Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Allah var diyen müslüman olmaz.
Yazar Mesaj
Abdulhamithan Çevrimdışı
Üye
**

Mesajlar: 170
Üyelik Tarihi: Nov 2018
Rep Puanı: 34
Ruh Halim
Ruh Halim
Zararsiz

Takımın:
diger
Mesaj: #51
RE: Allah var diyen müslüman olmaz.
Allah var diyen kafirlerin en meşhurları Deistlerdir bir yaratıcının varlığını kabul ederler ama cennet cehennem şeytan vahiy ve peygamberleri kabul etmezler.Allah var diyen herkes bir çırpıda müslüman olmaz böyle kabul etmek cehalettir ,imanı Allahın kabul yada red edilmesine bağlamak başka şart aramamak son vahyi(Kuran)son Peygamberi(Muhammed sav) Kabul etmeyenleride müslüman saymak olurki bu inanç bizatihi islam dan gayrı bir şey olur vesselam.
Ayrrıca son Kitap ve Peygamberi kabul etmek ile birlikte islamdan bir şeyleri reddetmek kişinin islamını yaralıyacak hatta kişinin üzerinden kaldıracak kişiyi mürted yapıcak, bir çok inanılması gereken inanç esası vardır .Bir çok delalet fırkası mevcuttur bunların meşhurlarından biri gulat rafızilerdir Kuranın eksik olduğuna Ebubekir ve Ömerin ranhuma. ve bir çok sahabenin kafir olduğuna inanırlar bir çok batıl inançları vardır ...
İslamın tek kaidesini reddeden islamdan çıkar Allah dediği halde müslümanlıkla bağı kalmaz biz bunu biliriz yada bilmeyiz konu bu değil yani konu bizim birisine kafir deyip demememiz değil kişinin düşeceği durumun beyanı>dır konunun açılmasından maksatta bu konuda şuurlanmaya teşvik ederek kişinin islamını muhafaza etmesine vesile olmaktır.Şirke düşenlerin tamamı , küfre düşen insanların ekserisi Allahın varlığını reddetmemektedir.Müşrikler Allahı inkar etmiyen kafirlerdir her müşrik kafirdir fakat her kafir müşrik olmuyabilir.
(Bu Mesaj 11-01-2019 07:53 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : Abdulhamithan.)
11-01-2019 07:48 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Abdulhamithan Çevrimdışı
Üye
**

Mesajlar: 170
Üyelik Tarihi: Nov 2018
Rep Puanı: 34
Ruh Halim
Ruh Halim
Zararsiz

Takımın:
diger
Mesaj: #52
RE: Allah var diyen müslüman olmaz.
ŞİRK NEDİR?

Şirk kelimesi lügatte, birleştirmek, aralarında benzerlik bulunmak demektir. Karıştırmak, eşlik etmek, ortak olmak anlamlarında kullanılır. Istılahta ise, Allah’a ortak koşmak demektir. Bu ortak ister rububiyette ortak olsun, ister uluhiyette olsun, isterse isim ve sıfatlarda olsun aynıdır. Yani, şirk tevhidde Allah’a ortak koşmaktır. Bu sebeble şirk tevhidin zıddıdır. Zira tevhid, Allah Teala’yı birlemek, bir kılmaktır. Şirk koşan kişiye müşrik denir. Şirk küfürdür, müşrik aynı zamanda kâfirdir. Müşrik, öldüğü zaman yıkanmaz, kefenlenmez, namazı kılınmaz, müslüman mezarlığına defnedilmez.


Şirk Affedilmeyecek Büyük Bir Günahtır

Allah Teala’nın haram kıldığı şeylerin en büyüğü şirktir. Şirk, tevbe edilmediği takdirde affedilmeyecek büyük bir günahtır. Bunun dışında kalan günahlar ise affedilebilecek günahlardır. Şirkin altındaki günahları bağışlamak ise Allah Teala’nın tasarrufundadır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa büsbütün sapıtmıştır.” (Nisâ, 4/116)

Abdurrahmân bin Ebu Bekre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre:

“Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), sahabelerine üç defa: ‘Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?’ buyurdular. Sahabeler: ‘Haber ver ey Allah’ın Rasulü’ dediler. ‘Allah’a şirk koşmaktır’ buyurdu.” [1]
Şirk Tüm Amelleri Yok Eder

Şirk, insanoğlunun yapmış olduğu tüm salih amelleri silip süpüren pis bir ameldir. Bir insan hayatının tamamını Allah’a ibadet ve itaatle geçirirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekâtını verse, hacca gitse, fakir ve miskinleri gözetse kısacası hayır ve hasenat yönünden birçok salih amel işlese ama bununla birlikte Allah’a şirk koşsa bu şahsın tüm yaptığı tüm ameller boşa gider ve ebedi hüsranı hak etmiş olur. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Eğer onlar da (peygamberler) Allah’a şirk koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.” (En’âm, 6/88)

“Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.” (Zumer, 39/65)

İmam Nevevi (rahimehullah) şöyle demiştir: “İlim adamlarının icma ettiklerine göre küfür üzere ölen kâfirin ahirette hiçbir sevabı yoktur. Allah Teala’ya yaklaşmak maksadıyla dünyada yapmış olduğu hiçbir işten dolayı ona mükâfat verilmez.” [2]
Şirk İşleyen Kimse Ebedi Cehennemliktir

Şirk koşan bir kimsenin iman iddiası asla kabul edilmeyecektir. Çünkü şirk günahı imanı yok eder. Şirk koşanlar tevbe etmeden ölürse asla affedilmeyecek ve ebedi cehennemlik olacaklardır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.” (Beyyine, 98/6)

“Biliniz ki kim Allah’a şirk koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur.” (Mâide, 5/72)

Muâz bin Cebel radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmaksızın kavuşursa cennete girer. Her kim de O’na herhangi bir şeyi şirk koşarak kavuşursa (ölürse ebedi olarak) cehenneme girer.” [3]
Bu Ümmet Arasında Şirk Görünür mü?

Şüphesiz bu ümmet arasında fiilen şirkin pek çok çeşidi görülmüş bulunmaktadır. Bunların bir kısmı birkaç nesilden beri ortaya çıkmış ve hâlâ varlığını sürdürmektedir. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in de, bu ümmet arasında şirk görüleceğine dair haberleri sabit olmuştur.

Sevbân el-Hâşimî radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Ümmetimden bazı kabileler müşriklere iltihak edinceye ve onlar putlara tapıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır.” [4]

[1] (Buhari: 2654 ; Müslim: 143)

[2] (el-Minhâc fi Şerhi Sahîhi Müslim: 17/150)

[3] (Buhari: 129 ; Müslim: 152)

[4] (Ebu Davud: 4252 ; Tirmizi: 2219)
11-01-2019 08:00 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Abdulhamithan Çevrimdışı
Üye
**

Mesajlar: 170
Üyelik Tarihi: Nov 2018
Rep Puanı: 34
Ruh Halim
Ruh Halim
Zararsiz

Takımın:
diger
Mesaj: #53
RE: Allah var diyen müslüman olmaz.
KÜFÜR NEDİR?Kelime olarak küfür, örtmek, nimeti inkâr etmek manasına gelir.

Dinde ise inanılması gerekenlere inanmamak demektir.

Küfür, insanı helak eden en büyük günahtır. Kâfir ebedi cehennemliktir. Devamlı azap içinde olacaktır.

İman esaslarına inanmamak, inkâr etmek, Kur’an’da bildirileni ve peygamberin haber verdiğini reddetmek, haramı, günahı helal saymak, dinle ve dinden olan bir şeyle alay etmek, dil uzatmak küfürdür.

Dine inanmayana kâfir denir. Kur’an ve sünneti reddetmek, benimsememek, bu devirde böyle mi olur? Demek, itaat etmemek, önem vermemek, insanı küfre sokar.

Küfür, imanın zıttıdır. Dinin emirlerini yerine getirmeyen günahkâr olur, inkâr eden ise kâfir olur. Günahta ısrarda küfre götürebilir. Ayrıca her günahta dikkat edilmezse, günaha giden bir yol vardır.

İslam dini geldikten sonra diğer dinlerin hükmü ortadan kaldırıldığı için İslam’dan başka din arayan veya başka bir dinde olan kâfirdir.

Cenab-ı Allah, İslam’dan başka din arayanın dininin kabul olmayacağını bildirir. Allah yanında hak din İslam dinidir.
11-01-2019 08:02 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Abdulhamithan Çevrimdışı
Üye
**

Mesajlar: 170
Üyelik Tarihi: Nov 2018
Rep Puanı: 34
Ruh Halim
Ruh Halim
Zararsiz

Takımın:
diger
Mesaj: #54
RE: Allah var diyen müslüman olmaz.
Elfaz-ı Küfür(İnsanı Küfre Sokan Söz ve Davranışlar)

Günümüzde son zamanlarda dikkat çeken bir husus var.O da dini hassasiyetlerimizin azalmasıyla beraber,bizi dinden çıkaran söz ve davranışlarda bulunulması.Bu, eğer cehaletten kaynaklanıyorsa bir yere kadar belki mazur sayılabilir ve izalesi kolaydır ancak bile bile yapılıyorsa bu ebedi azabı netice verebilecek bir hüsranı dönüşebilir.Bir hadiste Peygamberimiz(s.a.v.):İleride bir fitne olacak. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak,kafir olarak akşamlayabilecek ancak Allah’ın ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç.(Ramuz el ehadis s.299 3722.hadis) Hepimizin en büyük arzusu imanla bu fani alemden göçmek imanımızı korumak olmalı değil midir? O halde bu söz ve davranışların neler olduğunu bilmeli ve yılandan akrepten çekindiğimiz gibi bu durumlardan korunmalıyız. Adeta mayınlı tarlada gidiyor gibi attığımız adıma, söylediğimiz söze, tutum ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Bediüzzaman Hz.nin dediği gibi:Hazer et,dikkatle bas,batmaktan kork,Bir lokma, bir kelime,bir dane,bir lem’a,bir işarette, bir öpmekte batma. Çünkü çok küçük şeyler var,çok büyükleri bir cihette yutar…(lemalar,17.lem’a,14.nota)Şimdi insanı manen batıran bu söz ve davranışların neler olduğuna bakalım:

Küfür Sözler: Müslüman bir kimseyi imanlı iken dinden çıkaran kalben benimsenen din hakkında oluşan şüphe ve dini inkar eden veya dine hakaret olarak söylenen sözlere elfâz-ı küfür(küfür sözler),bu davaranışlara da insanı dinden çıkaran fiiller denir. Tevbe eden, yaptığına gönülden pişman olanlara ise son nefese kadar dönüş kapısı açıktır.

Yaptığına pişman olup tövbe etmezse, o kimse ömrünün sonuna kadar da öyle inanırsa, o kimsenin ne namazı, ne orucu ne de başka ibadetleri asla kabul edilmez. Bu durumda olan bir kimse, küfür üzere ölürse CEHENNEMDE SONSUZ AZABA DÜŞER.

Burada önemli hususlardan biri de iman ve amel meselesidir. Bir insanın bir günahı işlemesi başka,o günahın günah olduğuna inanmaması başkadır. İmam ı Azam’a göre ’’iman amelden bir cüz olmadığından’’ insan ne kadar günah işlemiş olursa olsun Allah’a tevbe ederse affolunabilir.Yeter ki günahı günah kabul edip isyan etmemiş olsun. Buna göre, bir insan Kur’an-ı Kerim’in namaz emrini inkâr ederse küfre girer; ama, bu emri kabul ettiği halde namaz kılmazsa kesinlikle kâfir olmaz. Haramları işlemek de böyledir. Faiz alıp vermeyi Kur’an’ın yasak ettiğini, bunun ilâhî bir yasak olduğunu kabul eden bir insanın, nefsine mağlûp olarak bu haramı işlemesi hâlinde kâfir olmayacağı açıktır.

1) İMAN ESASLARI İLE ALÂKALI KÜFÜR SÖZLERİ:


a) ALLAH (cc) Hakkında:

Allah'ı büyüklüğüne ve ulûhiyetine uygun olmayan bir şekilde :Allah niye yarattı bilmem ki, Allah şuna verdiği canı alamıyor, şu işi Allah bile emretse yapmam, Allah beni niye yarattı ki, zira dünyada hiçbir şey vermedi,Allah bizi unuttu, Allah cimridir, Allah'tan korkmuyorum, ... vb. sözleri söylemek küfürdür.

b) Peygamberler Hakkında

Peygamberlik müessesesini toptan inkâr etmek, peygamberlerin bazısını kabul edip, bazısını inkâr etmek, onlara ulûhiyet isnadında bulunmak, peygamberlerin yalan söyleyebileceğinin mümkün olduğuna inanmak, tevatüren menkul mucizeleri inkâr etmek, onlara sövmek, zina isnadında bulunmak, alay etmek, hafife almak, mesela-, Efendimiz (a.s.m) için hakaret kasdıyla "O bir çobandı" demek, şunu Hz. Muhammed (a.s.m) bile emretseydi yapmazdım, falan Peygamber olsaydı itaat etmezdim,Kur’an bize yeter sünnete ne lüzum var... vb. demek küfürdür.


c) Melekler Hakkında:

Meleklerin mevcudiyetine inanmamak,melekler Allah’ın yardımcılarıdır demek onlarla alay etmek, mesela; "Cebrâil, Mikail de olsa falan kişinin şahidliğini kabul etmem'' veya birisine "Seni görmek Azrail'i görmek gibi geliyor" demek, ...vb. küfürdür.

d) Kitaplar ve Kur'an-ı Kerim Hakkında:

Kur'an-ı Kerim ve Semavî kitabların Allah kelâmı olduğunu inkâr etmek,O’na(haşa)çöl kanunudur, hangi çağda yaşıyoruz,bu zamanda ona uyulmaz demek Kur'an'ın bir tek âyetini hatta lâfzını, hükmünü inkâr etmek, Kur'an'ı alay ederek okumak, ona sövmek hükümlerini hafife almak küfürdür.

Birçok ehl-i sünnet ulemâsına göre "Kur'an mahlûktur" demek küfür olmakla birlikte bunun aksini savunanlar da vardır.


e) Âhiret Hakkında:

Âhiret'i ve ona tealluk eden bütün halleri, yani kabir azabını, haşri, neşri, hesabı, mizanı, sırat'ı, şefaat’i, cennet ve cehennemi inkâr etmek, âhirette kâfirlerin azab göreceğinden şüphe etmek küfürdür.

f) Kaza-Kader Hakkında:

Kaza ve kaderi inkâr etmek, "hayrı Allah, şerri şeytan yarattı, bazı şeyler Allah'ın takdiri ile olmaz, Allah'ın dilemediğini insanlar işleyebilir"...vb.şeyleri söylemek küfürdür.

2) İSLÂM'IN ŞARTLARI İLE ALÂKALI KÜFÜR SÖZLERİ:


a) Namaz Hakkında:

Beş vakit namazı istihza(alay) kasdıyle terketmek, "bugüne kadar kıldım da ne kazandım, namaz kılarken geçirdiğim vakitler boşa gitmiş, namazdan bıktım usandım, namaz bana farz değil, hele bir evleneyim de veya hele bir 40 yaşıma gireyim de o zaman düşünürüz, teravih namazını Ömer icad etti" ...vb. demek, sadece Ramazan'da namaz kılan birisine "Sair zamanlarda da kıl" denildiğinde "Ramazan da bir vakte 70 kat sevab veriliyor, dolayısıyla onlar bu kılmadıklarımı da karşılar" .. demek küfürdür.

b) Oruç Hakkında:

Oruç'u inkâr ve alay etmek, "Oruç bir aydan fazla olsaydı tutmazdım, oruç farz olmasaydı daha hayırlı olurdu, işte ağır bir ay daha geldi (Ramazan'ı kasdederek)"... vb şekilde sözler söylemek küfürdür.

c) Zekât Hakkında:

Zekât'ı inkâr etmek, "bu sıkıntılı ve zahmetli zararı daha ne zamana kadar ödeyeceğiz, fakire ne diye zekât verecekmişim ki, o da kazansın, kazanırken beraber mi kazandık, o da kazansın, kazanırken beraber mi kazandık, o benim malıma ortak mı" ... vb. küfürdür.

d) Hac Hakkında:

Haccı inkâr etmek, "Hacca ne lüzum var, oraya gitmek Araplara para yedirmektir "...vb. şeyler söylemek küfürdür.

3) ÇEŞİTLİ KÜFÜR SÖZLERİ

"Zina ve livata helal olsaydı ben işlerdim " diye temenni etmek, hayz halindeki kadın ile cinsi münasebeti helal görmek, ilim ehliyle (hocalarla) alay etmek küfürdür. Mesela; birisi sanki hocaymış gibi yüksek bir yere cübbe ve sarık giyerek oturduktan sonra elindeki uzun sopayla önünde oturan talebeleri dövse, bu da, buna gülenler de kâfir olur.

Küfür kelimesini ister şaka, ister ciddi olarak öğrenen, öğreten, konuşan, kâfirlere benzemek kasdıyla yapılan şeylerle de kişi kâfir olur. Mesela; beline zünnar veya ip, kemer..vs. bağlayarak "bu zünnardır" dese, veya mecusilerin Nevruz, Hristiyanların Noel bayramını onlarla beraber veya onlar gibi kutlayan kâfir olur.

Harama helal, helale haram diyen, başkasının küfrüne rıza gösteren, büyük günahlarda ısrar eden de kâfir olur.Bir müslümana kafir demek. - Peygamber (s.a.v.)

Efendimiz buyurdular ki;

“BİR KİMSE, MÜSLÜMAN KARDEŞİNE: “EY KÂFİR” DERSE, HİTAP EDİLEN KİMSE KÂFİR DEĞİLSE, BU SÖZÜ SÖYLEYENİN KENDİSİ KÂFİR OLUR.(Buhari edeb,78/13)

4) GÜNÜMÜZDE ÇOK KULLANILAN KÜFÜR SÖZLERİ

Kur'ân çöl kanunudur, onu Muhammed kafasından uydurmuştur. Kâbe Arapların olsun, falan yer bize yeter, 14 asır önceki şeylerle bugün millet idare edilmez, Müslümanlık İslâm âleminin gerilemesine neden olmuştur, onunla bugün hiçbir şey yapılamaz, o halde bize her hususta Avrupalılara ayak uydurmak düşer, Allah'a ibadetle vakit öldürmemeli, ben dünyaya yemeye, içmeye, gezmeye ve eğlenmeye geldim, ibadetle ne işim var, günümüzde faiz helaldir demek, içki, zina gibi haram olduğu kesin olan şeylere besmele çekerek başlamak, bu devirde maşallahla, inşaallahla iş olmaz, asır teknoloji asrı, helalmiş, harammış ben tanımam, haram mal bana daha sevimlidir, onun kafası şeriatla örümceklenmiş, ben Allah'ın unuttuğu kimselerdenim, Allah bana bu kadar dert, ızdırap verdi bir de namaz mı kılacakmışım, çok namaz kıldım, Kur'ân okudum ama hala fakirim, Allah İblise lânet etmiştir fakat ben etmiyorum, ister Yahudi, ister Müslüman olun, benim yanımda eşitsiniz (1), kara kaplı kitaba bir bakayım, bütün senadid (büyükler) cehennemde, fakir fukara cennette benim ne işim var cennette, Allah,şu şu isteklerimi versin de sonra alsın namazını, orucunu demek küfürdür.

Cima lafzıyla dine sövmek, haramı rızk kabul edip sonunda (elhamdülillah) demek, imanî meseleler için "beş para etmez" demek, müslümanlara içki satmayı helâl görmek, haram malı fakirlere sevap umarak tasadduk etmek, fakirin de haram olduğunu bildiği malın kendisine verilmesini müteakip hayırla duâ etmesi, Allah'tan başkasına ta'zim kasdıyla yemin etmek, secde etmek küfürdür.

Büyük bir kişinin bir beldeye veya müesseseye gelişi münasebetiyle onun adına kurban kesmek küfürdür (2).

Gaybı bildiğini iddia ederek "ben yitik ve çalınmış şeyleri bulurum" demek. Hatta buna inanmak da küfürdür. Zira gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Çeşitli belâ ve musibetlere maruz kaldıktan sonra "Allah'ım şunu şunu verdin, yapmadığın ne kaldı ki?" demek, fasık, sarhoş birisinin üzerine para saçmak küfürdür. Zira para saçanlar onun haline rıza gösteriyorlar demektir. Halbuki KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR.

Karının kocasına veya kocanın karısına "seninle bulunmaktansa kâfir olsaydım daha iyiydi" demekle -bunu söyleyen- kâfir olur.


B) EF'ÂL-İ KÜFÜR: (KÜFRÜ GEREKTİREN HAREKETLER)

1) Puta Tapmak: Puta, güneşe, aya, yıldızlara, ateşe secde etmek ve tapmak küfürdür.

2) Peygamber öldürmek küfürdür.

3) Mushafı pisliğe atmak küfürdür. Hatta buradan hareketle üzerinde Kur'an'dan bir âyet yazılı kâğıdı da kasten ve bilerek pisliğe atmak küfür sayılmıştır.

4) Kur'an-ı Kerim 'i def ve ney gibi müzik âletleri ile çalarak okumak küfürdür. Zira burada Kur'an'ı hafife almak vardır.

5) Gayri müslimlerin kilise-havra-katedral gibi ibadet yerlerine ibadet niyetiyle gitmek ve buralardaki ibadetin başka yerlerde yapılacak ibadetlerden daha faziletli olduğuna inanmak küfürdür.

6) İbadet kasdıyla herhangi bir şahsa secde etmek de küfürdür.

7) Salib veya haç denilen Hrıstiyanların madalyonunu takınmak küfürdür.

8) Hırıstiyan ve Mecusilerin küfür alâmeti olarak kullandıkları kuşağı, yine zimmilerin aynı gaye ile omuzlarına attıkları kumaş (giyar) kullanmak küfürdür.

9) Mecusilerin giymiş oldukları şapkayı (kalensuve) onlara benzemek kasdıyla giymek küfürdür.

10) Sihir yapmak küfrü netice veren davranışlardandır.

Sihir meselesini burada uzadıya incelememiz mümkün değildir. Bununla beraber mevzuumuzla ilgili yönünü kısaca açıklayalım:

Sihrin te'sir ve hakikati var mıdır, yok mudur? Her ne kadar Mu'tezile sihrin hiçbir tesiri yok dese de ehl-i sünnet sihrin hakikati ve te'siri olduğuna hükmetmişlerdir. Her iki grubun delilleri incelendiğinde, ehl-i sünnet görüşünün tercihe daha lâyık olduğu görülecektir.

Burada işin can alıcı noktası, sihrin te'sirinin ister fayda, ister zarar olsun kişiye mutlak olarak değil de, ancak ve ancak Allah'ın izniyle ulaşabileceğidir. Zira sihir zahirî sebeplerden bir sebeptir. Musebbibu'l Esbâb Hz. Allah'tır O dilerse olur, dilemezse olmaz.

Sihir yapma, öğrenme ve öğretme İslâm âlimlerinin ekserisine göre haramdır. Zira Kur'an sihri zem makamında zikretmiştir. Ve Efendimiz (s.a.v.) Buhâri ve Müslim'de geçen bir hadiste ümmetini sakındırdığı yedi helâk edici şeyler içinde sihri de saymıştır.

ELFÂZI KÜFRÜN HÜKÜMLERİ :

1- Amelleri icma ile heder olur. ( Bak Zümer Suresi: 5) Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir. Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve ciması zina bu sebeple doğan çocuğu veled-i zina sayılır. Laf olsun adet yerini bulsun diye tövbe ve şehadet getirmekle tekrar imana gelinmiş olmaz.

2- Yapılan şeylerde küfür kokusu hissedilen söz ve davranışlarda bulunanlar o tür söz ve davranışları terk edip önceki yaptıklarına pişman olduktan sonra, imanlarını ve nikahlarını da yenilemelidir.

3- Hata ile söylenen küfür, küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmezse de, bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlar da küfür işlerse, onların da tecdid-i imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir.


4- Tehdit ile küfür işleyen, küfre girmiş olmaz.

NETİCE:

Ana hatları ile tesbite çalıştığımız bu mevzûda bütün müslümanlar telafisi mümkün olmayacak şeyleri söylememeli, davranışları yapmamalıdır. Çünkü bu gibi şeyler dünyevî ve uhrevî hiçbir cezaî müeyyideye bağlı olmayan şeylerde yani "Ahlâk Kuralları" çerçevesi içinde olsa, kısaca hatalı söz kalb ve gönül kırma karşısında bir özür dileme ile maddi bir hata, dikkatsizlik neticesi kırılan, yarılan şeyi tazmin etmekle problem kolaylıkla hallolunabilecek iken, üzerinde durduğumuz mesele hiç de o cinsten değildir.

O halde inancımızın gereği olan kâide ve prensiplerimize alabildiğine vâkıf olup, hayatımıza onları hayat kılalım. Gayret bizden TEVFİK ALLAH'tandır.

1) Zira onun küfrüne rıza gösteriyor.

2) Zira bu davranışla onu Allah'a ortak koşmuş olur. Çünki kurban kesmek bir ibadettir ve neticede sevab umularak sadece Allah için kesilir.
11-01-2019 08:04 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Abdulhamithan Çevrimdışı
Üye
**

Mesajlar: 170
Üyelik Tarihi: Nov 2018
Rep Puanı: 34
Ruh Halim
Ruh Halim
Zararsiz

Takımın:
diger
Mesaj: #55
RE: Allah var diyen müslüman olmaz.
Şarkılardaki küfür sözleri
Küfür sözleri her yerde küfürdür. Şarkılarda, türkülerde geçse bile. Özellikle de topluma mal olmuş kişilerin söylediklerine, yazdıklarına daha dikkat etmesi gerekir. İşte şarkılarda geçen küfür nitelikli bir kaç örnek...


Şarkılardaki küfür sözleri

Kubat: Seni ALLAH kadar sevdim.
Mahsum Kirmizigül: Sevdim seni Rabbim kadar.
Orhan Gencebay:
Kaderin böylesine yazıklar olsun.
Yildiz Tilbe:
Sensiz ölürüm cennette.
Grup AF: Yaradanin boş vaktine gelmiş deli yosma.
Muazzez Abaci:
Seninle cehennem ödüldür bana sensiz cennet bile sürgün sayilir.
-
Duman:
Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.
Cem Adrian:
Tanriya tekrar inandirabilir misin?
Erol Evgin:
Seni sevmek ibadetim.
Orhan Gencebay:
Batsin bu dünya.
Hakkı Bulut:
Sana taptim taptim taptim taptim.
Ibrahim Tatlises:
Ben insan degilmiyim.
Ebru Gündeş:
Benim sana yaptığım canım,aşk tadında ibadet.
Müslüm Gürses klasiklerinden:
Elimizde şişeler,
açılsın meyhaneler’..
-
Müslüm gürses:
isyanim var benim Kadere ne güldürdü öldürdü bir kere “rest cektim kadere”.
Ferhat Göçer:
Cenneti değişmem saçının teline..
Selami şahin:
tapılacak kadınsın.
Ayşe Hatun Önal:
can verir ya tanrı taşlara sende bana...
--
Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz;
ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar.
Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. (Nisa - 116)
-
LOKMÂN 6:

"İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır.
İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır..."
-
DİKKAT EDİN!.. DİNLEMEYİN.! Yoksa ateş sizede dokunur..!
11-01-2019 08:06 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi mail@islamiforum.net adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to mail@islamiforum.net