Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İslam ve hayat
Yazar Mesaj
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,683
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #31
RE: İslam ve hayat
Kaynak sorularlaislamiyet.Com
Şeriat nedir, nasıl yaşanır; şeriat geçerli midir?
Neden şeriat sürekli karalanıyor?
Şeriat hakkında bilgi verir misiniz?
Müslümanların şeriatı uygulama zorunluluğu varmı

*hakikate ulaşmak için İlâhî emirlere harfiyen riayet etmek kalbini ve ruhunu güçlü kılmak için nâfile ibadetlere devam etmek gerek. İmam-ı Rabbani’yi dinleyelim:Dilin yalan söylememesi ve doğru konuşması şeriattır. Kalpten yalan düşüncesini uzaklaştırmak, zorlayarak ve çalışarak olursa tarikat, zorlanmaksızın olursa hakikattir.”
Doğru sözlü olmak, Allah’ın rızası güzel bir ahlâk, hakikat. için, ilkin şeriatın “yalan söylemeyiniz” emrine uyulur; dil günahtan uzak tutulur. kalb ve ruh tedavi edilir ve. kalp hiçbir zorlamaksızın yalandan nefret eder hâle gelir. Artık kalbe, yalan yanaşamaz Konuşan doğruyu söyler. Ve doğrunun hakikatine erilir.*hakikate ermek tarikatsız da olabilir İnsan, doğrudan, şeriattan hakikate geçebilir. Ama, ermenin, şeriatsız olmayacağı muhakkaktır.Şeriat, sadece, İslâm’ın ceza hukuku değildir Yalan söylememek şeriattır. Yalan söylemeyen, gıybet etmeyen, mala, cana, ırza, namusa kötü bakmayan, helâl kazanç peşindeki insan şeriat üzeredir ve hakikat yolundadır. Böyle birinin şeriata karşı çıkması, kendisiyle çelişkiye düşmesidir Dinin temeli, şeriat, insanın yaratılışıdır âlemde her zerre, her yıldız, hava, toprak, su, Allah’ın iradesine tâbidir. O’nun İlâhî kanunlarıyla hareket etmede. O’nun emrine, O’nun iradesiyle boyun eğmektedir

*Melekler âlemi hakikattir . İbadet tesbih hamd için yaratılmışlardır Onlar, Allah neyi emrederse onu işliyorlar.İnsan Her şeyiyle Allah’ı tesbih eder daima tesbihte, daima ibadettedir. İnsan idaresi melekte yoktur onlar sürekli allaha itaat üzeredir beden ülkesinin, sultanı Ruhtur ruhta, büyük bir lütuf ve büyük bir imtihan olan irade vardır
İnsanın melekten farkı irade sahibi olmasıdır Parmağıyla işaret edebilir yüzünü dönebilir ve. duygularını dilediği gibi kullanabilir insan iradesinin önünde imtihan vardır ve imtihanın sonunda cennet ve cehennem var şeriat Allah’ın rızasını emreden emir ve yasaklardıt. Kul İlâhî ipe sımsıkı sarılmakla emrolunuyor.*İnsan iradesinde iki saha var. Biri dünya, diğeri âhiret işleridir. İslâm’da kanunlar, mevcuttur. Kul, uyarsa hem ibadet eder hem de rahat, ve mesut yaşar Şeriat münakaşaları ikiye ayrılıyor. Biri muamelât, diğeri cezadır şeriat tartışmalarının ağırlık merkezi, cezadır ceza hukukunda İslâm’ın hükümleri mevcuttur. şeriat farzdır emire riayet etmeyen de mesuldur isyankarlık günahkârlıktır İlâhî emri, o Kur’anî hükmü inkâr etmek,küfürdür İslâmî hükümler  ferdin nefsine ailesine cemiyete karşı vazifeleridir. Şeriatın hükümleri vardır inkârı küfür ve isyandır günahtır şeriatın öncelikli olanı ferdin nefsine ait vazifeleridir. Bunların başında ibadet geliyor.

*İnsanın nefsine ve ailesine ait mükellefiyetlerinde semâvî kitaplarda hükümler mevcuttur. ibadet emredilmiş, günahlardan sakınma esas tutulmuştur ibadetlerin şekli vakti farklıdır ama ibadeti emretmeyen, ahlâkı emretmeyen bir hak din yoktur sosyal kaideler,devlet yönetimine dâir hükümler, dinlerin en mükemmeli İslâm’da kemâliyle yer almıştır İnsanın yaratılış gayesi, bütün dinlerde müşterektir. Bu gaye, Kur’an-ı Kerim emrediyor Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(Zâriyât) 
Bir de şarta bağlı emir ve yasaklar vardır hüküm şarta bağlıdır mümini İslâm emirlerini kabul etmiyormuş gibi göstermek ve insafsızca tenkit etmek, tek kelimeyle zulümdür âhirette cezası büyük olan ithamlardan kaçınmak gerekir
*Bütün insanları fakir bir ülkede ediniz. ülke fertlerini zekât vermemekle suçlayabilir misiniz? İslâm’ın hükümlerine inandığı halde gücü yetmeyen bir Müslüman da böyle değil midir? İslamı tatbik etmek devletin vazifesidir, ferdin değil. Dolayısıyla ferde sorumluluk terettüp etmez.
İslâm’ın hükümleri, ferdin uymak zorunda olduğu İlâhî emirlerdir.Devlet yönetimiyle ilgili hükümler İlâhîdir, inanmak her mümine farzdır; Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir siyasete mütealliktir. Onu da ulû'l-emirlerimiz düşünsünler.” (Bediüzzaman)
İslâmî ve. İlâhî hükümlerin bir kısmı sadece Müslümanlara uygulanan hükümler, diğeri ise bir İslâm beldesinde yaşayan herkese tatbik edilen hükümlerdir
Bugün 07:12 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,683
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #32
RE: İslam ve hayat
Kaynak sorularlaislamiyet.Com
Şeriat nedir, nasıl yaşanır; şeriat geçerli midir?
Neden şeriat sürekli karalanıyor?
Şeriat hakkında bilgi verir misiniz?
Müslümanların şeriatı uygulama zorunluluğu varmı


*İslamın kısım, ceza” hükümlerinde. Bir gayri müslim cizye vererek İslâm beldesinde yaşıyorsa, o beldenin vatandaşı olarak bütün ceza hükümlerine muhatap olur. Hırsızlıkta eli kesilir, zina iftirasında bulunursa cezalandırılır.
Bazı sapkınlar İslâm’ın ceza hükümlerinin uygulanmadığı ülkede namaz kılmanın, oruç tutmanın mana ifade etmeyeceği gibi saptırıcı sözler söylüyorlar. Ve mü’minleri Allah’ın hükümlerine uymamakla suçluyorlar. Oysaki şeriatın %99 u ibadettir Namazda Fâtiha’yı okuyan Rabbinden “sırat-ı müstakime” dileyen bir mü’min çok dikkatli olmalıdır. istikametten uzaklaşmamalı
*insanlar, bu asırda İslâmî hükümlerle hükmetmenin mümkün olmadığını iddia etmekteler İslâm hükümleriyle hükmetmeyeni, niyetlerine bakmaksızın, küfürle itham ediyorlar. Bunların biri ifrattadır, diğeri tefritte. ikisi de aşırı ve, ikisi de istikametten sapmış.kaideye göre. “Bir şey sabit olursa, levazımıyla sabit olur.”  parmaklar elin lâzımıdır. Eli, parmaksız düşünemezsiniz. Ve istifade edemezsiniz. Yüz dendi mi, gözü ayıramazsınız. Gözsüz bir yüzü eksiktir. Parmak elin, göz yüzün, gözbebeği de gözün lâzımıdır. ayırır ve tek düşünürseniz fayda edemezsiniz. İslâmî hükümler Bir bütündür. Ve ancak o zaman, ferdi ve cemiyeti huzura, saadete kavuşturur.

*İslâm’ın temel şartlarının ihmale uğradığı, yanlış esaslar üzerine bina edildiği bir cemiyette, ceza hükümleri fayda sağlamaz. hükümlerin, tatbiki mümkün olmayabilir. İnsan inanmadan istemeyerek uymakla nifaka düşer. Müslüman görünür, ama İslâm düşmanı olarak yaşar.
Şeriat bir bütündür İslâm’da faiz haramdır, Bu yasağı getiren âyet-i kerimeyi “Müminler ancak kardeşidirler” âyetiyle düşünürsek. hakikat şudur “Bir mü’min, ihtiyaç içinde borç isteyen kardeşine borç verirken, ona karz-ı hasende bulunurken, parayı fazlasıyla talebde bulunamaz. Bunun kardeşlikle bağdaşmaz İslâmî kardeşliğin son derece zayıfladığı, kişinin öz kardeşine tuzaklar kurduğu, devlet malının yağmalandığı bir cemiyette, İslâm’ın faiz yasağı icra edilemiyorsa, kabahat bozulan bünyenindir; ilâcın, yahut gıdanın değil.*Bir cemiyette, İslâm’ı tatbik etmeyen, hükmünü veremeyen bir insana kâfir damgası vurmak insaf değildir. iman küfre zıttır. Bir insan İslâm’a zıt bir hüküm veriyorsa, İslâm’ı reddederek küfre girer İman ve küfürde de niyet ve irade şartı vardır. Bir adam ancak, “İslâm’ın hükmünü kabul etmiyorum derse küfre girer. Böyle bir niyeti ve iradesi yoksa, hata, yanlış hüküm ve bilgisizlikden ve irade zaafından kaynaklanıyorsa, yaptığının yanlış olduğunu biliyorsa bu adama kâfir demek Ehl-i sünnette mümkün değildir. Bunu ancak, büyük günah işleyenin kâfir olduğuna hükmeden  “Haricîler” yada bu kimsenin imanla küfür arasında kalacağını savunan “Mûtezile” iddia eder Bunlar ise ehl-i dalâlettir Çok dikkatli olmalı ve İslâm’ı savunurken, bilmeden dalâlet yoluna girmemeliyiz
Bugün 07:13 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,683
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #33
RE: İslam ve hayat
Kaynak kuraan mucizeleri android programı

KURAN ALLAH SÖZÜDÜR

Kuran öyle bir kitaptır ki, içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır. Bilimsel konularda, gelecekten haberlerde matematiksel şifrelemelerde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Bu bilgilerin dönemin bilgi ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün değildir. bu durum, Kuran`ın insan sözü olmadığının apaçık ispatıdır. Kuran, herşeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah`ın sözüdür.
ayet buyuruyor o, Allah`tan başkasından olsaydı, kuşkusuz birçok çelişkiler bulacaklardı" buyurmaktadır. (Nisa Suresi, 82). Kuran`da hiçbir çelişki yoktur her bilgi, gün geçtikçe İlahi kitabın mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşen Allaha ve kitabına sarılmak ve onu rehber kabul etmektir.

Allah, ayetinde şöyle seslenir Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap`tır. O`na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.„ (Enam Suresi)

Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin,
dileyen inkar etsin…„ (Kehf Suresi)

O Kuran bir öğüttür. dileyen,
onu düşünüp-öğüt alsın.„ (Abese Suresi)


KURAN`IN GELECEKLE İLGİLİ HABERLERİ

*Kuran`ın mucizevi yönlerinden biri de, gelecekteki olayları önceden haber vermesidir Fetih Suresi 27. ayetinde, müşriklerin işgali altındaki Mekkenin fethedileceği müminlere şöyle müjdelenmekteydi: Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Allah dilerse, mutlaka
Mescid-i Haram`a güven içinde, saçlarınızı tıraş etmiş, kısaltmış ve korkusuzca gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi, size yakın bir fetih nasib kıldı.„ (Fetih Suresi, 27) ayette, Mekke`nin fethinden önce gerçekleşecek bir başka fetih haber verilmektedir. Ve ayette haber verildiği gibi müslümanlar önce, Yahudiler`in elindeki Hayber Kalesi`ni fethetmişler, daha sonra da Mekke`ye girmişlerdir. *Gelecekten haber verilmesi Kuran`daki üstün hikmetlerden yalnızca bir tanesidir. Bu, Kuran`ın sonsuz ilmin sahibi olan Allah`ın sözü olduğunu kanıtlayan bir delildir O dönemde hiçbir insanın haber veremeyeceği haberlerden biri de Bizans`ın yenilgisidir. Dünya`nın en alçak noktasında Rumlar yenilgiye uğramışdır. ayette en alçak nokta" belirtilmektedir. teknoloji ile Dünya`nın en alçak noktasının belirlenmesi mümkün değildir. Bu, herşeyden haberi olan Allah`ın haber vermesidir.

BİZANS’IN GALİBİYETİ

*Kuran`ın gelecek haberlerden biri de Rum Suresi`nin ayetleridir ayetlerde Bizans İmparatorluğu`yenildiği çok kısa bir zamanda tekrar galip geleceği bildirilmiştir: “Elif, Lam, Mim. Rum yenilgiye uğradı. “Dünyanın en alçak yerinde". onlar, yenilgiden sonra yeneceklerdir. Üç ile dokuz yıl içinde.önce ve, sonra emir Allah`ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir.„ (Rum Suresi)
ayetler, Hıristiyan Bizansın, putperest Persler karşısında yenilgiye uğramasından 7 sene sonra, M.S. 620 de indirilmişti. ayetlerde Bizans`ın yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa Bizans kayıplara uğramıştı galip gelmesi, ve ayakta kalması imkansızdı . Persler Avarlar, Slavlar Lombardlar Bizansa tehditti Avarlar istanbula gelmişlerdi. *Bizans Kralı Heraklius, ordu masrafları için kiliselerdeki altın ve gümüş süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretti. valiler Kral Heraklius`a isyan etmiş, İmparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Bizans toprağı olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan, putperest Persler`in işgali altındaydı
Bizans`ın yok olması bekleniyordu. Rum Suresinde Bizans`ın dokuz yıl geçmeden galip geleceği haber verildi. müşrikler Kuran`daki zafere inanmıyordu
Kuran`ın tüm haberleri gerçekti. Rum Suresi`nin ilk ayetlerinin indirilmesinden 7 yıl sonra, M.S. 627 de Bizans ve Persliler Ninova harabelerinde savaştı Bizans ordusu, Persler`i yendi. Persler işgal ettikleri yerleri Bizans`a geri verdi

*Allah`ın Kuran`da bildirdiği "Rum`un zaferi", gerçek oldu. Bu ayetlerde kimsenin tespit edemeyeceği coğrafi bir gerçek ise Rum Suresi`nin 3. ayetindeki Rumlar`ın "Dünyanın en alçak yerinde" yenilmesidir Arapçası "Edna el ard" ifadesi meallerde "yakın bir yer" olarak tercüme edilir. Edna" kelimesi Arapça`da "alçak" demek olan "deni" kelimesinden türemiştir ve "en alçak" anlamındadır "Ard" ise yeryüzüdür. Edna el ard" ise "Yeryüzünün en alçak yeri" manasındadır Bizans ile Persler yeryüzünün en alçak noktasında savaştı. savaşın yeri, Lut Gölü havzasıdır. deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü yeryüzünün "en alçak" bölgesidir. Rumlar, ayette belirtildiği gibi, "yeryüzünün en alçak yeri"nde yenilmişlerdir. Lut Gölü`nün rakımının, modern ölçümlerle tespit edilmiştir. Daha önce hiç kimse Lut Gölü`nün Dünya`nın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir. Ama Kuran`da "Yeryüzünün en alçak yeri" olarak tanımlanmıştır. Bu, Kuran`ın İlahi bir söz olduğunun delilidir
Bugün 07:15 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,683
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #34
RE: İslam ve hayat
Kaynak kuraan mucizeleri android programı

ANNE SÜTÜ

Anne sütü, bebeğin besinini eksiksiz gidermek ve bebeği enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Günümüzün teknolojisi ile hazırlanan bebek mamaları bu mucizevi besinin yerini tutamazlar
Bilimin anne sütü ile ilgili keşfettiği gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin faydalı olduğudur. Bilimin yeni keşfettiği bu bilgiyi Allah bizlere "…Onun ayrılması, iki yıl içindedir..." ayetiyle 14 asır önce bildirmiştir.
Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması, iki yıl içindedir. "Hem bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır."„ (Lokman Suresi, 14)

DENİZLERDEKİ KARANLIK VE İÇ DALGALAR

*inkar edenlerin amelleri engin denizdeki karanlıklara benzer; onun üstünü dalga kaplar, onun üstünde bir dalga, onun üstünde bir bulut vardır. Bir kısmı üzerinde olan karanlıklar; elini çıkardığında onu göremeyecek Allah kime nur vermemişse, artık onun için nur yoktur (Nur)
Derin denizlerdeki ve okyanuslardaki karanlık, 200 m den daha derindir derinlikte, ışık yoktur. 1000 m.`nin altındaki derinliklerde hiçbir ışığa rastlanmaz Günümüzde denizin yapısı,canlıların özellikleri, gibi bilgilere teknoloji ve denizaltılarla ulaşmak mümkündür Güneş ışığının %30`u deniz yüzeyinde yansıtılır. İlk 200 metrede 7 rengin tümü emilir.1000 m`nin altındaki derinlikde ise hiçbir ışığa rastlanmaz Bu bilimsel gerçek 1400 yıl önce Nur Suresi`nde, 40. ayetinde dikkat çekilmiştir.
*Bir insanın alet olmadan 40 m.`den derine dalması imkansızdır. insanın yardımsız okyanusların 200 m. civarındaki karanlık derinliklerde yaşamak mümkün değildir. bilim denizleri çok yakın zamanlarda keşfetmişdir. Nur Suresi`ndeki ayette engin denizlerin karanlık" olduğu ifadesi 1400 sene önce haber verilmiştir. teknolojinin olmadığı bir dönemde böyle bir bilgi Kuran mucizesidir *Nur Suresi`40. ayetde belirtilen "…engin bir denizdeki karanlıklara benzer; onun üstünü dalga kaplar, onun üstünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut vardır…" ifadesi de Kuran`daki bilimsel mucizedir farklı yoğunluktaki katmanlarda yoğunluk ara yüzlerinde meydana gelen iç dalgalar vardır. İç dalgalar deniz ve okyanus derinliklerini kaplar derin denizlerde sudan daha fazla yoğunluk vardır. İç dalgalar yüzey dalgalarıdır insan gözüyle görülemez sıcaklık ve tuzluluk değişiklikleriyle fark edilebilir. bir insan ancak deniz yüzeyindeki dalgaları bilebilir. Ancak denizin içindeki dalgalanmaları bilemez Ama Nur Suresi denizlerin derinliklerindeki ikinci bir dalgaya dikkat çeker bilim adamlarının keşfettikleri bu gerçek Kuran`ın Allah sözü olduğunu gözler önüne serer

DAĞLARIN HAREKET ETMESİ

*Neml suresinde dağların sabit olmadıkları hareket halinde bulundukları şöyle bildirilir “Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler...„
Dağların hareketi, yerkabuğu hareketiyledir Yerkabuğu kendisinden daha yoğun olan manto tabakasında yüzer gibi hareket eder. İlk olarak bu yüzyılda Alfred Wegener isimli Alman bilim adamı, yeryüzündeki kıtaların Dünya`nın ilk dönemlerinde birarada olduklarını, daha sonra sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürmüştür
jeologlar, Wegener`in haklı olduğunu onun ölümünden 50 yıl sonra 1980`de anlayabildiler. kara parçaları yaklaşık 500 milyon yıl önce birbirlerine bağlılardı ve Pangaea ismi verilen büyük kara parçası Güney Kutbu`ndaydı
*180 milyon yıl önce Pangaea ikiye ayrıldı. Farklı yönlere sürüklendi dev kıtanın birincisi Afrika, Avustralya, Antarktika ve Hindistan`ı kapsayan Gondwana idi. İkincisi ise, Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistan`sız Asya`dan oluşan Laurasia idi. 150 milyon yıl içinde Gondwana ve Laurasia küçük parçalara ayrıldı Pangaea`nın parçalanmasıyla ortaya çıkan kıtalar sürekli olarak Dünya yüzeyinde sürüklenmektedirler. 20. yüzyılda keşfedilen yerkabuğunun hareketi şöyle açıklanmaktadır:
Yerkabuğu ve üst manto 100 km. kalınlığındaki Dünya yüzeyi "tabaka" parçalarından oluşmuştur. Dünya yüzeyini oluşturan altı büyük tabaka ve sayısız küçük tabaka vardır. tabakalar kıtaları ve okyanus tabanını beraberinde taşıyarak Dünya üzerinde hareket eder*Kıtasal hareket yılda 1 ile 5 cm. civarındadır Tabakalar hareket ettikçe Dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Atlantik Okyanusu her sene genişlemektedir.Allah dağların hareketini ayette "sürüklenme" olarak bildirmiştir. bilim adamlarının buna Kıtasal Sürüklenme" derler
Bilimin çok yeni keşfettiği bu bilimsel gerçeğin, Kuran`da bildirilmiş olması kuşkusuz Kuran`ın mucizesidir
Bugün 07:16 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Murataltug Çevrimdışı
Uzman
*****

Mesajlar: 1,683
Üyelik Tarihi: Nov 2017
Rep Puanı: 66
Ruh Halim
Ruh Halim
Oylesine

Takımın:
Fenerbahce
Mesaj: #35
RE: İslam ve hayat
Kaynak kuraan mucizeleri android programı

DAĞLARIN GÖREVİ

*Kuran`da dağlara şöyle dikkat çekilmektedir:
Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık...„ (Enbiya Suresi) ayette, dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici bir özelliği bildirilmektedir. Dağların toprağın derinlerinde kökleri vardır. Dağlar derin kökleriyle şekil olarak kazıklara benzerler Kuran indirildiğinde hiç kimsenin bilmediği gerçekler modern jeoloji ile ortaya çıkarılmıştır. dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları ile meydana gelir. İki tabaka çarpıştığında dayanıklı olan ötekinin altına girer. Üstte ki tabaka kıvrılarak yükselir ve dağlar meydana gelir. Alttaki tabaka yeraltında ilerleyerek aşağıya derin bir uzantı meydana getirir. dağların yeryüzündeki kütleleri kadar, yeraltına doğru ilerleyen derin uzantıları vardır. *Bilim dağların şöyle tarif eder"Kıtaların kalın olduğu dağlık bölgelerde yerkabuğu mantoya derinlemesine saplanır." ayette, dağlar "kazığa benzetilmiştir Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık?„ (Nebe Suresi) *Dağlar yer üstü ve yeraltında yerkabuğunu birer kazık gibi birbirine perçinler. Yerkabuğu hareket halindeki tabakalardan oluşur Dağlar hareketli yerkabuğunu sabitleyerek sarsıntıları engeller. dağlar, yeryüzü tabakalarını perçinler. Bu yerkabuğunu sabitler tabakalar arasındaki kaymayı engeller. dağları, tahtaları birarada tutan çivilerdir Dağların sabitleyici özelliği bilimde "izostasidir İzostasi Jeolojide, dağların Dünya yüzeyinin altındaki yerçekimsel kuvvetle yerkabuğunun dengesinin sağlanmasıdır modern jeolojinin keşfeddiği dağların işlevi, yüzyıllar önce Kuran-ı Kerim`de bildirilmiştir bu Allah`ın yaratmasındaki üstün hikmettir ayet şöyle buyrur: “... Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı...„ (Lokman Suresi)

YÖRÜNGELER

*Kuran`da Güneş ve Ay`dan bahsedilir ve her birinin belli bir yörüngesi olduğu şöyle vurgulanır:
“Geceyi, gündüzü, Güneş`i ve Ay`ı yaratan O`dur;
her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.„ (Enbiya Suresi, 33) Güneş`in sabit olmadığı, belli bir yörüngede yol aldığı ayette şöyle bildirilmektedir:
Güneş de, kendisi için bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir.„ (Yasin Suresi) Kuran`da bildirilen gerçekler, astronomik gözlemlerle anlaşılmıştır. Astronomiye göre Güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge ve Vega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.`lik muazzam bir hızla hareket eder Güneş günde 17 milyon 280 bin km. yol kateder Güneş gezegenler ve uyduları aynı mesafeyi katederler. evrendeki tüm yıldızlar planlı bir harekete sahiptirler. *evrenin bu şekilde yörüngelerle donatılmış olduğu, Kuran`da şöyle haber verilmiştir Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış` göğe andolsun.„ (Zariyat Suresi) Evrende 200 milyar galaksi mevcuttur galakside 200 milyar yıldız bulunur. yıldızların gezegenleri, gezegenlerin ise uyduları vardır. Tüm gök cisimleri yörüngelere sahiptir. milyonlarca yıldır her biri kendi yörüngesinde kusursuz bir uyum ve düzende gitmektedir. kuyruklu yıldız kendisi için tespit edilmiş yörüngede yüzüp gider. Evrendeki yörüngeler gök cisimleri Galaksiler de şaşırtıcı hızlarla planlı ve hesaplı yörüngelerde hareket ederler. hiçbir gök cismi bir diğeriyle çarpışmaz, yolları kesişmez.

*Kuran indirildiğinde insanlık, uzayı milyonlarca kilometre gözlemleyecek teleskoplara, ve astronomim bilgilere sahip değildi. uzayın, ayette bildirildiği gibi, "özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış" olduğunu, tespit etmek imkansızdı. Kuran-ı Kerim`gerçekleri açıkça haber vermiştir; Kuran, Allah`ın sözüdür. Evrendeki kuyruklu yıldız gibi Halley kuyruklu yıldızı da planlı bir harekete sahiptir. Kendisine ait yörüngesi vardır gök cisimleriyle kusursuz bir uyum ve düzende hareket etmektedir. Evrendeki gök cisimlerinin; gezegenlerin, uyduların yıldızların, galaksilerin çok ince hesaplarnmış yörüngeleri vardır. kusursuz düzeni kuran ve devamlılığını sağlayan, tüm evreni yaratmış olan Allah`tır.
Bugün 07:16 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi [email protected] adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır. Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız. Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to [email protected]