkiye'de ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir."

"Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar.
27-08-2018 02:34 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,235
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #54
RE: Altın öğütler
Kaynak islamveihsan.com

SULTAN ALPARSLAN’IN TARİHE GEÇEN KONUŞMALARI

Alparslan, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’ne bembeyaz elbiseler giydi ve; “Bu benim kefenimdir dedi. kendini cihan şöhretine değil, hâlis bir îman vecdiyle şehîtliğe hazırladı.

“Ya muzaffer olur gâyeme ulaşırım; ya da şehît olarak cennete giderim.

Sizlerden beni tâkip etmeyi tercih edenler, tâkip etsin. Ayrılmayı tercîh edenler, gitsinler Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. bugün ben de Sizlerle birlikte savaşan bir gâzîyim.

Beni tâkip edenler ve nefislerini Allâh’a adayarak şehît olanlar, cennete; sağ kalanlar gâzîliğe kavuşacaktır. Ayrılanları âhirette ateş, dünyâda da rezillik beklemektedir.”

insanlar içinde ancak ihlâs sâhibi olanlar kurtuluşa ereceklerdir. ihlâs sâhipleri dâimâ büyük ve tehlikeli bir imtihan üzeredirler.

işlemiş olduğum hatâ ve kusurlarımdan Allâh Teâlâ’dan af diliyor, tevbe ediyorum. Lâ ilâhe illâllâh Muhammedü’r Resûlullâh!..”

Sultan Muhammed Alparslanın son sözleri Her zaman, Allâhtan yardım isterdim. Dün askerimin çokluğu ordumun büyüklüğünden, dağ titriyor gibi geldi. Kalbimden dünyânın hükümdârıyım,diye geçti. Cenâb-ı Hak aciz kulunu cezâlandırdı
28-08-2018 12:12 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 2,235
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 68
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #55
RE: Altın öğütler
Kaynak sözlervadisi.com

Sultan Alparslan Sözleri

”Size öyle bir vɑtɑn ɑldım ki; ebediyen sizin olɑcɑktır.”

Ben, Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum.

Galip gelirsek arzu ettiğimiz gerçekleşmiş olur, yenilirsek şehid olarak cennete gideriz.

Bugün burada ne emreden sultan ne de emir alan bir asker var; içinizden biri olarak savaşacağım; benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler, istemeyenler geri dönebilirler.

Bir gün nizamülmülk sultan alparslana şikayet edilir Sultan vezirini çağırtıp yazılanlar doğru ise ahlakını güzelleştir değil ise iftira edenleri bağışla onlara öyle işler verki insanları kandırmaya vakit bulamasınlar. cevabını verir

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken askerlerden biri telaşla : 
300 bin kişilik düşman ordusu bize yaklaşıyor der. Sultan Alparslan hiç önemsemez ve der ki Biz de onlara yaklaşıyoruz… 

Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma!

Ya Rabbi! Alp Arslan’ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve askerlerini meleklerin ile kuvvetÎendir! O, Senin rızanı için, canını fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin için cihat yapıyor Sen onu koru ve düşmanÎarını kahret!

Ya muzaffer oÎur gayeme uÎaşırım, ya da şehit oÎarak Cennet’e giderim.

Burada emreden suItan ve emrediIen asker yoktur. Zira bugün ben de sizIerden biriyim, sizIerIe birIikte savaşan bir gaziyim.

ÖÎürsem kefenim, üzerimdeki eIbisemdir  

nefsimi AIIah’a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer oÎmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbaÎ bizimdir

Sultan Alparslanın malazgirt konuşması AIIahım! İslâm sancağını yükseIt hayatIarını Sana kuIIuk için esirgemeyen mücahidIeri yaInız bırakma! Ya Rabbi! AIp ArsIan’ı, ve askerIerini muzaffer kıI meIekIerinle kuvvetIendir! Senin rızan için varIığımı, canımı fedadan sakınmıyor. dinin için cihat yapıyorum Sen koru ve düşmanı kahret
ne kadar az oIursak oIaIım, Bizans ne kadar çok oIursa oIsun MüsIümanIarın minberde dua ettikIeri saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum

Sultan Alparslanın malazgirt konuşması Ya Rabbi! Seni vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor, uğrunda cihad ediyorum. Allahım Niyetim halistir; yardım et Ya muzaffer oÎur gayeme uÎaşırım, ya şehit oÎarak Cennet’e giderim. Burada emreden suItan ve emrediIen asker yoktur. ben sizIerden biriyim, sizIerIe birIikte savaşan bir gaziyim. ÖÎürsem kefenim eIbisemdir nefsimi AIIah’a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer oÎmak da saadettir. Zafer ve istikbaÎ bizimdir
29-08-2018 10:23 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi mail@islamiforum.net adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to mail@islamiforum.net